• Thứ Tư, 01/09/2010 17:39 (GMT+7)

  Phê duyệt Chương trình Quốc gia về ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước

  Đức Minh
  1.700 tỷ đồng là số tiền dự chi cho các dự án CNTT có quy mô quốc gia thuộc Chương trình quốc gia về Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011 – 2015, vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 27/8/2010.

  Đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến sẽ giảm bớt áp lực văn bản giấy tờ tại các cơ quan hành chính. Ảnh: Đức Minh.
  Theo Quyết định số 1605/QĐ-TTg do Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân ký ban hành, Chương trình quốc gia về Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011 – 2015 dự kiến sẽ đầu tư 1.700 tỷ đồng dành cho các dự án, nhiệm vụ có quy mô quốc gia từ nguồn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương.

  Mục tiêu của Chương trình đến năm 2015 là xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng thông tin, tạo nền tảng phát triển chính phủ điện tử; ứng dụng rộng rãi CNTT trong hoạt động nội bộ của các cơ quan nhà nước, hướng tới nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí hoạt động; cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến mức độ cao, trên diện rộng cho người dân và doanh nghiệp, làm cho hoạt động của cơ quan nhà nước minh bạch hơn, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

  Trong tầm nhìn đến năm 2020, mức độ ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước sẽ tạo lập được môi trường mạng rộng khắp, phục vụ đa số các hoạt động của các cơ quan nhà nước. Hầu hết các giao dịch của các cơ quan nhà nước được thực hiện trên môi trường điện tử, mọi lúc, mọi nơi, dựa trên nhiều phương tiện khác nhau. Hầu hết các dịch vụ công được cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4, đáp ứng nhu cầu thực tế, phục vụ người dân và doanh nghiệp mọi lúc, mọi nơi, dựa trên nhiều phương tiện khác nhau.
   
  Về phát triển hạ tầng kỹ thuật, Chương trình sẽ chú trọng phát triển Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước, tận dụng tối đa cơ sở hạ tầng sẵn có của các doanh nghiệp viễn thông, kết nối tới cấp đơn vị trực thuộc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan nhà nước khác trong hệ thống chính trị, tới cấp xã, phường trên phạm vi toàn quốc, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin.
   
  Bên cạnh đó, Chương trình cũng đề ra mục tiêu xây dựng và phát triển các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu lớn như quản lý văn bản tích hợp trong toàn quốc tới cơ quan nhà nước các cấp, bảo đảm an toàn, an ninh, tính pháp lý của văn bản trao đổi; hệ thống thư điện tử quốc gia; giao ban điện tử đa phương tiện giữa Thủ tướng Chính phủ với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương…
   
  Việc ứng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan nhà nước sẽ nâng cấp, hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý văn bản và điều hành của các cấp; phát triển hệ thống quản lý thông tin tổng thể; xây dựng mới, nâng cấp và hoàn thiện các ứng dụng CNTT trong các hoạt động nghiệp vụ, đáp ứng nhu cầu công tác tại mỗi cơ quan; nâng cấp, hoàn thiện các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin khác trong công tác nội bộ theo hướng hiệu quả hơn, mở rộng kết nối.
   
  Đến 2015 sẽ cung cấp tất cả các dịch vụ công trực tuyến mức độ 2. Cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu và được thông báo tình trạng xử lý các thủ tục hành chính của các cơ quan nhà nước qua mạng. Cung cấp hầu hết các dịch vụ công cơ bản trực tuyến tối thiểu mức độ 3 tới người dân và doanh nghiệp. Cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ...