• Thứ Bảy, 19/12/2009 07:25 (GMT+7)

  Đề án 30 tại TP.HCM: Sẽ xem xét bỏ 83 thủ tục

  Đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính (TTHC) trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010 (gọi tắt là đề án 30) với Giai đoạn 1 là thống kê TTHC đang được thực hiện ở các cấp chính quyền, hình thành một cơ sở dữ liệu chung về TTHC. Ngày 5/11/2009, tại TP.HCM, Sở KHCN tổng kết giai đoạn 1 đề án 30.

  Thống kê toàn bộ thủ tục

  Đề án sẽ là một cơ sở dữ liệu đầy đủ của Việt Nam về TTHC, các văn bản, tờ khai, mẫu đơn, hành chính; các yêu cầu, điều kiện cần có để thực hiện các TTHC; các hướng dẫn dễ hiểu, dễ tuân thủ. Tại TP.HCM, TS. Phan Minh Tân, Giám đốc Sở KHCN cho biết, đề án đã được triển khai từ tháng 6-9/2009 và đã thống kê 2.491 TTHC (cấp sở/ban/ngành trực thuộc: 1.681 thủ tục, cấp quận/huyện: 638 và cấp phường/xã/thị trấn: 172). Đây là kết quả bước đầu của các cấp chính quyền thành phố trong tiến trình cải cách, đơn giản hoá những TTHC gây phiền hà người dân và doanh nghiệp, cản trở sự phát triển kinh tế - xã hội.

  Giai đoạn 1 của đề án đã hoàn thành. Trọng tâm của giai đoạn 2 là mọi TTHC phải được đơn giản, rõ ràng, thống nhất, cụ thể, công khai minh bạch để người dân và doanh nghiệp dễ hiểu, dễ biết và dễ thực hiện. Cụ thể, sẽ tiếp tục rà soát các TTHC đã được thống kê. Các cơ quan, đơn vị, người dân và doanh nghiệp có thể tham gia đóng góp ý kiến trực tiếp nhằm sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ những TTHC không còn phù hợp vì gây cản trở cho hoạt động kinh doanh và đời sống của người dân.

  Cải cách và đổi mới

  “Đề án 30 có mục tiêu rõ ràng, kết quả thực hiện cụ thể; là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá cải cách hành chính từ nay đến hết năm 2010. Phương pháp tiếp cận của đề án là tổng thể từ trên xuống (phương pháp máy xén), hợp tác công - tư trong cải cách hành chính và áp dụng tiêu chuẩn chung thống nhất. Đây là một điển hình của việc ứng dụng CNTT trong cải cách TTHC…”. TS. Phan Minh Tân, Giám đốc Sở KHCN TP.HCM

  Theo TS. Tân, ở giai đoạn 2, Thành phố đã xác định nhiệm vụ chỉ đạo trực tiếp thực hiện công tác thống kê TTHC là trách nhiệm của thủ trưởng các sở/ban/ngành, chủ tịch UBND các quận/huyện, phường/xã/thị trấn. Chính vì vậy, chỉ trong thời gian ngắn các sở/ngành, quận/huyện đã hoàn tất một khối lượng công việc rất lớn từ thống kê, lên biểu mẫu và công bố, công khai bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết trên địa bàn TP.HCM là một sự thành công lớn.

  Kinh nghiệm thực hiện giai đoạn 1 cho thấy, vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức trong việc triển khai cải cách TTHC là hết sức quan trọng. Trong giai đoạn 2, sẽ có 83 danh mục thủ tục được ưu tiên rà soát, bãi bỏ thuộc các lĩnh vực sau: Đầu tư (bỏ 6 TTHC); Thành lập doanh nghiệp (10 TTHC); Đấu thầu thực hiện dự án (2 TTHC); Giao thông vận tải (5 TTHC); Xây dựng đất đai (21 TTHC); Tài nguyên, môi trường (17 TTHC); Tư pháp (6 TTHC); Phòng cháy, chữa cháy (4 TTHC); Lao động việc làm, du lịch (10 TTHC); An toàn vệ sinh thực phẩm (2 TTHC).

  Dự kiến, đến cuối năm 2010 sẽ kết thúc đề án 30 và công bố cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC liên quan đến hoạt động kinh doanh và đời sống nhân dân. Nhờ đó, người dân và doanh nghiệp có thể tra cứu, sử dụng và giám sát các hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, đảm bảo tính minh bạch của TTHC, góp phần chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

  Hồng Vinh

  ID: B0912_38