• Thứ Sáu, 18/02/2011 19:50 (GMT+7)

  Putin ấn định thời hạn xây dựng chính phủ điện tử Nga

  NND
  Thủ tướng CHLB Nga Vladimir Putin lệnh Chính phủ nước này đến tháng 6/2011 phải đảm bảo các quan chức Nga "có" chữ ký số, từ tháng 1/2012 tiến tới sử dụng quy trình xử lý văn bản bằng phương thức điện tử...

  Thủ tướng Nga Vladimir Putin đã ký quyết định số 176-p "Về việc phê duyệt kế hoạch chuyển các cơ quan nhà nước của liên bang (Nga) lên quy trình xử lý văn bản không dùng giấy trong tổ chức hoạt động nội bộ". Văn bản này thông qua kế hoạch chuyển các cơ quan liên bang Nga sang sử dụng quy trình xử lý văn bản không dùng giấy thông qua "nguồn lực được đảm bảo bằng ngân sách liên bang".

  Theo kế hoạch này, đến tháng 4/2011 các quan chức Nga phải xác định được các yêu cầu cho quy trình xử lý văn bản bằng điện tử (có tính tới các hệ thống xử lý dữ liệu thông tin công vụ và thông tin hạn chế lưu hành), còn trong tháng 5/2011 phải quyết định được những loại văn bản nào có thể sử dụng dưới dạng điện tử.

  Đến tháng 6/2011, phải đảm bảo các quan chức có trách nhiệm trong bộ máy chính quyền liên bang Nga có mọi phương tiện để tạo chữ ký số dùng vào quy trình xử lý văn bản bằng điện tử, tạo mới hoặc nâng cấp các hệ thống xử lý văn bản bằng điện tử ở các bộ, ngành. Từ tháng 1/2012, theo kế hoạch, quy trình xử lý văn bản không dùng giấy phải có hiệu lực tại tất cả các cơ quan của chính quyền liên bang Nga.

  Vladimir Putin lệnh cho Chính phủ Nga đến tháng 6/2011 phải đảm bảo cho các quan chức mọi phương tiện tạo chữ ký số, còn từ tháng 1/2012 chuyển lên sử dụng hệ thống xử lý văn bản bằng điện tử...
  Quy trình xử lý văn bản bằng điện tử được đưa ra theo chương trình "Xã hội thông tin" đã được ông Vladimir Putin phê duyệt hồi tháng 11/2010. Theo văn bản này, trong năm 2011, tỷ lệ xử lý văn bản bằng điện tử ở Nga phải đạt 10% còn đến năm 2015 là 70%. Tài liệu mô tả nguyên lý thiết bị của hệ thống xử lý văn bản bằng điện tử liên ngành đã được ông Putin ký thông qua từ tháng 9/2009. Theo đó, xử lý văn bản bằng điện tử bao gồm các hoạt động trao đổi thông tin bằng tài liệu điện tử và thực hành trao đổi công việc bằng thư điện tử giữa các cơ quan liên bang, Văn phòng Tổng thống Nga và bộ máy Chính phủ Nga. Trong đó, hệ thống cho phép trao đổi cả các thông tin phổ biến lẫn những thông tin chứa nội dung bí mật.

  Trong (văn bản) "Xã hội thông tin" có quy định rằng, năm 2011, Ngân sách liên bang Nga sẽ chi cho việc thực hiện hệ thống xử lý văn bản bằng điện tử 118 triệu rúp (84 tỷ đồng); năm 2012 là 97 triệu rúp (69 tỷ đồng) còn năm 2013 là 72 triệu rúp (51,3 tỷ đồng). Chi trong các năm 2012 - 2013 có thể được xem xét thay đổi theo hướng chấp nhận phát sinh. Ngoài ra, những chi phí này không bị tính vào khoản chi của các bộ, ngành cho việc phát triển hệ thống CNTT của họ.