• Thứ Sáu, 25/02/2011 15:29 (GMT+7)

  Minh bạch thủ tục đầu tư

  Quỳnh Anh
  Website www.hcmc.eregulations.org cho phép người dùng tiếp cận thông tin liên quan và viên chức chịu trách nhiệm về các thủ tục đầu tư… đó là cách làm mới ở Bộ Kế hoạch Đầu tư (KHĐT).

  Ông Nguyễn Nội, Phó Cục trưởng Cục Đầu tư Nước ngoài, Bộ KHĐT cho biết, dự án “Quy định điện tử” thuộc dự án tạo thuận lợi cho đầu tư, do UNCTAD triển khai tại 13 quốc gia và vùng lãnh thổ: Guatemale, El Salvador, Holduras, Nicaragua, Mali, Ethiopia, Columbia, Nga… Việt Nam là quốc gia đầu tiên ở châu Á tham gia vào dự án này.

  Tập hợp các dữ liệu

  Dự án trên gồm 3 giai đoạn:

  • Giai đoạn 1: Tập hợp tất cả dữ liệu liên quan luật lệ, thủ tục về hoạt động đầu tư, cơ quan có trách nhiệm quản lý dữ liệu, đưa dữ liệu lên mạng

  • Giai đoạn 2: Phân tích các luật và thủ tục để phát hiện những bất hợp lý, so sánh với thủ tục đầu tư của các nước, đề xuất sửa đổi

  • Giai đoạn 3: Đưa ra chế độ quản lý đầu tư bằng điện tử - Chính phủ điện tử.

  Thông qua một trang tin điện tử duy nhất (www.hcmc.eregulations.org), các nhà đầu tư được cung cấp những thông tin cụ thể, hữu ích và minh bạch được cập nhật tất các quy trình khi thực hiện đầu tư tại Việt Nam.
  Tại Việt Nam, giai đoạn 1 của dự án “Minh bạch các chính sách và thủ tục đầu tư” đã được hoàn thành tại 3 thành phố: Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM. Từ năm 2007 đến nay, Bộ KHĐT đã cùng các cơ quan, đầu mối cấp phép tại 3 thành phố trên và các tư vấn viên tại địa phương phối hợp với các chuyên gia của UNCTAD tổ chức nhiều hội thảo, tập huấn, khảo sát, cập nhật cho các cơ quan liên quan để xây dựng dự án và hoàn thành giai đoạn 1.

  Mục tiêu của dự án là: Thông qua 1 trang tin điện tử duy nhất cung cấp cho các nhà đầu tư một cách minh bạch những thông tin cụ thể, hữu ích và cập nhật tất cả quy trình khi họ đầu tư tại Việt Nam; Nâng cao khả năng quản lý thông qua tăng cường nhận thức về các quy định và thủ tục đầu tư nhằm thiết lập nền tảng cho đối thoại bình đẳng giữa các nhà đầu tư và các công chức thực thi.

  Tìm thông tin miễn phí

  Ông Lư Thanh Phong, Phó Giám đốc Sở KHĐT TP.HCM nói: Sở đã phải mất 1 năm thực hiện và phối hợp với các đầu mối cấp giấy chứng nhận đầu tư tại TP.HCM. bao gồm: Ban quản lý Các khu Chế xuất và Công nghiệp, Ban Quản lý Khu đô thị Nam Sài Gòn, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao, Sở Ngoại vụ, Công an… Đến nay, Sở KHĐT đã có hệ thống cơ sở dữ liệu (CSDL) trực tuyến mang lại sự minh bạch toàn diện cho các thủ tục đầu tư tại TP.HCM.


  “Bộ KHĐT tiếp tục triển khai giai đoạn 2, đồng thời mở rộng triển khai giai đoạn 1 ra nhiều địa phương khác. Hiện hệ thống được triển khai riêng cho từng địa phương do quy định và thủ tục mỗi nơi mỗi khác nhau. Sau khi dự án triển khai hiệu quả, Bộ KHĐT sẽ tích hợp CSDL các địa phương lại vào 1 CSDL chung để các nhà đầu tư có đủ thông tin đầu tư ở cả các địa phương khác.

  Triển khai hệ thống này, Bộ KHĐT cũng có thể tích hợp với hệ thống của các bộ, ngành khác… Đầu năm 2011, Bộ sẽ có chiến dịch quảng bá lớn cấp tỉnh và quốc gia để nâng nhận thức về thủ tục đầu tư trong cộng đồng đầu tư trong và ngoài nước”,
  ông Nguyễn Nội, Phó Cục trưởng Cục ĐTNN, Bộ KHĐT.
  Vào hệ thống “Quy định điện tử” của Sở KHĐT TP.HCM ở www.hcmc.eregulations.org, nhà đầu tư tìm được các thủ tục cấp mới giấy chứng nhận đầu tư đối với các nhà đầu tư nước ngoài, điều chỉnh giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư, đăng ký lại DN và dự án, chuyển đổi loại hình DN trong lĩnh vực đầu tư không điều kiện tại TP.HCM.

  Các nhà đầu tư ban đầu, cũng như các nhà đầu tư hiện hữu có thể truy cập miễn phí những thủ tục thành lập DN, thuê đất tại địa phương và ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh trực tuyến. Đối với từng mục tiêu đầu tư (ví dụ: thành lập công ty, điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, đăng ký lại DN và dự án, chuyển đổi loại hình DN…), hệ thống sẽ chỉ ra một danh sách hoàn chỉnh các bước mà nhà đầu tư phải làm, cơ quan phụ trách mỗi bước… Nhà đầu tư tìm được đầy đủ thông tin liên hệ, các mẫu đơn cần điền, tài liệu cần nộp, chi phí, thời gian và cách thức khiếu nại khi có sự khác biệt giữa thực tế thực hiện tại Sở và nội dung web đã công bố. Tất cả các mẫu đơn tài liệu đều có thể tải về từ trang tin điện tử.

  Hướng đến chính phủ điện tử

  Ông Frank Gozel – Điều phối viên quốc tế của dự án E-regulation, UNCTAD khẳng định, việc triển khai thành công dự án “Quy định điện tử” sẽ góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và là một bước quan trọng hướng tới thực hiện chính phủ điện tử tại các địa phương và cả nước. Riêng với TP.HCM, ông Phong nhận thấy, hệ thống thiết thực, công khai, đơn giản hóa các thủ tục đầu tư, phù hợp với những mục tiêu Đề án 30 đặt ra. Ở giai đoạn 2, hệ thống sẽ tiếp tục cập nhật các quy trình thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư trong các lĩnh vực đầu tư có điều kiện, có thuê đất ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao… của TP.HCM.

  ID: B1012_28