• Thứ Năm, 16/09/2010 10:18 (GMT+7)

  Sở KHCN TP.HCM: Học tập và làm theo tấm gương Bác

  Kế Thu
  Ngày 14/9/2010, tại Nhà hát Thành phố TP.HCM, Công đoàn Viên chức TP.HCM tổ chức Hội nghị Tổng kết 4 năm thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" giai đoạn 2007-2010.

  Ông Huỳnh Hữu Thế, Chủ tịch Công đoàn tạp chí Thế Giới Vi Tính (áo sọc caro xanh) thay mặt Tạp chí nhận hoa và kỷ niệm chương do Công đoàn viên chức TP.HCM trao tặng.
  Trong danh sách tập thể và cá nhân điển hình được Công đoàn Viên chức TP.HCM khen tặng có 2 tập thể và 3 cá nhân thuộc Sở KHCN TP.HCM. Tại Sở KHCN TP.HCM, cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" được triển khai sâu rộng, thiết thực, không phô trương, hình thức. Cụ thể, các phong trào thực hiện nếp sống văn minh công sở, chấp hành luật giao thông được Công đoàn, Đoàn TN và chính quyền cùng lên kế hoạch phát động rất chi tiết và thiết thực.

  Phần lớn Cán bộ, nhân viên có ý thức tiết kiệm, chống lãng phí trong khi thi hành nhiệm vụ, tăng cường quản lý sử dụng lao động, thời gian lao động phù hợp với nhu cầu nhiệm vụ đồng thời sử dụng nhân sự đúng với chuyên môn, ngành nghề được đào tạo nhằm phát huy năng lực và hiệu suất công tác. Học tập theo gương Bác qua những việc làm đơn giản, hàng ngày Cán bộ nhân viên Sở áp dụng việc tận dụng ánh sáng mặt trời, tận dụng hệ thống thông tin điện tử nội bộ, chấp hành tốt các quy định của pháp luật, nội quy, quy chế cơ quan, tham gia tích cực các hoạt động phong trào...

  Kết quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giai đoạn 2007-2010, Sở KH&CN TP.HCM đã giới thiệu 2 tập thể và 3 cá nhân tiêu biểu cho CĐVC TP.HCM biểu dương.

  • Hai tập thể đạt danh hiệu “Tập thể điển hình trong việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2007-2010” là Công đoàn Cơ sở Thành viên Tạp chí Thế Giới Vi Tính - PC World Vietnam và Tổ Công đoàn Phòng Quản lý Công nghệ thuộc Công đoàn Cơ sở Thành viên Cơ quan Sở.

  • Ba cá nhân đạt danh hiệu “Cá nhân điển hình trong việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2007-2010”:
   - Nguyễn Thị Mỹ Hồng (Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng)
   - Đỗ Nam Trung (Công đoàn Cơ quan Sở)
   - Đặng Thanh Danh (Công đoàn Cơ quan Sở).