• Thứ Sáu, 24/09/2010 17:34 (GMT+7)

  Năm 2010: 70% kim ngạch XNK thông qua hải quan điện tử

  V.Lê
  Đó là nội dung triển khai ứng dụng thủ tục hải quan điện tử mà Tổng cục Hải quan đạt được trong năm 2010. Kết quả được đưa ra tại Hội thảo và Triển lãm Ứng dụng CNTT trong lĩnh vực Tài chính 2010 vừa diễn ra vào 23 - 24/9/2010.

  Ông Vũ Ngọc Anh, Phó Tổng cục trưởng, Tổng Cục Hải quan – Bộ Tài chính đã đánh giá về hiện trạng của việc ứng dụng thủ tục hải quan điện tử. Theo đó, tính đến nay, đã có 13 chi cục hải quan triển khai thực hiện thủ tục hải quan điện tử, cụ thể là TP.Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Lào Cai, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu, TP.HCM, Cần Thơ. Trong đó một số đơn vị đã triển khai tại 100% chi cục như Bình Dương, Đà Nẵng, Vũng Tàu… Các doanh nghiệp ưu tiên như Intel, Samsung cũng được ứng dụng thủ tục hải quan điện tử.

  Từ kết quả đó, Tổng cục Hải quan đề ra những kế hoạch phát triển CNTT phục vụ hành chính công điện tử của ngành trong 5 năm nữa, nhấn mạnh tới việc xây dựng hạ tầng hệ thống CNTT hải quan ngang tầm các nước phát triển trong khu vực ASEAN, đáp ứng yêu cầu quản lý hải quan hiện đại, cơ chế hải quan một cửa điện tử quốc gia và khu vực, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển thương mại điện tử và chính phủ điện tử. 

  Hướng tới quản lý thông minh
   
  Cục trưởng Cục CNTT, Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính, ông Nguyễn Công Bình đưa ra các kế hoạch cụ thể nhằm phát triển dịch vụ công điện tử trong ngành Hải quan. Trong đó, quan trọng nhất là thúc đẩy việc triển khai thủ tục hải quan điện tử tại tất cả các cục hải quan tỉnh, thành, hướng hoạt động Hải quan theo hướng dịch vụ như thực hiện kết nối với các hãng tàu…
   
  Quy trình nộp thuế cũng sẽ được hiện đại hóa giữa 4 cơ quan là: Thuế - Kho bạc Nhà nước - Hải quan – Tài chính tại các cục hải quan tỉnh thành phố, phục vụ công tác quản lý thu thuế, lệ phí hải quan; nghiên cứu, triển khai một số dịch vụ công hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động XNK (khai báo hải quan, quản lý theo dõi tiến trình thủ tục hải quan trong chuỗi cung ứng thương mại, thiết lập trung tâm hỗ trợ khách hàng,...). Mục tiêu cụ thể là thực hiện 90% thủ tục điện tử giữa 4 cơ quan này.
   
  Hệ thống thông tin xử lý theo mô hình tập trung.
   
  Việc ứng dụng các kỹ thuật hiện đại trong công tác quản lý hải quan như xây dựng hệ thống tích hợp máy soi container, camera giám sát, hệ thống theo dõi lộ trình… gắn kết với hệ thống ứng dụng CNTT hải quan, hướng tới việc quản lý biên giới thông minh; kết nối trao đổi thông tin với hải quan các nước và thực hiện cơ chế hải quan một cửa theo lộ trình đã cam kết trong cơ chế một cửa.
   
  Trong việc phục vụ người dân và doanh nghiệp, ngành hải quan thống nhất mục tiêu triển khai hệ thống nộp thuế XNK bằng phương thức điện tử qua ngân hàng thương mại, triển khai hệ thống tiếp nhận thông tin hải quan điện tử tập trung, hình thành được tổ chức mạng lưới giá trị gia tăng, đưa trang web hải quan trở thành cổng thông tin điện tử cung cấp thông tin và dịch vụ hành chính công cho người dân và doanh nghiệp trên mức độ 3.
   
  Mục tiêu đạt được sẽ là có đầy đủ 100% thông tin về quy trình thủ tục, trong đó 60%-70% thực hiện khai báo và thông quan điện tử, giảm thiểu tối đa các hồ sơ hải quan bằng giấy và các chứng từ có liên quan…