• Thứ Bảy, 03/02/2007 10:38 (GMT+7)

  Quy hoạch tổng thể ứng dụng và phát triển CNTT: Khởi đầu quyết định

  “DN các địa phương còn ứng dụng CNTT ở mức thấp. Ví dụ, tỉnh Thừa Thiên - Huế có nhiều trường đại học, cơ quan nhà nước ứng dụng CNTT trong quản lý khá mạnh nhưng chỉ dưới 1% DN có website. Nếu DN nhận thức và đẩy mạnh ứng dụng CNTT thì thị trường CNTT ở địa phương sẽ phát triển, đầu tư từ xã hội vào CNTT sẽ tăng. Đây là cơ sở hình thành công nghiệp CNTT. Ngoài ra, để DN nhanh chóng làm quen và tham gia TMĐT, địa phương nên có giải pháp hỗ trợ”.

  “DN các địa phương còn ứng dụng CNTT ở mức thấp. Ví dụ, tỉnh Thừa Thiên - Huế có nhiều trường đại học, cơ quan nhà nước ứng dụng CNTT trong quản lý khá mạnh nhưng chỉ dưới 1% DN có website. Nếu DN nhận thức và đẩy mạnh ứng dụng CNTT thì thị trường CNTT ở địa phương sẽ phát triển, đầu tư từ xã hội vào CNTT sẽ tăng. Đây là cơ sở hình thành công nghiệp CNTT. Ngoài ra, để DN nhanh chóng làm quen và tham gia TMĐT, địa phương nên có giải pháp hỗ trợ”.
  TS Nguyễn Thành Phúc


  Năm qua, nhiều tỉnh, thành phố đã triển khai xây dựng quy hoạch tổng thể ứng dụng và phát triển CNTT (trong bài gọi tắt là QHTT CNTT). Đây là điểm khởi đầu có tính chất quyết định thành công của hoạt động ứng dụng và phát triển CNTT ở các địa phương. TGVT - PC World Vietnam đã trao đổi với TS. Nguyễn Thành Phúc, phó viện trưởng viện Chiến Lược CNTT và BCVT về vấn đề này.

  Thưa ông, QHTT CNTT có ý nghĩa như thế nào và nhận thức của các địa phương về vấn đề này ra sao?

  Theo chỉ đạo của bộ BCVT, viện Chiến Lược BCVT và CNTT thời gian qua đã tham gia tư vấn xây dựng quy hoạch tổng thể ứng dụng và phát triển CNTT cho trên 30 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

  QHTT CNTT là một quy hoạch ngành nhằm định hướng ứng dụng và phát triển CNTT, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) của địa phương. Khi xây dựng QHTT CNTT, viện Chiến Lược BCVT và CNTT đặt ra nguyên tắc: phải đảm bảo tính kế thừa (tức là dựa vào hiện trạng), tính phù hợp (với các chiến lược, quy hoạch quốc gia, kế hoạch tổng thể phát triển KTXH ở địa phương), tính định hướng (có luận chứng nhiều phương án quy hoạch sau đó đề xuất một phương án chọn), tính khả thi (cân đối nguồn lực cần thiết cho việc triển khai quy hoạch) để giúp địa phương đầu tư ứng dụng và phát triển CNTT hiệu quả, đồng bộ, không chồng chéo, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển KTXH.

  QHTT CNTT có thể nói là một kế hoạch chiến lược, định hướng và giúp địa phương triển khai ứng dụng CNTT một cách có hiệu quả. Qua thực tiễn triển khai ở các địa phương, chúng tôi nhận thấy tỉnh ủy, UBND, HĐND các tỉnh, thành phố đều nhận thức được CNTT thực sự là một trong những động lực quan trọng nhất của sự phát triển. Nhiều địa phương như Vĩnh Phúc, Đồng Nai, Nghệ An... đã bắt đầu triển khai các dự án nêu trong quy hoạch, tạo sự chuyển biến tích cực về ứng dụng và phát triển CNTT.

