• Thứ Sáu, 29/01/2010 14:06 (GMT+7)

  Phát triển công nghiệp CNTT: Định hướng 6 điểm

  Ngày 23/12/2009, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ TTTT Lê Doãn Hợp đã chủ trì buổi tọa đàm với các tổ chức (TC), doanh nghiệp (DN) về việc thúc đẩy phát triển ngành CNpCNTT Việt Nam. Bộ trưởng đã có một số kết luận tại Thông báo số 05/TB-BTTTT ngày 13/1/2010.

  Năm thuận lợi

  Việt Nam đang có 5 thuận lợi chính để phát triển CNpCNTT là:

  1. Nhận thức và các định hướng của Đảng và Nhà nước với việc đầu tư phát triển CNTT ngày càng rõ hơn

  2. Việt Nam là quốc gia trẻ, nhân lực năng động, ham học hỏi, là điều kiện thuận lợi cho phát triển CNTT nói chung và CNpCNTT nói riêng

  Ứng dụng CNTT là cõ hội ðể phát triển CNpCNTT.
  Ứng dụng CNTT là cơ hội để phát triển CNpCNTT.
  3. Việt Nam có số lượng Việt kiều đang học tập và làm việc ở nước ngoài đông đảo, có tâm huyết muốn đóng góp trí lực để phát triển kinh tế Việt Nam, trong đó có ngành CNTT

  4. Việt Nam là một thị trường lớn với gần 86 triệu dân, nhu cầu phục vụ của ngành CNTT còn rất lớn

  5. Việt Nam là một thị trường mở, nằm trong khu vực phát triển năng động của thế giới, có nhiều tiềm năng cho việc phát triển ngành công nghiệp CNTT.

  Định hướng sáu điểm

  Để phát triển CNpCNTT trong giai đoạn tới, cả nước cần tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp, tập trung vào 6 nội dung lớn sau:

  1. Tạo sự chuyển đổi sâu sắc về nhận thức đối với vai trò của CNpCNTT: Tuyên truyền, vận động, giải thích để các cấp, các ngành, các cơ quan trung ương và địa phương hiểu rõ vai trò và tầm quan trọng của ngành CNpCNTT, coi đây là một ngành kinh tế quan trọng, chiến lược của Việt Nam đồng thời là nền tảng, là hạ tầng và là động lực để thúc đẩy phát triển các ngành kinh tế khác.

  2. Khẳng định chủ trương phát triển CNTT của Đảng và Nhà nước: Bộ TTTT đã trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo đề án sớm đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về CNTT, trong đó nhiệm vụ phát triển ngành CNpCNTT được coi là nhiệm vụ trọng tâm. Đề án dự kiến sẽ được Thủ tướng phê duyệt trong quý 1/2010. Bộ TTTT sẽ xây dựng và tổ chức triển khai chương trình phát triển CNpCNTT đến năm 2015, tầm nhìn 2020…

  3. Xây dựng các chính sách, giải pháp thúc đẩy phát triển CNTT. Cần xây dựng các chính sách, giải pháp hợp lý để phát triển ngành CNpCNTT như: Chính sách, giải pháp huy động tối đa các nguồn lực đầu tư cho CNTT; Chính sách kích cầu, phát triển thị trường CNTT; Chính sách về thuế và ưu đãi đầu tư; Chính sách quản lý và thúc đẩy phát triển các khu CNTT tập trung; Chính sách, giải pháp tăng cường đầu tư cho nghiên cứu phát triển và chuyển giao công nghệ về CNTT; Chính sách, giải pháp đẩy mạnh đào tạo, phát triển nguồn nhân lực CNTT chất lượng cao…

  4. Tăng cường hợp tác, liên kết để phát triển CNTT: Cần đẩy mạnh việc hợp tác và liên kết giữa các bộ, ngành và các địa phương để cùng phát triển ngành CNpCNTT. Đặc biệt chú trọng hợp tác quốc tế, thu hút đầu tư nước ngoài cũng như gắn kết CNTT với viễn thông, phát thanh, truyền hình và các lĩnh vực công nghiệp phụ trợ.

  5. Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực và thu hút nhân tài: Cần nâng cao chất lượng và đẩy mạnh quy mô đào tạo, phát triển nguồn nhân lực CNTT, đặc biệt chú trọng các khóa đào tạo ngắn hạn, đào tạo gắn kết bồi dưỡng các kỹ năng, kỹ thuật, công nghệ mới.

  6. Tổ chức thực hiện: Cần có lộ trình và bước đi thích hợp, trước hết chọn một số việc chính cần làm ngay để triển khai như đầu tư phát triển, sản xuất các sản phẩm CNpCNTT đáp ứng nhu cầu thị trường.

  Thế An (tổng hợp)

  ID: B1002_23