• Thứ Bảy, 17/10/2009 12:31 (GMT+7)

  Bình Dương: Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công

  Ngày 22/9/2009, tại trụ sở UBND tỉnh Bình Dương và nhiều điểm cầu trong Tỉnh, mạng truyền số liệu chuyên dùng (TSLCD) của các cơ quan Đảng và Nhà nước tỉnh Bình Dương đã khai trương, đặt nền móng cho chính quyền điện tử.

  Mạng truyền số liệu chuyên dùng

  “Bình Dương là một trong những tỉnh đầu tiên (sau Đồng Nai, Thái Nguyên) triển khai xong giai đoạn 2 của mạng TSLCD. Sở TTTT sẽ hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc quá trình kết nối, khai thác, sử dụng mạng TSLCD, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các CQNN; tiếp nhận vướng mắc phát sinh để báo cáo UBND Tỉnh giải quyết; xây dựng dự án đầu tư hoàn thiện hạ tầng trung tâm dữ liệu tiếp nhận từ đề án 112 để tổ chức, quản lý, khai thác và vận hành mạng TSLCD của Tỉnh”, ông Nguyễn Văn Hiệp, PCT UBND tỉnh Bình Dương.

  Mạng TSLCD, liên kết các mạng nội bộ của các cơ quan (CQ) Đảng và Nhà nước từ Trung ương đến địa phương là dự án hạ tầng truyền thông băng rộng, đa DV. Hiện dự án đã xong giai đoạn 1 kết nối các bộ, ngành ở Trung ương, các tỉnh, thành phố và đang triển khai giai đoạn 2 (kết nối từ cấp tỉnh xuống các sở, ban, ngành, huyện thị, các CQ Đảng, TC chính trị xã hội tại địa phương).

  Ông Nguyễn Quang Tuyến, Giám đốc Sở TTTT Bình Dương cho biết, tại Bình Dương, mạng TSLCD được VNPT giao Bưu điện Trung ương cùng Viễn thông Bình Dương thực hiện với sự hỗ trợ của Sở TTTT. Dự án đến nay đã xong giai đoạn 2, kết nối đến 59 điểm gồm 31 điểm sở, ban ngành; 14 điểm đến UBND huyện, thị; 14 điểm đến các CQ Đảng và các TC chính trị xã hội. Lễ khai trương mạng TSLCD Bình Dương được tổ chức theo hình thức hội nghị truyền hình, ngoài điểm cầu chính ở UBND Tỉnh còn có sự tham gia của các điểm cầu Văn phòng Tỉnh Ủy và các huyện Dầu Tiếng, Phú Giáo, Tân Uyên, Bến Cát.

  Đại diện Văn phòng Tỉnh ủy Bình Dương nói: “Khi xong giai đoạn 2, chúng tôi được kết nối 21 điểm, đường truyền rất tốt. Hiện, Tỉnh ủy đã triển khai kết nối đến xã phường nhưng là kết nối Dial-Up. Tỉnh uỷ mong những kết nối này được thực hiện bằng mạng TSLCD nếu bảo mật tốt”. Về chất lượng kết nối, PCT UBND huyện Phú Giáo Vương Tấn Lực nhận xét: “Chất lượng truyền dẫn rất tốt, âm thanh, hình ảnh tốt”.

  Theo ông Tuyến, Bưu điện Trung ương được Bộ TTTT giao quản lý, vận hành và khai thác mạng TSLCD trên toàn quốc. Tại địa phương, UBND tỉnh giao cho Trung tâm Thông tin điện tử thuộc Sở TTTT quản lý và khai thác sử dụng DV. Theo hướng dẫn của Bộ về kết nối, sử dụng mạng TSLCD tại văn bản số 2336/BTTTT-ƯDCNTT ngày 21/7/2008, sau khi mạng TSLCD xong giai đoạn 2, các tỉnh cần tận dụng hình thành mạng diện rộng (WAN) triển khai các DV: Internet, mạng riêng ảo; máy chủ ứng dụng; trung tâm dữ liệu; máy chủ web; thư điện tử (email); thoại (VoIP); hội nghị truyền hình…

  Cung cấp DV công

  “Thủ tục hành chính được các sở, ngành chủ động cập nhật lên website của tỉnh. Hai đơn vị đã cập nhật tốt TTHC là Sở Xây dựng và Sở Tư pháp (Bình Dương). Các DV công ở Bình Dương hiện đạt mức độ 2”. Ông Phan Thanh Nam.

  Trong giai đoạn thử nghiệm, Sở TTTT Bình Dương đã được UBND Tỉnh chấp thuận cho phép hình thành mạng diện rộng kết nối 31 sở, ngành và 7 UBND các huyện, thị vào mạng Internet.

  Ông Phan Thanh Nam, Phó giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bình Dương cho biết, từ nay, Bình Dương sẽ tổ chức lưu trữ website, cơ sở dữ liệu của các CQNN thuộc Tỉnh trên hạ tầng do Trung tâm quản lý; vận hành và khai thác (trước đó, website của Bình Dương phải hosting ở TP.HCM…). Thông qua hạ tầng mạng TSLCD, Bình Dương đang và sẽ tích cực đưa DV hành chính công lên mạng để phục vụ người dân và DN. Hiện nay, 3 bộ thủ tục hành chính của các cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã đã được đưa lên Internet và hỗ trợ các sở, ngành đưa tổng cộng hơn 950 TTHC lên website của Tỉnh.

  Sở TTTT Bình Dương đã cấp hộp thư điện tử (email) cho các CQNN, công chức và các đơn vị sự nghiệp trên toàn tỉnh: 50 email cho các CQNN; 900 email cho công chức; emails cho các đơn vị sự nghiệp và 91 email cho UBND các xã, phường, thị trấn. Riêng các cơ quan đặc thù hiện đang sử dụng các kết nối kênh thuê riêng từ Trung ương đến địa phương nhằm đảm bảo an toàn, bảo mật. Sau khi mạng diện rộng của Tỉnh hình thành, sẽ có 2 hệ thống chạy song song. Tùy vào tình hình và cấp độ an toàn mạng mà các cơ quan này nghiên cứu và có kế hoạch kết nối sử dụng mạng TSLCD để tận dụng hạ tầng mạng nhằm tiết kiệm chi phí.

  Nguyễn Như Dũng

  Từ khóa: e-Government
  ID: B0910_30