• Thứ Bảy, 10/11/2007 06:40 (GMT+7)

  3 loại nhận thức chưa phù hợp

  Một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến thất bại của đề án 112 là nhận thức chưa phù hợp của phần lớn giới CNTT, của những người quản lý CNTT cũng như lãnh đạo các đơn vị hành chính muốn ứng dụng CNTT về triển khai hệ thống thông tin. Nhìn lại các dự án CNTT mang tính quốc gia hay tỉnh/thành, bộ/ngành trong 10 năm qua, có thể thấy hầu như chúng ta chưa có nhận thức đúng đắn, thống nhất cũng như một lộ trình rõ ràng.

  Loại nhận thức và quan điểm khá phổ biến trong giới CNTT và những nhà quản lý CNTT là bất cứ dự án nào sinh ra đều tính đến hệ thống thông tin tích hợp và từ đó đẻ ra trung tâm tích hợp (TTTH) mà không tính đến nguồn thông tin để tích hợp. Để triển khai một dự án CNTT mang tính liên ngành thì vấn đề tích hợp và chia sẻ thông tin là quan trọng, tuy nhiên lộ trình triển khai để có hệ thống tích hợp và giai đọan đầu tư TTTH phải hết sức hợp lý mới tránh lãng phí.

  Loại nhận thức thứ 2 phổ biến trong lãnh đạo các đơn vị quản lý nhà nước về ứng dụng CNTT là đầu tư thiết bị phần cứng, có máy tính là đã có ứng dụng CNTT. Thậm chí có đơn vị vẫn xử lý thủ công tất cả các công việc, sau đó chuyển cho 1 bộ phận đánh máy (gọi là tổ tin học) để nhập vào máy in ra cho đẹp trình lãnh đạo.

  Loại nhận thức thứ 3 phổ biến trong giới chuyên viên nghiệp vụ là sử dụng phần mềm chỉ mang tính hỗ trợ để giải quyết một vài khâu trong quá trình xử lý nghiệp vụ như đánh máy, in ấn mà không nhắm tới lưu trữ thông tin để khai thác, tra cứu và chia sẻ.

  Quan điểm và nhận thức về ứng dụng CNTT trong quản lý nhà nước đã bắt đầu có những thay đổi cơ bản ở TP.HCM khi sở Bưu Chính Viễn Thông thành phố ra đời. Các TTTH chuẩn bị đầu tư đều bị dừng lại, các dự án triển khai ứng dụng CNTT không còn bắt đầu từ đầu tư phần cứng mà bắt đầu từ những phần mềm ứng dụng nhằm hỗ trợ các quy trình nghiệp vụ. Từ các ứng dụng nghiệp vụ sinh ra thông tin với những chuẩn đã được xác định, đây chính là nguồn thông tin để tích hợp. Chỉ khi các hệ thống thông tin cơ sở hình thành đầy đủ thì mới có cơ sở để tích hợp và mới tính đến đầu tư TTTH.

  Theo quan điểm của riêng tôi, một người đã tham gia nhiều dự án về các hệ thống thông tin trước đây và hiện nay, thì cách triển khai như sở Bưu Chính Viễn Thông TP.HCM là hợp lý, khả thi, tránh những vấn đề đã xảy ra đối với ĐA 112 và các dự án trước đây.

  Ngoài ra, việc triển khai một dự án CNTT phụ thuộc rất nhiều vào những yếu tố khác, từ các đơn vị thụ hưởng là các cơ quan quản lý hành chính, từ lãnh đạo đơn vị và mỗi thành viên tham gia trong từng vị trí của hệ thống. Những vấn đề này cần được phân tích, đánh giá rõ ràng để có cơ chế, quy định ràng buộc khi triển khai ứng dụng CNTT.

  Phạm Phương Lan

  ID: B0711_29