  Khó khăn của các địa phương khi lập quy hoạch là gì?

  Khó khăn chung là các sở BCVT mới được thành lập, CNTT trong một thời gian dài phát triển chưa có sự thống nhất quản lý, mức độ ứng dụng CNTT còn hạn chế, số liệu về CNTT không đầy đủ. Việc đầu tư phát triển CNTT trước đây chưa có quy hoạch, kế hoạch đồng bộ nên mang tính tản mạn, thiếu đồng bộ và lãng phí. Một số địa phương còn lúng túng trong chỉ đạo, lãnh đạo, chưa phát huy được vai trò của sở BCVT. Do vậy công tác dự báo, điều tra số liệu thực trạng gặp rất nhiều khó khăn. Viện Chiến Lược BCVT & CNTT là đơn vị đã tham gia xây dựng các chiến lược, QHTT CNTT cấp quốc gia, cấp vùng nên đã có một số số liệu cơ bản và nắm được định hướng phát triển CNTT của quốc gia. Đây là một lợi thế của chúng tôi khi tư vấn xây dựng QHTT CNTT cho các địa phương.

  Nội dung quy hoạch cho các địa phương cũng rất nhiều thách thức. Thứ nhất, đa số địa phương đều có xuất phát điểm CNTT thấp, cho nên để quy hoạch ứng dụng và phát triển CNTT đến 2010 đạt các chỉ tiêu trung bình của quốc gia cũng đòi hỏi quyết tâm cao và sự đầu tư lớn của lãnh đạo địa phương. Thứ hai, CNTT có vai trò động lực phát triển kinh tế xã hội nên ngay từ khi chưa có quy hoạch, việc ứng dụng CNTT trong các lĩnh vực quản lý nhà nước, giáo dục đào tạo và trong các doanh nghiệp cũng đã được thực hiện. Tuy nhiên do không có quy hoạch nên đầu tư phân tán, trùng lặp, chưa đúng địa chỉ và không đồng bộ. QHTT CNTT còn đưa ra một bức tranh tổng thể phát triển CNTT để lãnh đạo định hướng đầu tư, phát huy vai trò động lực của CNTT, đặc biệt là từng bước phát triển công nghiệp CNTT cho địa phương. Thứ ba, CNTT có tốc độ thay đổi công nghệ rất nhanh, cơ quan tư vấn phải thường xuyên cập nhật, nắm bắt được các xu hướng phát triển công nghệ để đề xuất các chương trình, dự án sử dụng công nghệ phù hợp.

  Có thể nhận thấy, hai yếu tố quan trọng quyết định thành công trong thực hiện QHTT CNTT của các địa phương là: quyết tâm của lãnh đạo tỉnh và vai trò tham mưu của các sở BCVT.

   

  CÁC ĐIỂM CẦN CHÚ TRỌNG KHI QHTT CNTT

   
   

  1. Ứng dụng và phát triển CNTT thành công cần có sự quyết tâm và ủng hộ của lãnh đạo Đảng, chính quyền tỉnh trong việc tổ chức thực hiện quy hoạch sau khi phê duyệt.
  2. Phải chuẩn bị tốt nguồn nhân lực đủ khả năng tiếp nhận và phát huy công nghệ. Nguồn nhân lực trước hết phải bắt đầu từ nhận thức vai trò động lực của CNTT trong phát triển kinh tế, phổ cập tin học, đến việc xây dựng đội ngũ chuyên gia CNTT và xây dựng đội ngũ lãnh đạo CNTT (CIO) các cấp.
  3. Tạo điều kiện để hình thành và phát triển một số doanh nghiệp (DN) có đủ năng lực tư vấn, thiết kế, cung cấp giải pháp, sản phẩm và dịch vụ CNTT, đáp ứng yêu cầu triển khai các dự án ứng dụng CNTT trên địa bàn.
  4. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong DN.

   

  Thu Nga (thực hiện)

  ID: B0702_15