• Thứ Tư, 04/01/2006 10:15 (GMT+7)

  “Dạy cách câu, xây hồ nuôi cá”

  Ông Nguyễn Văn Thảo, phó tổng thư ký, viện trưởng Viện Tin Học DN VCCI đã trao đổi với tạp chí Thế Giới Vi Tính xung quanh việc tổ chức thực hiện Đề Án 191.

  Ông Nguyễn Văn Thảo, phó tổng thư ký, viện trưởng Viện Tin Học DN VCCI đã trao đổi với tạp chí Thế Giới Vi Tính xung quanh việc tổ chức thực hiện Đề Án 191.

  Ông có thể nói rõ hơn về ý nghĩa của Đề Án?

  Cả nước có khoảng 200.000 DN thì DN nhỏ và vừa chiếm 96%, bên cạnh đó là hai triệu hộ kinh doanh cá thể. Hai lực lượng này đóng góp 26% GDP. Ứng dụng CNTT tốt thì lực lượng này sẽ góp phần gia tăng đáng kể cho nền kinh tế. Nhiều DN đã nhận thức lợi ích của CNTT nhưng họ băn khoăn không biết ứng dụng như thế nào, từ đâu, sao cho hiệu quả... Không phải DN nào cũng có thể biến tiềm năng của CNTT thành lợi thế cạnh tranh của mình. Xuất phát từ ý tưởng giúp DN Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh trong quá trình hội nhập, VCCI đề xuất và được Chính Phủ phê duyệt triển khai đề án.

  Nói một cách ví von, mục tiêu Đề Án là hướng dẫn DN cách câu cá, đồng thời xây hồ nuôi cá để DN có cá mà câu. Cách câu ở đây là phương pháp, kỹ năng ứng dụng. Hồ cá là môi trường cơ chế chính sách, nhận thức, hạ tầng CNTT...

  Trong năm 2006, đề án có kế hoạch tập trung vào trọng tâm nào không?

  Năm 2006, đề án tập trung triển khai họat động vào bốn thành phố lớn: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng và TP.HCM vì những nơi này tập trung nhiều DN, tạo thuận lợi cho việc triển khai trên quy mô cả nước sau này. Đề Án cũng triển khai thí điểm ở Bình Định và Lào Cai. Đề Án 5 năm nhưng không có nghĩa là đến 2010 mới triển khai tất cả các dự án. Ngay trong 2006, tất cả các hoạt động này sẽ được triển khai ngay. Tuy nhiên, sẽ chọn lựa thí điểm một số ngành hàng có tiềm năng xuất khẩu (phụ thuộc vào định hướng chọn ngành hàng có thế mạnh của từng địa phương). Sở dĩ Đề Án chỉ chú trọng đến DN nhỏ và vừa vì hơn ai hết, những DN này cần CNTT để nâng cao năng lực cạnh tranh, bình đẳng với các DN lớn. Nếu một DN nhỏ có một website tốt thì họ cũng có thể vươn tới những thị trường xa không thua gì một DN lớn.

  DN tiếp cận Đề Án như thế nào?

  Chúng tôi đã đàm phán, trao đổi thống nhất với các địa phương về chương trình hoạt động hàng năm, công bố rộng rãi cho các DN. DN có nhu cầu đều có thể đăng ký tham gia chương trình qua VCCI và các đầu mối ở địa phương (Sở BCVT). Các cơ quan, tổ chức này sẽ tích cực hỗ trợ DN một cách nhanh nhất.

  Trước đây, đã có rất nhiều đề án, chương trình CNTT đã triển khai, tuy nhiên hiệu quả, thành công lại không như mong muốn. VCCI có tính đến những khó khăn khi triển khai Đề Án?


  Dự án nào cũng có khó khăn. Đây là một đề án mà nếu DN không "thông" về mặt nhận thức thì họ sẽ không quan tâm. Không ai bắt buộc DN cả. Triển khai những dự án liên quan đến chức năng quản lý Nhà Nước, có thể yêu cầu về mặt hành chính là cán bộ công chức phải sử dụng CNTT để làm công tác quản lý. Nhưng với DN, không có chuyện bắt buộc. Vậy, nếu như không nâng cao nhận thức, không chỉ cho DN thấy được cái lợi của chính mình thì DN sẽ không áp dụng và dự án sẽ thất bại.

  Vấn đề thứ hai, bản thân dự án không phải là sự hỗ trợ tài chính, do đó toàn bộ số tiền đầu tư cho CNTT của DN, DN phải tự bỏ tiền. Mà DN nhỏ và vừa thì rất khó khăn về tài chính cũng như nhân lực. Chúng tôi không đầu tư tiền cho DN mua thiết bị CNTT mà chỉ hỗ trợ DN để tìm hiểu công nghệ, đào tạo con người. Nếu DN đầu tư một hạ tầng cơ sở tốt thì DN sẽ được hưởng một số dịch vụ hỗ trợ. Thứ ba, quy trình quản lý DN rất lạc hậu và khi ứng dụng CNTT thì họ sẽ phải thay đổi, cải tổ rất nhiều, chúng tôi không làm thay cho họ những việc này.

  Do đó, khi triển khai Đề Án, vấn đề không phải là nâng cao nhận thức chung chung để DN ứng dụng hay không ứng dụng mà Để DN thấy rằng ứng dụng CNTT sẽ được lợi gì và ứng dụng thế nào trong đặc thù DN từng ngành, từng lĩnh vực.

  Chúng tôi tập trung vào lãnh đạo các DN, những người quyết định đầu tư. Về mặt tài chính, nếu DN đã nhận thức được, họ sẽ mạnh tay đầu tư. Về đào tạo nguồn nhân lực, ưu tiên đào tạo cho lãnh đạo DN về chiến lược ứng dụng CNTT, cán bộ quản trị dự án CNTT, người dùng... Ngay trong 2006, chương trình sẽ tổ chức khoảng 150 lớp đào tạo cho các đối tượng này. Nhà Nước chỉ hỗ trợ 30 – 50% kinh phí hỗ trợ các hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ DN trong phạm vi Đề Án. Do đó, DN tham gia lớp học phải đóng một khoản phí, khoảng 2/3, còn lại Nhà Nước và các tổ chức đối tác sẽ hỗ trợ. Có nghĩa là trong Đề Án này, bản thân DN phải bỏ tiền đầu tư CNTT.

  Minh Trí thực hiện

  ID: B0601_21