• Thứ Sáu, 01/10/2010 08:46 (GMT+7)

  CNTT-TT Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020: Chiến lược “Cất cánh”

  BBT
  Giai đoạn 2011-2020, ngành CNTT-TT với tư cách ngành hạ tầng kinh tế - xã hội cần phải đi trước, chuyển nhanh sang giai đoạn “cất cánh”. Dưới đây là những mục tiêu được đặt ra trong Chỉ thị Chiến lược “Cất cánh” của Bộ Thông tin và Truyền Thông (TTTT).

  Đến năm 2020, CNTT-TT Việt Nam trở thành một ngành quan trọng, đóng góp tích cực vào tăng trưởng GDP với tỷ lệ ngày càng tăng. CNTT-TT Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong các nước ASEAN.

  Hạ tầng Bưu chính Viễn thông và CNTT đạt các chỉ tiêu về mức độ sử dụng dịch vụ tương đương với mức bình quân của các nước công nghiệp phát triển, đa dạng các loại hình dịch vụ, bắt kịp xu thế hội tụ công nghệ và dịch vụ Viễn thông – CNTT – TT; Hình thành hệ thống mạng tích hợp theo công nghệ thế hệ mới, băng thông rộng, dung lượng lớn, mọi nơi, mọi lúc với mọi thiết bị truy cập, đáp ứng nhu cầu ứng dụng CNTT-TT, rút ngắn khoảng cách số, bảo đảm tốt an ninh quốc phòng.
   

  Ứng dụng CNTT-TT và Internet sâu rộng trong mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và quản lý. Khai thác có hiệu quả thông tin và tri thức trong tất cả các ngành. Xây dựng và phát triển Việt Nam điện tử với công dân điện tử, chính phủ điện tử và doanh nghiệp điện tử, giao dịch và thương mại điện tử đạt trình độ nhóm các nước dẫn đầu khu vực ASEAN.
   

  Công nghiệp CNTT-TT trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và khâu quan trọng trong dây chuyền gia công, sản xuất và cung cấp toàn cầu, đảm bảo tăng trưởng tốc độ cao, công nghệ hiện đại, sản xuất nhiều sản phẩm Việt Nam ngày càng có hàm lượng sáng tạo cao. Một số sản phẩm công nghiệp quan trọng trong lĩnh vực điện tử, phần cứng, phần mềm đạt trình độ nhóm nước phát triển trên thế giới. Phát triển mạnh công nghiệp phần mềm, công nghiệp nội dung, coi trọng sở hữu trí tuệ và bản quyền tác giả.
   

  Nguồn nhân lực CNTT-TT đạt trình độ nhóm các nước dẫn đầu khu vực ASEAN về số lượng, trình độ và chất lượng đáp ứng các yêu cầu quản lý, sản xuất, dịch vụ và ứng dụng trong nước và xuất khẩu quốc tế. Phổ cập, xóa mù tin học, nâng cao trình độ, kỹ năng ứng dụng CNTT-TT cho người dân, đặc biệt thanh thiếu niên.

  (Trích Chỉ thị “Về Định hướng chiến lược phát triển CNTT-TT Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020”, số 07/CT-BBCVT, do Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành ngày 7/7/07).

  ID: B1010_28