• Thứ Hai, 07/08/2006 11:02 (GMT+7)

  Quản lý nhà nước về Internet: Nhiều vướng mắc!

  Từ phương châm khả năng quản lý đến đâu cho phép mở rộng hoạt động đến đó, đã có một sự thay đổi lớn là năng lực quản lý phải theo kịp và đón đầu sự phát triển Internet của cộng đồng. Nhiều nghị định và các văn bản pháp quy ban hành đã qui định rõ vai trò, trách nhiệm và nghĩa vụ của các chủ thể tham gia Internet Việt Nam. Thế nhưng thực tế quản lý hoạt động này đến nay vẫn còn nhiều vướng mắc.

  Từ phương châm khả năng quản lý đến đâu cho phép mở rộng hoạt động đến đó, đã có một sự thay đổi lớn là năng lực quản lý phải theo kịp và đón đầu sự phát triển Internet của cộng đồng. Nhiều nghị định và các văn bản pháp quy ban hành đã qui định rõ vai trò, trách nhiệm và nghĩa vụ của các chủ thể tham gia Internet Việt Nam. Thế nhưng thực tế quản lý hoạt động này đến nay vẫn còn nhiều vướng mắc.

  Chạy theo hay đón đầu?

  "Để áp dụng cho đợt thanh tra đại lý Internet diện rộng trên phạm vi toàn quốc, ngày 29/06/2006 Bộ Bưu Chính Viễn Thông (BCVT) đã ban hành thông tư số 03/2006/TT-BBCVT sửa đổi, bổ sung một số nội dung của thông tư 05/2004/TT-BBCVT… Nội dung thông tư này quy định rõ các hành vi vi phạm về quản lý đại lý Internet, quản lý trò chơi trực tuyến, hình thức và mức xử phạt được dẫn chiếu đến nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác. Đây là nội dung được trích trong văn bản số 340/Ttra ngày 30/06/2006 về việc hướng dẫn thực hiện thông tư 03/2006/BBCVT của thanh tra Bộ BCVT gửi đến sở BCVT các tỉnh, thành phố. Tuy nhiên, thực tế thực hiện cho đã cho thấy nhiều quy định trong quản lý nhà nước về lĩnh vực này đang làm "rối" cho cả cơ quan quản lý lẫn chủ thể tham gia Internet.

  Một loạt văn bản ra đời từ cấp bộ đến cấp địa phương nhằm theo kịp sự phát triển không ngừng của Internet đã gây không ít khó khăn cho những người thực thi pháp luật và cả chủ đại lý Internet. Thông tư liên tịch số 60/2006/TTLT-BVHTT-BBCVT-BCA ngày 01/06/2006 về quản lý trò chơi trực tuyến (TCTT) quy định: "Chỉ được cung cấp dịch vụ TCTT ở các địa điểm cách cổng ra vào của các trường học (từ mẫu giáo đến phổ thông trung học) tối thiểu 200m, không phân biệt trường đó thuộc địa phương nào". Thế nhưng tại hội nghị triển khai các văn bản pháp luật về quản lý Internet do Sở BCVT Bình Dương tổ chức ngày 30/06/2006, nhiều chủ đại lý phản ánh: "Điểm kinh doanh Internet và TCTT của họ có trước khi trường học ra đời thì phải xử lý ra sao?!". Ông Đỗ Khắc Điệp - giám đốc Sở Văn Hóa Thông Tin Bình Dương cho biết, nhiều trường học mới xây dựng hoặc sửa lại cổng trường gần sát với điểm kinh doanh TCTT thì chỉ còn cách vận động chủ đại lý chuyển nghề vì không có biện pháp chế tài.

  Thực trạng dù ít hay cá biệt này cho thấy việc quản lý vẫn đang "chạy theo" chứ chưa "đón đầu" sự phát triển.

