• Thứ Sáu, 06/10/2006 15:19 (GMT+7)

  Xem "Tần Thủy Hoàng" nghĩ đến ứng dụng CNTT

  Nhà Tần (221-206 trước Công Nguyên) đã thống nhất thiên hạ, xây dựng nhiều công trình vượt thời gian bằng những phương tiện và công cụ thô sơ. Một trong những lý do quân Tần thống lĩnh được thiên hạ là chính sách "Qui chuẩn hóa". Đây là chính sách có vai trò rất quan trọng trong việc phát triển nói chung và CNTT nói riêng.

  Nhà nước nên thiết lập những tiêu chuẩn tốt, không nên làm thay việc cho các ngành, các địa phương.

  Nhà Tần (221-206 trước Công Nguyên) đã thống nhất thiên hạ, xây dựng nhiều công trình vượt thời gian bằng những phương tiện và công cụ thô sơ. Một trong những lý do quân Tần thống lĩnh được thiên hạ là chính sách "Qui chuẩn hóa". Vua Tần ban lệnh cho dân chúng khi xây dựng đường và đóng xe ngựa phải theo một kích thước nhất định cho lưu thông được thông suốt, thống nhất chữ viết để tránh hiểu nhầm các tấu sớ của triều đình...

  Ngày nay, nhờ những tiến bộ khoa học kỹ thuật, trong đó có sự đóng góp to lớn của CNTT-TT, con người đã thu hẹp được khoảng cách địa lý. Theo dự báo, thế kỷ 21 là kỷ nguyên của CNTT - truyền thông. Đứng trước những cơ hội đó, Việt Nam đã chủ động xây dựng các chương trình mục tiêu quốc gia về CNTT-TT như chính phủ điện tử (CPĐT), hay tham gia các chương trình quốc tế như Đông Nam Á điện tử (eASEAN). Nhưng tại sao dư luận cho rằng việc triển khai thực hiện CPĐT giai đoạn 2001-2005 chưa đạt hiệu quả?

  Việc triển khai CPĐT ở nước ta được thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của Nghị Quyết 58 của Bộ Chính Trị, từ đó các ngành, các cấp triển khai cụ thể hóa bằng những đề án (ĐA), dự án của ngành và địa phương mình. Qui mô nhất phải kể đến ĐA 112 (Tin học hóa quản lý hành chính nhà nước), và ĐA 47 (tin học hóa hoạt động của Đảng). Các ĐA này có tầm ảnh hưởng đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, nhiều địa phương và được điều hành bởi những cơ quan tổng hợp. Mục tiêu của các ĐA hết sức tốt đẹp, nhưng việc thực hiện thì còn rất nhiều điều cần bàn, trong đó có một điều rất quan trọng là chúng ta thiếu một qui chuẩn rõ ràng. Không có một cơ quan nào có đủ khả năng suy nghĩ và thực hiện ứng dụng CNTT cho một hoặc nhiều cơ quan khác đạt hiệu quả vì tính độc lập tương đối của các cơ quan và đặc thù của CNTT (đòi hỏi tính đồng bộ cao). Hiện tại chúng ta chưa có một tiêu chuẩn nào trừ tiêu chuẩn về phông chữ, cho nên ứng dụng của ai thì người ấy dùng, không thể "nói chuyện" với nhau dễ dàng mà phải qua phiên dịch (converter) rất mất thời gian và bất tiện. Internet sở dĩ phát triển nhanh và mạnh là nhờ bộ tiêu chuẩn TCP/IP hoàn chỉnh và được quản lý tốt. Tại sao Việt Nam lại không có một cơ quan đặt ra các qui chuẩn chuyên nghiệp?

  Cần ý thức rằng chuẩn hóa có vai trò rất quan trọng trong việc phát triển nói chung và CNTT nói riêng. Chỉ có các tổ chức nhà nước mới có đủ thẩm quyền thiết lập các tiêu chuẩn Nhà Nước. Do đó, để việc ứng dụng CNTT-TT đạt hiệu quả, công việc chính của Chính Phủ là thiết lập những tiêu chuẩn tốt chứ không phải làm thay công việc của các cơ quan, tổ chức.

  Nguyễn Minh Quang
  Phó giám đốc Sở Bcvt tỉnh Bình Phước

  ID: B0610_18