• Thứ Năm, 01/03/2007 08:25 (GMT+7)

  Chính Phủ 2.0

  Ở một số mặt nhất định, sự vận hành chính phủ có phần giống với sự vận hành mạng máy tính. Theo cách nhìn này, có thể chia phương thức vận hành của Chính Phủ (CP) thành CP 1.0 và CP 2.0 (rất có thể sau này sẽ có CP 3.0!).

  Ở một số mặt nhất định, sự vận hành chính phủ có phần giống với sự vận hành mạng máy tính. Theo cách nhìn này, có thể chia phương thức vận hành của Chính Phủ (CP) thành CP 1.0 và CP 2.0 (rất có thể sau này sẽ có CP 3.0!).

  CP 1.0 là CP phục vụ nhân dân theo phương từ trên xuống. Để quản lý các hoạt động xã hội, CP đặt ra chính sách (CS) và yêu cầu nhân dân thực hiện. Sau một thời gian thực hiện, nếu thấy CS không đạt được kết quả như mong muốn, CP mới xem xét sửa đổi. Khi ra các quyết sách, sự tham gia của nhân dân khá hạn chế dù CS liên quan trực tiếp đến quyền lợi của mình. Trong quá trình “làm CS”, ít có sự trao đổi qua lại giữa các cơ quan đại diện CP với các đối tượng sẽ thực thi CS.

     

  Trong thiết kế mạng, các hệ giao tiếp lập trình ứng dụng (API) mở và tiêu chuẩn hóa luôn thắng thế so với API đóng/giao thức riêng. Cũng như vậy, một CP mở và tiêu chuẩn hoá sẽ hiệu quả hơn, phục vụ đông đảo nhân dân tốt hơn.

   
     

  CP 1.0 đương nhiên có vai trò lịch sử không thể thay thế. Nhưng đến nay, cách vận hành này phần nào đã trở nên không còn phù hợp, vì không tận dụng chất xám trong xã hội, dễ xa rời thực tế, chậm chạp trong khắc phục yếu kém.

  CP 2.0, ngược lại, là CP xem tiếng nói người dân có một vị trí quan trọng trong việc hoạch định đường lối, CS của đất nước. Tương tự mạng 2.0, nơi mà người dùng có thể tự tạo ra nội dung, CP 2.0 mở ra những cánh cửa cho nhân dân trực tiếp tham gia và giám sát chặt chẽ công việc của CP. Đó là một CP hai chiều, đồng đẳng trong mối quan hệ với nhân dân. Nguyện vọng của nhân dân được lắng nghe. Sự tương tác, đối thoại diễn ra liên tục. Thông tin phản hồi liên tục được sản sinh và tiếp nhận. Sai sót của chính quyền được kịp thời phát hiện và điều chỉnh. Những phương án tốt nhất được đưa ra. Hiệu quả hoạt động của CP được nhân lên...

  Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng trong buổi đối thoại trực tuyến sáng 9/2/2007 (Ảnh: www.chinhphu.com.vn)

   

  Như vậy, CP 2.0 đương nhiên không chỉ là một CP ứng dụng công nghệ hiện đại để phục vụ nhân dân, mà là CP vận hành theo một phương thức mới, trong đó công nghệ đóng vai trò là công cụ.

  Sự kiện Thủ Tướng CP Nguyễn Tấn Dũng đối thoại trực tuyến với nhân dân ngày 9/2/2007 vừa qua được nhiều người xem là một dấu hiệu cho thấy người đứng đầu CP muốn vận hành tổ chức của mình theo tư duy đối thoại và tương tác - tư duy 2.0. Chính vì vậy, sự kiện đã vượt qua ý nghĩa của việc ứng dụng công nghệ đơn thuần.

  Tuy nhiên, để đạt tới CP 2.0 thì phía sau Thủ Tướng, cả bộ máy CP cũng phải thay đổi cách vận hành. Đó là một sự thay đổi sâu sắc về nền tảng. Giống như web 2.0, CP hiện đại cần tạo được nhiều “ứng dụng” mở và tiêu chuẩn hoá để dễ thu hút trí tuệ toàn dân.

  Nhân dân hỏi - Thủ Tướng trả lời. Điều này quả là mới mẻ. Theo ý Thủ Tướng, trong tương lai gần, nhiều cuộc đối thoại như thế với Thủ Tướng và các thành viên CP sẽ tiếp tục được thực hiện, vì Thủ Tướng quan niệm đối thoại với dân là trách nhiệm của lãnh đạo. Chắc chắn nhân dân coi đó là một tin mừng và mong CP có cơ chế để người hỏi có thể hỏi kỹ thêm nếu như chưa thỏa mãn với câu trả lời. Đồng thời, trước các vấn đề quốc gia đại sự, hẳn người dân nào cũng mong muốn tăng đối thoại CP hỏi - nhân dân trả lời. Khi đó, CP không chỉ trả lời mà còn tạo ra những điều kiện tốt nhất cho nhân dân thể hiện tinh thần trách nhiệm, trí tuệ và được nói lên tiếng nói trung thực của mình đối với các vấn đề trọng đại.

  Nguyễn Hưng

  ID: B0703_20