• Thứ Hai, 20/09/2010 08:49 (GMT+7)

  Phát triển chính phủ điện tử Hợp tác Nhà nước - Doanh nghiệp

  Việt Dũng
  Hội thảo quốc gia về CPĐT 2010 tổ chức ở TP.HCM 2 ngày 15 - 16/7/2010 đề cập sâu về sự hợp tác giữa Nhà nước và Doanh nghiệp (NN-DN) trong vấn đề này. Ông Nguyễn Thành Nam, Tổng giám đốc Tập đoàn FPT có tham luận từ kinh nghiệm của FPT với ngành thuế.

  Tỏa sáng sau Luật thuế TNCN

  FPT đã hợp tác với Tổng cục Thuế trong công cuộc tin học hóa ngành thuế từ năm 1995. Từ khi Luật thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) có hiệu lực (ngày 1/1/2009), ngành thuế được đặt trước thách thức rất lớn: Phải thi hành chính sách thuế mới; Số lượng người nộp thuế tăng đột biến từ 500.000 tổ chức lên khoảng 10 triệu cá nhân - tổ chức nhưng kinh nghiệm của người nộp thuế chưa có.

  Theo ông Nam, 15 năm hợp tác với ngành thuế giúp FPT hiểu rằng sự ủng hộ của lãnh đạo ngành tài chính và ngành thuế đối với CNTT là rất lớn. Hệ thống thuế cả về nghiệp vụ lẫn tin học từ Trung ương đến địa phương đã có nhiều kinh nghiệm trong việc thực hiện các dự án CNTT. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy thuế TNCN là loại thuế phức tạp nhất nên cần một mô hình chuẩn và đặc biệt chú ý đến phản ứng từ xã hội... Từ đó, FPT đề xuất với ngành thuế một số biện pháp:

  • FPT tổng thầu kết hợp với các đối tác có kinh nghiệm tốt nhất về quản lý thuế trên thế giới (như Accenture…)

  • FPT cung cấp giải pháp quản lý thuế lõi tầm quốc tế đã được kiểm chứng

  • FPT hỗ trợ triển khai chính sách mới từ truyền thông, triển khai các dịch vụ điện tử và vận hành hệ thống dịch vụ điện tử.

  “Chính phủ quyết tâm xây dựng thành công CPĐT không chờ đến khi thu nhập bình quân đầu người phải đạt mức cao. Trong các biện pháp thực hiện có khuyến khích hợp tác NN-DN; bình chọn website, portal của các tỉnh thành, bộ ngành, đặc biệt thông qua những dịch vụ hành chính công cung cấp cho người dân - doanh nghiệp...”, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia về CNTT.

  FPT sử dụng mô hình CNTT dựa trên kiến trúc ứng dụng giải pháp SAP TRM (Team Resource Management - tạm hiểu là Đội quản lý nguồn lực). Với việc đăng ký mã số thuế cho cá nhân, các bên cùng thực hiện chương trình “Đăng ký mã số thuế cho nhân viên của bạn, bất cứ đâu bạn thích”. Chương trình này đáp lại thách thức đăng ký MSTCN cho 10 triệu người làm công ăn lương trong vòng 6 tháng. Theo quy trình truyền thống, lượng công việc này đòi hỏi mất 3 năm, để làm trọn phải dừng mọi công việc khác. Cách làm được chọn: Cá nhân kê khai vào mẫu đến nộp tại cơ quan thuế - Cơ quan thuế nhập vào máy tính, cấp mã, in thẻ và trả kết quả. Giải pháp chọn là xây dựng kênh điện tử. Ngành thuế ủy quyền cho FPT xây dựng và vận hành kênh điện tử kết hợp song song với kênh hiện có.

  Kết quả sau 3 tháng, chương trình hoàn tất. FPT đã tư vấn toàn bộ quy trình và thủ tục. Đó là: xây dựng phần mềm (PM) và vận hành cổng thông tin tiếp nhận đăng ký mã số; thiết kế chiến dịch truyền thông và thực hiện dịch vụ vận hành hệ thống đảm bảo hoạt động liên tục không có sự cố. Trung tâm hỗ trợ, trung tâm cấp mã số tập trung tại Trung ương. Kết quả này chứng tỏ hiệu quả của việc mạnh dạn thay đổi phương thức, quy trình của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế; Kênh dịch vụ điện tử và kênh truyền thống (dùng kênh truyền thống tuyên truyền cho kênh điện tử) đã có sự kết hợp chặt chẽ; Việc gắn các công cụ truyền thông trên trang điện tử tạo sự hỗ trợ chu đáo thông qua các quy trình thủ tục rõ ràng và trung tâm hỗ trợ tập trung.

  Đề xuất hợp tác công - tư

  Ông Nguyễn Thành Nam cho biết, tại Việt Nam, cả phía các CQNN và khách hàng của họ là nhân dân đều có tốc độ chấp nhận dịch vụ điện tử vào hàng nhanh nhất thế giới; các DN hoàn toàn có thể tham gia đưa các dịch vụ của nhà nước đến cho nhân dân. Các hình thức hợp tác có thể là: DN sẽ làm việc với tư cách của CQNN (được CQNN trả tiền nhưng người dân không biết đến DN); hoặc DN trực tiếp thu tiền trên các dịch vụ cung cấp cho dân và nhân dân biết chính xác DN đó là ai, đến từ đâu và đang hợp tác với CQNN thực thi cung cấp dịch vụ nào.

  Các bước hợp tác đã được trải qua giữa ngành thuế và FPTgồm:

  • Phát triển PM theo yêu cầu

  • Tổng thầu cung cấp hệ thống quản lý theo dõi tiêu chuẩn và chất lượng quốc tế

  • Hợp tác với các tổ chức công cung cấp dịch vụ điện tử theo mô hình hợp tác công tư:

  1. Về công nghệ, đầu tư toàn bộ hạ tầng và PM

  2. Về chất lượng: Xây dựng quy trình quản trị và thực hiện vận hành hệ thống

  3. Về truyền thông: tư vấn, xây dựng, thực hiện chương trình truyền thông rộng khắp

  4. Các công tác hỗ trợ: Xây dựng và vận hành các trung tâm hỗ trợ.

  Ông Nam kết luận: Xây dựng các kênh dịch vụ điện tử để mang lại lợi ích cho người dân là xu hướng tất yếu của các tổ chức công tại Việt Nam; Cơ sở hạ tầng hiện tại của một số tổ chức công Việt Nam là sẵn sàng; Tìm kiếm đối tác hợp tác (trong hợp tác NN-DN, hợp tác công - tư) là con đường hiệu quả nhất để mở rộng dịch vụ và tăng chất lượng dịch vụ, đồng thời tiết kiệm chi phí đầu tư; Các DN Việt Nam cũng đã chứng minh được năng lực để thực hành hợp tác công tư…

  ID: B1008_40