• Thứ Ba, 19/10/2010 08:30 (GMT+7)

  Đánh giá địa phương mạnh về CNTT

  Nguyễn Tuấn Hoa
  Khái niệm “Mạnh về CNTT” ở địa phương tập trung vào 6 khía cạnh: (1) Chính sách và chỉ đạo về CNTT; (2) Nguồn nhân lực CNTT; (3) Giải pháp - ứng dụng CNTT; (4) Hạ tầng CNTT-TT; (5) Công nghiệp CNTT và (6) Phong trào ứng dụng CNTT.

  Riêng về “Công nghiệp CNTT” là khía cạnh không phải địa phương nào cũng có cơ hội phát triển như nhau nên chúng ta tạm không bàn. Dưới đây là hình dung về thang đánh giá áp dụng được cho tất cả 63 tỉnh, thành.

  Mạnh về chính sách và chỉ đạo về CNTT

  Đây là yếu tố quan trọng nhất. Trước hết, địa phương phải mạnh từ cơ quan đầu não. Chỉ khi nào tỉnh/thành ủy và UBND tỉnh/thành phố khẳng định cần phát triển CNTT như động lực chính phát triển kinh tế xã hội thì địa phương mới có cơ hội và điều kiện để mạnh về CNTT. Phải cụ thể hóa thành các nghị quyết, quyết định, chính sách, kế hoạch phát triển CNTT với những đặc thù riêng biệt của từng địa phương. Công tác chỉ đạo thực hiện chính sách đó phải được tiến hành thường xuyên và hiệu quả vì nó đóng vai trò quyết định kết quả cuối cùng.

  Mạnh về nguồn nhân lực

  Nguồn nhân lực CNTT ở địa phương bao gồm 4 lực lượng: Quản lý CNTT; Phát triển các ứng dụng CNTT; Khai thác, sử dụng các ứng dụng CNTT; Thụ hưởng kết quả của các hệ thống ứng dụng CNTT.

  Lực lượng quản lý CNTT là cán bộ của sở TTTT, các công chức tham gia xây dựng các chính sách phát triển CNTT và chỉ đạo triển khai các dự án CNTT tại địa phương. Họ phải nhận thức và tin chắc CNTT có khả năng trở thành động lực chính thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Chính họ phải là người nêu đầu bài cho lực lượng chuyên môn CNTT xây dựng các hệ thống ứng dụng đáp ứng các yêu cầu của mình và giám sát việc ấy. Tất cả đều phải sử dụng thành thạo các phương tiện CNTT-TT thông dụng trong công việc hàng ngày, đồng thời biết yêu cầu người khác trao đổi, liên lạc với mình qua các phương tiện CNTT-TT…

  Trước kia, nhiệm vụ chính của lực lượng phát triển các ứng dụng CNTT là tập trung vào thiết kế và viết phần mềm. Công việc hiện nay là nghiên cứu và thiết lập kiến trúc của hệ thống ứng dụng một cách chuyên nghiệp, sau đó lựa chọn những giải pháp công nghệ thích hợp cho từng mảng kiến trúc và kiến tạo nên hệ thống. Tốt nhất, địa phương đã có sẵn lực lượng này, nếu không, phải tìm hiểu và lựa chọn đúng đơn vị tư vấn triển khai đủ năng lực. Thời của những ứng dụng nghiệp dư đã qua rồi. Giờ là thời của những ứng dụng có tính hệ thống và chuyên nghiệp. Lực lượng khai thác, sử dụng các ứng dụng là các chuyên viên nói chung đang đảm nhiệm các nhiệm vụ cụ thể trong vị trí chức năng công tác của mình… Họ sử dụng các hệ thống ứng dụng được phát triển riêng cho từng nơi. Họ đặc biệt quan trọng vì là những người đưa quá trình tin học hóa vào cuộc sống.

  Người dân nói chung, trong đó bao gồm các doanh nghiệp vừa là những người hưởng thụ kết quả của các ứng dụng CNTT được phát triển ở địa phương (ví dụ cổng thông tin điện tử và các dịch vụ công) vừa là lực lượng tiếp nhận và sử dụng các tiến bộ của CNTT-TT. Đây là lực lượng quyết định, theo đó đánh giá địa phương có mạnh về CNTT hay không. Có nhiều cách phát triển lực lượng này và điều đó làm cho bức tranh CNTT nói chung thêm phong phú và đa dạng.

  Mạnh về giải pháp

  Mỗi địa phương có những điều kiện riêng, nhu cầu riêng chứ không hoàn toàn giống nhau. Nếu ở khu vực TP.HCM phát triển những ngành công nghiệp công nghệ cao và logistics là những bài toán đặc trưng thì ở hành lang di sản miền Trung, phát triển văn hóa và du lịch lại mang sắc thái hoàn toàn khác. Đúng là có nhiều điểm chung trong các chức năng quản lý nhà nước, quản lý doanh nghiệp… nhưng khi triển khai ứng dụng CNTT tại các địa phương, chúng ta vẫn thấy rõ tính riêng biệt ở mỗi nơi. Vì thế, việc tiếp nhận chuyển giao công nghệ từ địa phương khác tuy giúp rút ngắn thời gian và chi phí, nhưng luôn luôn cần có sự thích ứng và điều chỉnh cho phù hợp với địa phương mình.

  Mạnh về hạ tầng CNTT-TT

  Các chỉ số về mức độ sẵn sàng kết nối, băng thông, năng lực xử lý và năng lực cung cấp các dịch vụ được xem là những chỉ số chính dùng để đánh giá hạ tầng CNTT-TT của địa phương. Xu hướng tất yếu là phát triển hạ tầng CNTT-TT theo hướng chuyên nghiệp với công nghệ điện toán đám mây được xem là đích đến. Giữa các địa phương thì TP.HCM có thể được xem là nơi có hạ tầng CNTT-TT mạnh nhất. TP.HCM chọn Công viên Phần mềm Quang Trung – thành quả của chương trình phát triển CNTT của TP.HCM - làm nhà cung cấp toàn bộ hạ tầng CNTT-TT cho bộ máy chính quyền TP. Mạng MAN kết nối bằng cáp quang tất cả các mạng LAN của Văn phòng UBND TP.HCM và các sở, ngành, quận, huyện về hệ thống máy chủ đặt tại Công viên Phần mềm Quang Trung. Toàn bộ hệ thống kỹ thuật này được kiểm soát và điều hành bởi NOC – Trung tâm điều hành mạng của TP.HCM đặt tại Sở TTTT TP.HCM. Đây là một hình thức của điện toán đám mây được áp dụng tại TP.HCM. Những người sử dụng không cần lo về kỹ thuật, họ chỉ tập trung phát triển các hệ thống ứng dụng và khai thác chúng.

  Mạnh về phong trào ứng dụng CNTT

  Địa phương mạnh về CNTT luôn có phong trào ứng dụng CNTT rộng khắp. Có rất nhiều cách làm phong phú cho nội dung của phong trào này. Ví dụ, tổ chức tra cứu thông tin: Xây dựng các ki-ốt thông tin, điểm truy cập ở các nhà văn hóa, phòng thông tin, trung tâm học tập cộng đồng… Hay là tổ chức các cuộc thi tìm hiểu hay kỹ năng về CNTT… Trên hết, việc phát động phong trào ứng dụng CNTT rộng khắp trong xã hội cần mang lại những ích lợi thiết thực từ CNTT-TT cho mỗi người, làm cho cuộc sống của họ phong phú hơn, giàu thông tin hơn.

  ID: B1009_30