• Thứ Hai, 20/07/2009 13:57 (GMT+7)

  Ngành tài nguyên môi trường: Nhiều cơ hội cho CNTT

  Tài nguyên và Môi trường (TNMT) là lĩnh vực được Chính phủ phê duyệt chiến lược ứng dụng và phát triển CNTT đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 ngay từ năm 2004.

  Ứng dụng và phát triển

  Ngành TNMT không chỉ là ứng dụng CNTT mà còn tham gia phát triển CNTT cho nhu cầu nội tại. Sau 5 năm thực hiện chiến lược, 100% số sở TNMT trên cả nước đã có mạng cục bộ, hầu hết đã kết nối Internet bằng ADSL hoặc Leased Line, Wireless. Tuy nhiên, theo bộ TNMT, hệ thống email và website của các sở TNMT chưa nhiều, mới chỉ có 8 sở có hệ thống email riêng và 21 sở có trang web đưa ra ngoài mạng, còn lại là các trang thông tin nội bộ được đầu tư trong khuôn khổ các dự án.

  Về ứng dụng, hầu hết các sở TNMT đã sử dụng các ứng dụng văn phòng (soạn thảo, bảng tính, trình diễn, thư điện tử...). Nhìn chung, các công việc này được tiến hành riêng rẽ và tự phát, chưa thành chuẩn thống nhất ở quy mô sở. Rất ít sở TNMT có hệ thống lưu trữ tài liệu, văn bản điện tử. Các chương trình tiện ích khác như lập lịch công tác đã được sử dụng nhưng không phổ biến. 

   
  Hầu hết các sở TNMT đã sử dụng các ứng dụng văn phòng (soạn thảo, bảng tính, trình diễn, thư điện tử...) nhưng cách tiến hành riêng rẽ và tự phát, chưa thành chuẩn thống nhất ở quy mô sở.

  Trong lĩnh vực đo đạc bản đồ, phần mềm (PM) chuyển đổi hệ toạ độ cho bản đồ số (Maptrans) là chương trình quan trọng và được sử dụng nhiều nhất. Khoảng 60% số sở TNMT triển khai PM bình sai số liệu đo đạc (ControlNet 1.51) để kiểm tra trị đo, tính toán khái lược đến tính toán bình sai và đánh giá độ chính xác của mạng lưới. Toàn bộ các sở TNMT sử dụng các PM biên tập bản đồ trên các khuôn dạng khác nhau như Mapinfo, Autocad, Microstation, ArcGis...

  Trong lĩnh vực quản lý đất đai, 100% số sở TNMT dùng PM hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu (CSDL) thống kê đất đai (TK05). TK05 có chức năng cập nhật, lưu trữ số liệu, đồng thời cho phép tổng hợp, kết xuất báo cáo bằng văn bản, hỗ trợ bởi MS Word giúp tổng hợp số liệu theo đơn vị, cập nhật số liệu biến động và trợ giúp thiết kế mẫu biểu, in báo cáo. 20% số sở TNMT dùng PM CiLis; 30% dùng PM ViLis xây dựng hồ sơ địa chính, hệ thống thông tin (HTTT) đất đai.

  Ngoài ra, khoảng 40% số sở TNMT ứng dụng bộ PM quản lý – quan trắc môi trường (MT) để quản lý: số liệu, báo cáo đánh giá tác động MT; các cơ sở gây ô nhiễm MT, quản lý thu phí nước thải. 60% sử dụng PM kế toán Mimosa 2005, Imas 6.0, PM quản lý tài sản. Khoảng 80% sử dụng PM quản lý kho tư liệu TNMT (Cidoc). Khoảng 80% dùng PM quản lý cấp phát tư liệu trắc địa (Geodata 4.0) bao gồm giá trị toạ độ, thông tin ghi chú điểm.

  Khoảng 50% sử dụng PM cổng điện tử - quản lý mạng nội bộ và trang web giao dịch thông tin TNMT. PM này khi xây dựng phải phối hợp được tất cả các nội dung liên quan, nhất là đưa bản đồ lên web. 30% số sở TNMT dùng PM xây dựng bản đồ HTSD đất từ nguồn dữ liệu số (CilandMap) để phân tích hiện trạng tài nguyên (TN) đất, MT, TN nước, khí tượng thuỷ văn, địa chất – khoáng sản...

  Hệ thống mạng thông tin TNMT

  TNMT là ngành điều tra cơ bản trên 7 lĩnh vực quản lý nhà nước về TN đất, TN nước, địa chất khoáng sản, MT, khí tượng thuỷ văn, đo đạc bản đồ và TN biển. Sản phẩm của ngành là các vật mang tin với dữ liệu rất lớn, đa dạng, phân tán. Do vậy, nhu cầu trao đổi dữ liệu và thông tin giữa các đơn vị thuộc Bộ và các sở rất lớn. Hệ thống mạng thông tin TNMT là dự án quan trọng bậc nhất của ngành TNMT đang được bộ TNMT triển khai. Dự án nhằm xây dựng và vận hành hệ thống mạng thông tin TNMT xuyên suốt từ trung ương tới địa phương phục vụ quản lý nhà nước với ngành và cung cấp thông tin, dữ liệu cho kinh tế - xã hội, nghiên cứu khoa học, đào tạo...

  Sản phẩm của dự án gồm hệ thống mạng cáp quang MAN (Metropolitan Area Network) kết nối tất cả các đơn vị thuộc bộ TNMT trên địa bàn Hà Nội (các tổng cục, các cục và đơn vị sự nghiệp); hệ thống mạng thông tin kết nối các đơn vị thuộc Bộ và các sở, tận dụng hạ tầng đã được đầu tư của mạng truyền số liệu chuyên dùng và đề án trang thiết bị công nghệ phục vụ hiện đại hoá HTTT TNMT; mạng thông tin phục vụ dự báo khí tượng thuỷ văn kết nối các đơn vị thuộc hệ thống dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia; các thành phần của các lĩnh vực thuộc ngành TNMT.

  Dự án đã được lập kế hoạch thực hiện trong 4 năm (2009 – 2012), tập trung vào thiết kế, đầu tư trang thiết bị hạ tầng mạng cho trung tâm quản lý điều hành mạng, hạ tầng truyền dẫn cho các node trong hệ thống mạng, đầu tư nguồn nhân lực quản trị mạng. Dự án do cục CNTT của bộ TNMT chủ trì.

  Cơ hội cho các nhà cung cấp

  Tại hội nghị “Sơ kết 5 năm thực hiện chiến lược ứng dụng và phát triển CNTT ngành TNMT đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020”, tháng 6/2009 tại Bà Rịa - Vũng Tàu, các số liệu thống kê cho thấy nhu cầu ứng dụng và phát triển CNTT ngành TNMT còn rất lớn. Đó cũng là cơ hội cho các nhà cung cấp giải pháp CNTT. Ông Nguyễn Anh Tiến, chuyên viên tập đoàn CMC nhận xét: “Có thể thấy quyết tâm của các cấp lãnh đạo ngành TNMT trong ứng dụng và phát triển CNTT, cũng như tiềm năng và cơ hội cho sự nghiệp này. Chỉ còn vấn đề phải lo toan là ngành sẽ huy động kinh phí thực hiện như thế nào vì qua các đầu việc cần làm, chúng ta đều thấy nguồn kinh phí cần có thật lớn!”.  

  Nguyễn Như Dũng

  ID: B0907_40