• Thứ Năm, 02/12/2010 18:05 (GMT+7)

  Đề án 191: 5 năm hỗ trợ 60 doanh nghiệp

  Bằng Linh
  2010 là năm cuối cùng triển khai Đề án hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng CNTT (gọi tắt là Đề án 191). 5 năm qua (2005 – 2010), những kết quả đạt được xem ra còn khá khiêm tốn.

  Theo ông Lê Văn Lợi, Viện trưởng Viện Tin học Doanh nghiệp, thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, số doanh nghiệp (DN) trong 5 năm qua tăng lên đáng kể: từ 100.000 DN năm 2005 lên 500.000 năm 2010, trong đó, 95% số này là DN nhỏ và vừa.

  Có thể nói, một trong những thành công nổi bật của Đề án là việc giúp tăng cao nhận thức của DN về vai trò của CNTT. Nếu như trước đây, DN nhỏ thường cho rằng CNTT là cuộc chơi của các DN lớn, thì nay, thông qua các buổi hội thảo, hội nghị, tọa đàm, các tài liệu hướng dẫn, DN nhỏ đã nhận thức được rằng CNTT có thể giúp họ tìm kiếm thông tin thị trường, quản lý tài chính – kế toán, và đặc biệt, thương mại điện tử có thể giúp DN tuy nhỏ vẫn có thể vươn dài cánh tay của mình ra các đối tác, khách hàng tại tất cả các quốc gia trên thế giới.

  Đào tạo về thương mại điện tử cho các DN.

  Thế nhưng, trong số 500.000 DN trên cả nước, tính đến nay, mới chỉ có 60 DN (tương đương 0,012%) được lựa chọn để hỗ trợ trực tiếp về phần cứng, phần mềm, đào tạo, tư vấn ứng dụng CNTT. Đây là một con số còn rất khiêm tốn. Theo đánh giá của Viện Tin học Doanh nghiệp, do quy mô của các DN được chọn làm DN mẫu rất nhỏ nên thường không rõ về nhu cầu. Thêm vào đó, tại các địa phương, sở TTTT là đầu mối hỗ trợ nhưng các sở này cũng bị hạn chế về số lượng cán bộ và trình độ chuyên môn, do đó, sau khi hỗ trợ DN, ban điều hành đề án cũng nhận được rất ít phản hồi từ các đầu mối.

  Cùng với các nỗ lực ứng dụng CNTT phục vụ cải cách hành chính trong các cơ quan nhà nước như việc kê khai thuế qua mạng, khai báo hải quan từ xa, áp dụng chữ ký số trong các giao dịch điện tử…, việc thúc đẩy ứng dụng CNTT trong các DN là rất cần thiết. Theo dự báo, đến năm 2015, số lượng DN của Việt Nam sẽ tăng lên 1 triệu. Vì vậy, việc triển khai các hoạt động hỗ trợ DN cần thực hiện mạnh và rộng hơn nữa, đồng thời, cần có những nghiên cứu để có hướng hỗ trợ sát với nhu cầu từng DN, phù hợp với đặc thù ngành, vùng miền.