  Thiếu thực tế và không rõ ràng

  Điều kiện hoạt động kinh doanh đại lý Internet được quy định tại thông tư liên tịch 02 về quản lý đại lý Internet quy định: "3- Làm thủ tục đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh địa phương theo qui định của pháp luật. 4- Ký hợp đồng đại lý với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet". Thế nhưng khi vận dụng nhiều phòng kinh doanh của cấp quận/huyện đã yêu cầu tổ chức, cá nhân đi đăng ký kinh doanh làm đại lý Internet phải có hợp đồng đại lý với doanh nghiệp (DN) cung cấp trước thì mới cấp phép. Về phía DN cung cấp thì yêu cầu phải có giấy phép kinh doanh mới ký hợp đồng đại lý! Thực trạng này đã được Bộ BCVT đề nghị Bộ Kế Hoạch Đầu Tư (tại văn bản số 1163/BBCVT –VT ngày 20/06/2006) khẩn trương hướng dẫn các cơ quan chức năng của mình thực hiện theo đúng tinh thần thông tư 02 nhằm tạo điều kiện cho các cá nhân tham gia kinh doanh đại lý và các DN trong việc ký hợp đồng đại lý.

  Hầu hết các ý kiến đề xuất, kiến nghị của hơn 500 đại lý Internet tại hội nghị nói trên ở Bình Dương, đều nêu việc sử dụng chương trình phần mềm quản lý đại lý để lưu giữ thông tin người sử dụng dịch vụ, bao gồm địa chỉ đã truy cập, thời gian truy cập, loại hình dịch vụ (email, chat, ftp, Telnet…) trong thời gian 30 ngày là không khả thi vì máy tính thường xuyên hư hỏng phải định dạng (format) và cài đặt lại. Hơn nữa, đến nay việc trang bị phần mềm quản lý đại lý Internet cho doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet ký hợp đồng đại lý cung cấp cũng chưa có. Việc lập sổ để ghi chép các thông tin khách hàng như CMND, hộ chiếu... cũng gây khó khăn cho người kinh doanh vì khi đó họ phải được khách hàng chấp nhận xuất trình giấy tờ tùy thân khi vào sử dụng dịch vụ.

  Thiết nghĩ với mục tiêu quản lý hoạt động Internet để phát triển đúng mục đích, các cơ quan quản lý nhà nước cần phối hợp đồng bộ, liên kết với các tổ chức đoàn thể, ngành giáo dục để cổ động, khuyến khích mọi người sử dụng Internet cho mục đích học tập, làm việc, nâng cao tri thức, đồng thời tiếp thu ý kiến đóng góp của nhân dân và các cấp, các ngành nhiều hơn nữa. Việc quản lý Internet, trò chơi trực tuyến cũng cần có tầm nhìn xa hơn, rộng hơn khi ban hành các văn bản pháp luật nhằm tháo gỡ khó khăn hay những tình huống đề cập ở trên, thật sự tạo điều kiện thuận lợi sử dụng dịch vụ Internet cho các tổ chức và cá nhân tại Việt Nam.

   

   

   

   

  Đại lý Internet mở cửa cho khách hàng sử dụng dịch vụ ngoài giờ qui định sẽ bị phạt tiền từ 1-5 triệu đồng. Đại lý Internet không cài đặt hoặc không sử dụng phần mềm quản lý đại lý để lưu giữ thông tin về người sử dụng dịch vụ như địa chỉ đã truy cập, thời gian truy cập, loại hình dịch vụ (email, chat, ftp, Telnet...) trong thời gian ít nhất 30 ngày có thể bị phạt 1-2 triệu đồng. Đại lý Internet không lập sổ (bằng giấy hoặc tệp dữ liệu máy tính) đăng ký sử dụng dịch vụ hoặc có lập sổ nhưng không ghi chép đầy đủ thông tin về người sử dụng dịch vụ, người bảo lãnh cho người dưới 14 tuổi (bao gồm họ tên, địa chỉ, số chứng minh thư nhân dân, hộ chiếu hoặc các loại giấy tờ khác như thẻ nghiệp vụ, giấy phép lái xe, thẻ học sinh, sinh viên..., vị trí máy tính và thời gian sử dụng dịch vụ) có thể bị phạt 1-2 triệu đồng.
  Thông Tư số 03/2006/TT-BBCVT ngày 29/6/2006 sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông Tư số 05/2004/TT-BBCVT ngày 16/12/2004 về hướng dẫn thực hiện một số điều về xử lý vi phạm hành chính và khiếu nại, tố cáo quy định tại Chương IV Nghị Định số 55/2001/NĐ-CP của Chính Phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet.

   

  Phúc Tường

  ID: B0608_21