• Thứ Tư, 23/09/2009 16:50 (GMT+7)

  Long An: Bước đầu xây dựng Chính quyền điện tử

  Tỉnh Long An đã làm được nhiều việc trong triển khai thực hiện dự án “Ứng dụng CNTT để thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương giai đoạn 2007 - 2010”.

  Cách thức

  Thoạt đầu, Long An học hỏi kinh nghiệm triển khai chính quyền điện tử (CQĐT) của TP.HCM, xây dựng thí điểm tại thị xã Tân An. Sau đó, được UBND tỉnh chấp thuận, sở TTTT Long An xây dựng dự án nhân rộng mô hình tại Tân An cho tất cả các huyện trong tỉnh. Tại UBND các huyện, đầu tư hạ tầng mạng và phần cứng là từ ngân sách của huyện; Sở TTTT cung cấp cấu hình và yêu cầu tối thiểu để vận hành phần mềm (PM), Sở mua và trang bị cho các huyện máy chủ và bản quyền PM hệ thống cũng như hệ quản trị cơ sở dữ liệu (CSDL).

  Với PM ứng dụng, sở TTTT Long An mua bản quyền các hệ thống PM cho toàn tỉnh, các huyện được chuyển giao kèm kinh phí triển khai, hiệu chỉnh cho phù hợp. Các phân hệ PM đã được triển khai tại UBND các huyện gồm: Tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ theo mô hình một cửa; Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Cấp phép xây dựng; Quản lý cấp giấy chứng nhận hồ sơ nhà đất (Quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất); Xử lý vi phạm hành chính các lĩnh vực kinh tế, xây dựng, đất đai; Trang web phục vụ điều hành.

  Ở cấp sở, ngành, Long An đầu tư hạ tầng phần cứng, máy chủ để vận hành PM tại sở TTTT và lưu trữ dữ liệu từ các huyện và thị xã Tân An truyền về. Sở TTTT mua bản quyền PM và triển khai tại sở TTTT để xây dựng cổng thông tin hành chính 1 cửa. Các hệ thống PM gồm: Cổng thông tin hành chính 1 cửa; Tra cứu hồ sơ, thủ tục qua SMS, điện thoại, email; Tập hợp, đồng bộ dữ liệu từ các huyện thị. Sở TTTT Long An cho biết, với các dự án đầu tư thuộc nhóm C, thời gian thực hiện không được quá 2 năm: Năm đầu tiên được bố trí vốn 1,5 tỷ đồng. Tháng 6/2008, Long An đã khởi công dự án tại UBND huyện Bến Lức, dự kiến hoàn tất tháng 12/2009.

  “Quyết tâm của lãnh đạo; Đồng bộ trong triển khai từ hạ tầng công nghệ, cơ sở dữ liệu, PM ứng dụng đến đào tạo; Chuẩn hoá quy trình nghiệp vụ để ứng dụng PM nghiệp vụ; Ổn định tổ chức cán bộ; Chỉ đạo sát sao và thường xuyên trong việc ứng dụng… là những kinh nghiệm dẫn đến thành công của dự án”, ông Lê Văn Bích.

  Kết quả

  Long An đã hoàn tất việc mua sắm máy chủ, thiết bị mạng, bản quyền PM hệ thống cho 13 huyện và sở TTTT; trang bị 1 đường truyền dữ liệu 3MB/640KB dùng IP tĩnh để truyền dữ liệu từ các huyện, thị xã về tập trung tại sở TTTT. Ông Lê Văn Bích, giám đốc sở TTTT Long An cho biết: cơ sở hạ tầng theo mục tiêu của dự án là đồng bộ. Về PM, đến tháng 7/2009, Long An đã triển khai các phân hệ PM tại 6 huyện thị: Bến Lức, Cần Đước, Cần Giuộc, Đức Hòa, Châu Thành, (thị xã Tân An hoàn thành từ năm 2005). Các huyện còn lại sẽ được triển khai xong từ nay đến tháng 12/2009.

  Mô hình CQĐT Long An tập trung thông tin vào đầu mối sở TTTT. Hiện Sở đã xây dựng để triển khai cổng thông tin hành chính 1 cửa, PM tra cứu hồ sơ, thủ tục qua SMS, điện thoại, email, PM tập hợp, đồng bộ dữ liệu từ các huyện thị. Cổng thông tin sẽ công khai tình hình giải quyết hồ sơ của các huyện sau khi được UBND huyện thống nhất và UBND tỉnh cho phép và ở http://motcua.ictlongan.vn/ - cổng thông tin hồ sơ hành chính tỉnh Long An và các số điện thoại (072)3888888; 0914390199 ( ngoài ra bố trí hệ thống trả lời tự động qua tin nhắn SMS).

     
  Tổng kinh phí được duyệt của dự án: 9,93 tỷ đồng; Năm 2008, sở TTTT được cấp 1,5 tỷ đồng; cuối năm 2008 cấp bổ sung 2,56 tỷ đồng; tổng vốn toàn tỉnh năm 2008 là 4,56 tỷ đồng. Năm 2009, sở TTTT Long An được cấp 5 tỷ đồng. Tổng vốn đã giải ngân đến tháng 4/2009 là 4,2 tỷ đồng (các số làm tròn).

  Ông Bích nói, từng bước CQĐT ở Long An đã hình thành và hoạt động theo mục tiêu lâu dài. Đơn vị triển khai cung cấp tài liệu và hướng dẫn sử dụng cho các huyện, đào tạo chung cho phòng, ban và hướng dẫn trực tiếp cho công chức thụ lý, giải quyết hồ sơ… Việc chọn các huyện có điều kiện về hạ tầng, thiết bị, nhân lực… để triển khai trước rồi rút kinh nghiệm triển khai tiếp cũng như tuân thủ hệ thống quản lý chất lượng theo ISO ngay từ đầu là những đảm bảo thành công.

  Tuy nhiên, việc xây dựng, thẩm định và phê duyệt dự án còn mất nhiều thời gian, kinh phí bổ sung trễ, một bộ phận công chức chưa nhận thức được tầm quan trọng của CNTT, một số đơn vị chưa bố trí được thời gian triển khai hướng dẫn sử dụng… đã làm chậm quá trình tin học hóa... Ông Bích kiến nghị bộ TTTT bố trí chức danh giám đốc CNTT (CIO) theo nghị định 64 về ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN; ban hành quy định quản lý đầu tư với các dự án CNTT, vốn đầu tư cho CNTT từ Trung ương đến địa phương phải ghi thành mục riêng… Ông cũng kiến nghị UBND tỉnh giao sở TTTT xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch, quản lý vốn đầu tư, thẩm định dự án các dự án ứng dụng CNTT; Sở Nội vụ phối hợp với sở TTTT trong cải cách hành chính…

  Nguyễn Như Dũng

  ID: B0909_26