• Thứ Hai, 13/04/2009 06:05 (GMT+7)

  Xây dựng CPĐT ở Singapore: Khai thác nguồn lực doanh nghiệp

  Singapore là một trong những quốc gia sớm triển khai thành công chính phủ điện tử (CPĐT). Nhân dịp ông Frank Koo, phó chủ tịch liên hiệp hội CNTT Singapore (SITF) đến Việt Nam dự hội thảo “Hợp tác ứng dụng CPĐT Việt Nam – Singapore” do VINASA tổ chức, TGVT đã phỏng vấn ông về kinh nghiệm xây dựng CPĐT của Singapore.

  Thưa ông, quá trình xây dựng CPĐT ở Singapore đã có sự tham gia rất lớn của các DN. Ông có thể chia sẻ kinh nghiệm huy động các DN tham gia của CP Singapore?

  Ông Frank Koo, phó chủ tịch liên hiệp hội CNTT Singapore.

  Quá trình xây dựng CPĐT ở Singapore được khởi động từ năm 1981. Trong thời gian qua, Singapore đã triển khai 6 chương trình chiến lược phát triển CNTT. Đến nay, tốc độ kết nối của Singapore đạt 1Gb/s cho tất cả các kết nối trong các cơ quan nhà nước, trường học. Kết quả này có sự đóng góp (công nghệ, nhân lực...) không nhỏ của các DN. Cách làm của CP Singapore là chia DN làm 2 nhóm: nhóm thứ nhất, CP có thể tận dụng về công nghê; nhóm thứ hai, CP có thể tận dụng các kiến thức chuyên môn. Cụ thể, vào thời điểm đầu quá trình xây dựng CPĐT tại Singapore, các quốc gia phát triển đã đưa công nghệ đến Singapore. CP Singapore đã tận dụng công nghệ hiện đại của các tập đoàn đa quốc gia này và tận dụng kỹ năng tích hợp hệ thống của các công ty trong nước. Với mối quan hệ chặt chẽ được thiết lập giữa các tập đoàn đa quốc gia và các công ty trong nước trong suốt một thời gian dài, CP Singapore và các công ty của Singapore đã tích lũy và chuyển giao được một lượng công nghệ đáng kể, giúp CPĐT ở Singapore thành công.

  Kế hoạch xây dựng CPĐT ở Việt Nam từ nay đến 2020 trình bày tại hội thảo có một số giai đoạn chính gồm: tin học hóa công tác quản lý và hoạt động của CP đồng thời thực hiện một số dịch vụ công cơ bản; hình thành các hệ thống thông tin tích hợp để khai thác các cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia; tích hợp toàn bộ hệ thống thông tin, CSDL và dịch vụ công, hoàn thiện CPĐT. Theo ông, lộ trình như vậy đã hợp lý chưa?

  Ở Singapore, chúng tôi phát triển CPĐT theo từng bước: xác định nhu cầu, phát triển nguồn lực, xây dựng công nghệ, đào tạo và nâng cao, ban hành các chính sách và quy định để hỗ trợ cho việc triển khai CPĐT. Ở Việt Nam, từ khi chính sách đổi mới được CP Việt Nam áp dụng, ngành công nghiệp dịch vụ ở Việt Nam đã ngày một phát triển. 10 năm qua, tôi đã chứng kiến sự chủ động của CP Việt Nam trong tin học hóa hành chính cũng như kết nối với người dân. Tôi thấy có nhiều điểm tương đồng giữa Việt Nam và Singapore trong việc triển khai CPĐT.

  Từ kinh nghiệm của Singapore, theo ông, việc triển khai CPĐT nên theo mô hình nào, từ trên xuống hay triển khai thí điểm rồi nhân rộng?

  Tôi nghĩ chúng ta nên kết hợp cả hai. Một mặt, chúng ta rất cần kế hoạch tổng thể để có cái nhìn vĩ mô. Song, nếu chỉ nhìn ở tầm vĩ mô như vậy, chúng ta không thể lường hết những rủi ro và những sự cố gặp phải khi triển khai tại các cấp địa phương. Vì vậy, chúng ta cần các dự án quy mô nhỏ để kiểm tra và xác minh tính hiệu quả của các kế hoạch và điều chỉnh kịp thời để việc triển khai tiếp theo hiệu quả hơn. Một ví dụ, khi triển khai với quy mô nhỏ tại địa phương, có 3 điểm chúng ta nên kiểm tra: công nghệ chúng ta định áp dụng có hiệu quả không; nguồn nhân lực ở đó đã sẵn sàng chưa; các chính sách ở đó có phù hợp không...

  Theo ông, việc triển khai CPĐT ở Việt Nam nên theo lộ trình nào?

  Tôi nghĩ là có rất nhiều việc phải làm. Thứ nhất, phải xây dựng cơ sở hạ tầng: hạ tầng công nghệ, hạ tầng an ninh; nguồn nhân lực, khuôn khổ của các chính sách và luật pháp hỗ trợ cho việc phát triển CPĐT. Thứ hai, phải kết nối được, ban hành các chính sách để tạo ra các mối hợp tác giữa khu vực tư nhân và nhà nước. Thứ ba, một điều nữa tôi nghĩ VN luôn luôn làm là tham khảo kinh nghiệm từ các nước láng giềng. Hiện nay, CP Singapore đang có kế hoạch “Hi-end 2015 – quốc gia thông minh”. Để làm điều này, CP Singapore đang thu hút, vận động các ngành công nghiệp trong nước cùng bắt tay với nhau thực hiện kế hoạch tổng thể này. Đầu tiên là kiểm tra, khảo sát các nguồn lực con người, công nghệ và các tiêu chuẩn đặt ra đối với kế hoạch này.

  Thu Nga

  ID: B0904_42