• Thứ Tư, 12/12/2007 07:07 (GMT+7)

  Ứng dụng CNTT: Không cần chờ cải cách hành chính

  Trên cơ sở đã triển khai thực tế từ các phần mềm đơn lẻ đến các hệ thống thông tin cho một số đơn vị cấp sở ngành và cấp quận/huyện, tôi xin chia sẻ vài ý kiến về ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước.

  Gần đây, nhiều ý kiến cho rằng muốn triển khai ứng dụng CNTT trong quản lý nhà nước cần phải thực hiện cải cách hành chính (CCHC). Có ý kiến khác lại khẳng định CNTT là công cụ hữu hiệu thúc đẩy CCHC. Các ý kiến đều hay và có lý, khiến tôi liên tưởng đến chuyện con gà và quả trứng.

  Theo tôi, để có một bộ máy HC thực sự hiệu quả thì CCHC là việc làm lâu dài và thường xuyên, không có điểm dừng trong suốt quá trình hoạt động. Tuy nhiên, tùy từng giai đoạn của hiện trạng bộ máy HC mà hoạt động CCHC trở thành cuộc cách mạng hoặc chỉ là chỉnh sửa, hoàn thiện. Với quan điểm này, việc ứng dụng CNTT không thể ngồi đợi CCHC. Chúng ta đã thực hiện CCHC gần 10 năm, nhưng đến thời điểm này chúng ta vẫn đang ở giai đoạn gần như bắt đầu và cũng chưa có nền HC tạm được gọi là hài lòng. Vì vậy ứng dụng CNTT mà ngồi chờ CCHC sẽ là không biết đến bao giờ mới có thể bắt đầu. Tuy nhiên nếu triển khai ứng dụng CNTT trong hệ thống HC không được cải cách, không được chuẩn, khả năng thất bại sẽ rất cao.

  Thực tế, bất cứ 1 đơn vị HC nào, trong mọi hoạt động đều được xác định bằng các quy chế hoạt động, các chức năng nhiệm vụ, các mô hình tổ chức được quy định bằng các văn bản pháp lý của các cấp có thẩm quyền. Tất cả các nghiệp vụ đều có quy trình xử lý, thời gian xử lý và bộ phận xử lý. Gần đây, hầu như các quận/huyện sở ngành tại TP Hồ Chí Minh đã và đang triển khai xây dựng ISO, đây chính là bước đầu thực hiện CCHC.

  Các quy trình HC dù ISO hay chỉ là các quy định thông thường đều nhằm mục đích vạch ra lộ trình công việc rõ ràng, kiểm soát quá trình xử lý công việc của từng bộ phận, thậm chí đến từng cá nhân. Hiện trạng này hoàn toàn đáp ứng triển khai ứng dụng CNTT hỗ trợ lãnh đạo kiểm soát việc xử lý hồ sơ của các phòng/ban hoặc đến từng chuyên viên.

  Mặt khác, phần lớn các nghiệp vụ chuyên ngành đều có các quy định của các ngành chủ quản tương ứng về quy trình, thời gian xử lý, nội dung xử lý, và khoảng 70% biểu mẫu chuẩn. Đây chính là đầu vào và đầu ra của hệ thống thông tin. Ví dụ rõ ràng nhất là luật Đất Đai 2003 và các thông tư hướng dẫn của bộ Tài Nguyên và Môi Trường là cơ sở chính để triển khai CNTT cho quản lý đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; luật Nhà Ở, quyết định 04/2006/QĐ-UB của UBND TP.HCM, các thông tư hướng dẫn của UBND TP.HCM cũng như sở Xây Dựng TP.HCM... là cơ sở chính để triển khai CNTT trong quản lý xây dựng và cấp phép xây dựng, trong quản lý và cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu đất ở, quyền sở hữu công trình xây dựng.

  Như vậy có thể thấy rằng với bộ máy HC hiện nay, việc ứng dụng CNTT là hoàn toàn khả thi, việc ứng dụng CNTT không hoàn toàn phụ thuộc vào CCHC mà theo ý kiến chủ quan của tôi thì phụ thuộc chủ yếu vào nhận thức của các cán bộ trong quy trình HC, phụ thuộc vào nhận thức của lãnh đạo các đơn vị HC.

  Tuy nhiên các phân tích trên không phủ nhận việc CCHC sẽ tạo điều kiện cao để ứng dụng CNTT thành công và CNTT chính là công cụ để chuẩn hóa quy trình và thủ tục HC.

  Phạm Phương Lan

  ID: B0712_28