• Thứ Bảy, 18/07/2009 08:20 (GMT+7)

  Sở Tài nguyên Môi trường Trà Vinh: Lộ trình cụ thể

  Ông Lâm Ngọc Triết, giám đốc Sở TNMT tỉnh Trà Vinh cho biết Sở ứng dụng CNTT qua nhiều giai đoạn, từ “Tác nghiệp chuyên môn” - “Hệ thống dữ liệu” - “Tích hợp và chia sẻ thông tin” - “Tự động hoá hệ thống”...

  Thực hiện

   
  Sở TNMT Trà Vinh kiến nghị Bộ TNMT xem xét cơ chế thương mại hoá thông tin TNMT, ban hành định mức thu thập, quản lý, khai thác dữ liệu TNMT; ban hành chuẩn CSDL TNMT; đầu tư dự án thí điểm thu thập, quản lý, khai thác và cung cấp dữ liệu về TNMT cấp tỉnh, tích hợp dữ liệu giữa Trung ương và địa phương.

  Giai đoạn tác nghiệp chuyên môn (1992 – 2005), Sở Địa chính của tỉnh Trà Vinh (nay là Sở TNMT Trà Vinh) đã sớm triển khai ứng dụng CNTT quản lý tài nguyên (TN) đất như đo đạc, lập bản đồ, cấp chứng nhận quyền sử dụng đất, quản lý số liệu về đất đai. Từ 2001 đến 2005, UBND tỉnh Trà Vinh chấp thuận đầu tư xây dựng hệ thồng thông tin (HTTT) đất đai, mạng LAN ở cơ quan sở. Cấp huyện có máy tính đơn kết nối dial-up về sở, trao đổi thông tin nội bộ. Tỉnh cũng số hoá toàn bộ dữ liệu đất đai, các bản đồ chuyên ngành chuyển dần sang dạng số với số liệu quản lý, thu thập, cập nhật trên nền GIS, hình thành dữ liệu TN đất (LIS), dữ liệu TN nước, khoáng sản và bảo vệ MT.

  Giai đoạn xây dựng hệ thống CSDL TN và MT từ 2006 đến nay, Sở TNMT đã tham mưu cho UBND tỉnh Trà Vinh xây dựng hệ thống CSDL TNMT với kinh phí 5,5 tỷ đồng và dự án này được cục CNTT, phân viện Nghiên cứu Địa chính phía Nam (nay là phân viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ phía Nam) hỗ trợ. Hệ thống đưa vào sử dụng cuối năm 2008. CSDL TNMT tỉnh Trà Vinh vận hành trong GIS trên cơ sở chồng lớp, tích hợp nhiều nguồn dữ liệu khác nhau.

  Kết quả

  Sở TNMT đã xây dựng được bản đồ nền tỷ lệ 1:25.000 thống nhất trong toàn tỉnh dựa trên bản đồ hiện có, hiệu chỉnh bằng ảnh viễn thám và xây dựng 12 lớp chuyên đề TNMT trong tỉnh (hành chính, địa hình, địa chất, CSHT, MT đất, MT nước, MT không khí, chất thải rắn, MT sinh thái đa dạng sinh học, sự cố MT, MT kinh tế xã hội, quản lý MT). Hệ thống có ứng dụng tra cứu, cập nhật và công bố thông tin TNMT. Trà Vinh hiện đã tin học hoá tài liệu địa chính lưu trữ trước năm 1975, quét, số hoá 515 tờ bản đồ trước năm 1975, chồng lớp với các tư liệu hiện hành, quét phục vụ tra cứu thông tin gần 20.000 trang số.

  Năm 2008, sở TNMT Trà Vinh đã triển khai PM văn phòng di động M-Office cho toàn thể viên chức của Sở, góp phần cải cách hành chính, giảm thời gian, giấy tờ, điều hành qua mạng. Giai đoạn 2008 - 2010, Sở định hướng “Tích hợp và chia sẻ thông tin” cũng như “Tự động hoá HTTT của ngành”. Do vậy kế hoạch của giai đoạn này là nâng cấp, hoàn thiện mạng LAN hiện có; đảm bảo mỗi viên chức đếu thành thạo máy tính; xây dựng hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến đạt mức độ 3 về các TN: đất, nước, khoáng sản và bảo vệ MT; triển khai hệ thống mạng thông tin TNMT đến cấp xã; hoàn thiện CSDL TNMT cấp huyện, xã; chia sẻ thông tin qua mạng, thông tin TNMT thông suốt từ xã – huyện – tỉnh – bộ...

  Thế An

  ID: B0907_42