• Thứ Hai, 18/02/2008 08:58 (GMT+7)

  Vai trò của người đứng đầu

  Trong thời gian qua, việc ứng dụng CNTT vào hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị, của tổ chức xã hội - nghề nghiệp, của các doanh nghiệp (DN) và trong một bộ phận nhân dân đã có những kết quả nhất định. Nhưng so với yêu cầu và mục tiêu mà chỉ thị 58-CT của Bộ Chính Trị đặt ra và mong muốn của toàn xã hội thì còn rất nhiều hạn chế và bất cập. Một trong những hạn chế rõ nhất là đa số cán bộ, công chức, viên chức và đại bộ phận nhân dân chưa sử dụng hết công năng và khai thác tốt các tiện ích của hệ thống hạ tầng và các công cụ CNTT đã được đầu tư để làm việc, giao dịch, trao đổi, cập nhật thông tin trên Internet.

     

   

  Lâu nay chúng ta cứ mãi phê phán những khiếm khuyết, những bất cập của các đề án, chương trình ứng dụng CNTT đã thực hiện, nhưng chúng ta chưa chỉ ra biện pháp cụ thể nào để khắc phục những khiếm khuyết, bất cập đó.

  Có nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan. Bài viết này chỉ nêu 2 nguyên nhân đang tồn tại.

  Một là: trong việc triển khai thực hiện các dự án CNTT chưa có hướng dẫn cụ thể cho cán bộ, viên chức và nhân dân biết sử dụng những tính năng cơ bản của hệ thống hạ tầng và công cụ CNTT hiện có (tại đơn vị, gia đình hoặc ở các điểm truy cập Internet công cộng). Do đó, rất nhiều người mặc dù có điều kiện ứng dụng nhưng vẫn chưa biết cách nhận, gửi thư điện tử; đọc báo điện tử qua mạng; soạn thảo và trình/duyệt văn bản qua mạng; trao đổi công việc và trao đổi ý kiến qua Internet.

  Hai là: những người đứng đầu các cơ quan chưa có quyết tâm cao, chưa gương mẫu tự mình sử dụng hệ thống hạ tầng kỹ thuật của các dự án CNTT đã được đầu tư để phục vụ cho công việc.

  Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả chỉ thị 58-CT của Bộ Chính Trị về ứng dụng và phát triển CNTT, đề nghị cần coi trọng vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, DN trong triển khai các ứng dụng CNTT vào điều hành, quản lý và những công việc thông thường. Nếu như tất cả các đồng chí bí thư tỉnh, thành uỷ hoặc chủ tịch UBND tỉnh, thành phố quyết tâm sử dụng hệ thống thư điện tử đã có sẵn của Đề Án 112 và Đề Án 47 để trao đổi, chỉ đạo các công việc hàng ngày (trừ việc thuộc loại mật) với những người đứng đầu các cơ quan trực thuộc thì chúng ta sẽ tạo ra một sự chuyển biến lớn trong chương trình chính phủ điện tử. Hệ thống hạ tầng hiện đủ để nhận/gửi thư điện tử, đọc báo điện tử, soạn thảo và trình/duyệt văn bản hành chính, trao đổi, thảo luận trên Internet. Làm được điều đó, chúng ta tiết kiệm được khá nhiều tiền, công sức của Nhà Nước và cho nhân dân, đồng thời tạo ra nề nếp làm việc mới.

  Tại điều 4 nghị định số 179/NĐ-CP ngày 3/12/2007 của Chính Phủ (CP) ban hành quy chế làm việc của CP đã quy định: “Mỗi thành viên CP có hộp thư điện tử riêng để nhận, gửi thông tin, tài liệu, đơn thư, giấy mời họp, trao đổi ý kiến về các công việc có liên quan; được trang bị các phương tiện để phục vụ xử lý công việc, trao đổi thông tin, họp qua mạng máy tính”. Nếu các cơ quan có thẩm quyền của Đảng và Nhà Nước có quy định tương tự thì việc thực hiện đề xuất trên là khả thi.

  Đề nghị các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, ban hành văn bản phù hợp nhằm lãnh đạo và chỉ đạo vấn đề này một cách cụ thể.

  Dương Ngọc Hưng
  Giám đốc sở BCVT Ninh Thuận

  ID: B0802_34