• Thứ Ba, 08/08/2006 09:09 (GMT+7)

  Diễn đàn 112: Chi tiêu để thay đổi nhận thức, thói quen

  Ý kiến của ông Phạm Kim Sơn, giám đốc Sở BCVT TP. Đà Nẵng kiêm giám đốc Trung Tâm Công Nghệ Phần Mềm Đà Nẵng (Softech): "ĐA 112 rất cần thiết cho sự nghiệp tin học hóa quản lý hành chính nhà nước (THH QLHCNN). Những ý kiến cho rằng ĐA này lãng phí, không có hiệu quả, thất bại... nhìn chung là cực đoan, thiếu khách quan, không xây dựng.

  Ý kiến của ông Phạm Kim Sơn, giám đốc Sở BCVT TP. Đà Nẵng kiêm giám đốc Trung Tâm Công Nghệ Phần Mềm Đà Nẵng (Softech): "ĐA 112 rất cần thiết cho sự nghiệp tin học hóa quản lý hành chính nhà nước (THH QLHCNN). Những ý kiến cho rằng ĐA này lãng phí, không có hiệu quả, thất bại... nhìn chung là cực đoan, thiếu khách quan, không xây dựng.

  Đà Nẵng (ĐN) khi chưa triển khai ĐA 112 xem như chưa có gì về THH QLHCNN, bởi hạ tầng kỹ thuật không đủ khả năng đáp ứng. Từ 2002, khi bắt tay triển khai ĐA 112 đến nay, mọi thứ đã thay đổi cơ bản. Hiện đã có hơn 1.000 máy tính trang bị cho 1.100 cán bộ công chức (vượt xa chỉ tiêu 2 người/máy). Trung tâm tích hợp dữ liệu được xây dựng và đi vào hoạt động. Một mạng diện rộng và 36 mạng LAN ở ĐN được xây dựng. 32/36 mạng LAN hoạt động tốt (số còn lại hoạt động yếu hơn do thiếu nhân lực). Đặc biệt, ĐN triển khai khá tốt công tác đào tạo ứng dụng tin học cho cán bộ công chức, với trên 80% tổng số cán bộ công chức thành phố đã qua các lớp học theo giáo trình ĐA 112 và giáo trình thành phố biên soạn trước đó (được Ban Điều Hành ĐA 112 đánh giá tốt). Hiện ĐN đã có kế hoạch đào tạo đại trà cho cán bộ phường, xã. Qua 3 năm, thành phố đã đầu tư 31 tỷ đồng bên cạnh ngân sách trung ương cấp cho việc tin học hóa QLHC.

  Nếu được đầu tư mạnh và đồng bộ hơn nữa, ĐN sẽ thu được kết quả cao hơn. Theo tôi, ĐA 112 chỉ chưa đạt hiệu quả như mong muốn. Phải có thời gian và chi phí cần thiết để đổi lấy nhận thức mới, thói quen mới. Trở ngại lớn nhất của ta hiện nay vẫn là cán bộ lãnh đạo và công chức chưa sẵn sàng tiếp nhận và ứng dụng CNTT vào công việc. Các nước khác cũng vậy thôi buổi đầu cán bộ, công chức của họ ngại sử dụng máy tính, không thích thay đổi thói quen làm việc. Singapore là nước có tiềm lực lớn về kinh tế, khoa học kỹ thuật là vậy, nhưng để có chính phủ điện tử, họ phải mất tới 18 năm kể từ khi đặt vấn đề.

  Để ĐA 112 đem lại kết quả nhiều hơn trong thời gian tới, cần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo các cấp. Phải đầu tư kinh phí cao hơn và kịp thời; phải xác định chặt chẽ quy trình điều hành và quy trình nghiệp vụ của ĐA; phải có chế tài buộc tổ chức và cá nhân tuân thủ. Điều quan trọng nữa là ĐA 112 phải do văn phòng UBND làm chủ đầu tư, người đứng đầu phải là chủ tịch UBND tỉnh, thành phố; ở Trung Ương phải là Thủ Tướng Chính Phủ. Nếu không, dễ xảy ra hiện tượng "loạn 12 sứ quân".

   

  PHẢI CÓ CHIẾN LƯỢC PHÙ HỢP

   

   

  Tôi thấy, một đề án lớn như thế này nếu không có một hoạch định chiến lược thì sẽ bất lực trước sự thay đổi của công nghệ, của môi trường, của cơ chế. Để phát huy tính đa hình trong phát triển xã hội, chúng ta không thể cào bằng tất cả các địa phương mà cần xác định các luồng dữ liệu di chuyển giữa các bộ phận. Vậy nên để có một thiết kế tốt, tôi đề xuất nên kết hợp kiến trúc hướng thành phần (component base architect) với kiến trúc hướng dịch vụ (service oriented architect). Như thế sẽ thích hợp với mô hình phân cấp trong chính chủ: mỗi địa phương, cơ quan tương ứng với các thành phần giao tiếp với nhau thông qua giao diện; Đồng thời cũng cung cấp các dịch vụ cho công dân, doanh nghiệp... Với sự tự chủ, độc lập tương đối của địa phương, cơ quan kết hợp với những đặc điểm chung của nền hành chính, ta sẽ phát triển một chính phủ điện tử đặc sắc.
  Bùi Sáng (luckyaloneengineer@gmail.com)

   

  Dương Quang Minh (ĐA 112 CP) ghi

  ID: B0608_20