• Thứ Năm, 27/01/2011 09:14 (GMT+7)

  Hạ tầng CNTT tại Đà Nẵng

  Nguyên Thảo - Bất Nhi
  Ngày 9/10/2010 Sở TTTT TP.Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị Triển khai dự án “Cung cấp, lắp đặt hạ tầng CNTT tại các cơ quan quản lý nhà nước”.

  Đây là một trong các nội dung thuộc dự án CNTT-TT của TP.Đà Nẵng. 91 đơn vị quản lý nhà nước (QLNN) của thành phố (các sở, ngành, UBND quận, huyện và UBND phường, xã) là các đầu mối thụ hưởng. Việc trang bị hạ tầng CNTT trong bộ máy chính quyền của địa phương đã được triển khai từ những năm 1990. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên, hạ tầng CNTT-TT được triển khai đến toàn bộ bộ máy QLNN. Một khối lượng lớn máy móc, thiết bị gồm 1.800 máy tính, các máy chủ, máy in, máy quét và các thiết bị ngoại vi khác sẽ được lắp đặt đủ cho 91 cơ quan trong vòng 3 tháng. Tất cả các cơ quan QLNN của TP.Đà Nẵng đều trong trạng thái sẵn sàng: triển khai xây mới hoặc nâng cấp mạng LAN đã có, tiếp nhận và hỗ trợ đơn vị chuyên môn lắp đặt thiết bị, thử nghiệm kết nối, chạy thử và đưa toàn bộ hạ tầng này vào khai thác, sử dụng. 91 mạng LAN này sẽ được kết nối vào mạng trục truyền thông của bộ máy chính quyền (mạng MAN) tới trung tâm điều hành mạng (NOC) và trung tâm dữ liệu của thành phố trong tương lai.

  Công ty Hệ thống thông tin FPT (FPT IS) chính thức nhận trách nhiệm cung cấp, lắp đặt số trang thiết bị CNTT nói trên. Ông Nguyễn Tuấn Hùng, Phó Tổng giám đốc FPT IS cho biết, tại Đà Nẵng sẽ hình thành 1 mạng trục LAN kết nối, chia sẻ dữ liệu, hỗ trợ truy cập thông tin trên địa bàn toàn thành phố này. Dự án CNTT-TT ở đây là một hợp phần của dự án CNTT-TT quốc gia, sử dụng nguồn vốn ODA của Ngân hàng Thế giới (WB). Tổng kinh phí đầu tư cho dự án là 27 triệu USD. Kinh phí đầu tư phát triển hạ tầng CNTT TP. Đà Nẵng chỉ là một phần nhỏ trong tổng số kinh phí đó. Phần lớn kinh phí được tập trung vào việc nghiên cứu, xây dựng kiến trúc tổng thể (EA), thiết kế chi tiết hệ thống các phần mềm QLNN, xây dựng hệ thống CSDL và đào tạo nguồn nhân lực. Đây là dự án xây dựng chính quyền điện tử có quy mô và mức chi tiết cao tại Việt Nam hiện nay.

  Hội nghị Triển khai dự án “Cung cấp, lắp đặt hạ tầng CNTT tại các cơ quan QLNN” tại TP.Đà Nẵng

   

  ID: B1011_34