• Thứ Tư, 23/02/2011 19:05 (GMT+7)

  Cần nhân tố mới cho công tác thi đua khen thưởng năm 2011

  Phạm Hồng
  Ngày 22/2/2011, Sở KHCN TP.HCM tổ chức tổng kết Phong trào Thi đua yêu nước, Công tác khen thưởng năm 2010 và phát động Công tác khen thưởng năm 2011.

  Ông Phan Minh Tân trao Bằng khen cho các đơn vị trực thuộc Sở có thành tích xuất sắc trong năm 2010.
  Sau khi triển khai thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phần lớn cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Sở KHCN TP.HCM đã và đang có nhiều chuyển biến tốt hơn về nhận thức, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống theo hướng cần, kiệm, liêm, chính.

  Bà Trương Thùy Trang, Phó Giám đốc Sở KHCN cho biết, cấp ủy các cấp đã kết hợp khá tốt các nội dung của Cuộc vận động với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Chương trình hành động thực hiện tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu và sửa đổi lối làm việc được triển khai rộng rãi tới toàn thể cán bộ công chức tại các đơn vị.

  Được sự quan tâm và chỉ đạo của cấp ủy Đảng, Ban lãnh đạo, phong trào thi đua yêu nước của Sở từng bước đổi mới về phương thức tổ chức, ngày càng nâng cao chất lượng và hiệu quả thiết thực, tạo động lực thi đua mạnh mẽ, góp phần tích cực trong thực hiện hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu cấp trên giao.

  Về hoạt động tổ chức thi đua, khen thưởng 2010, bà Trang đánh giá: Công tác thi đua, khen thưởng của Sở trong thời gian qua đã trở thành động lực thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong Sở, động viên kịp thời các nhân tố xuất sắc và phát huy, nhân rộng phong trào.

  Tuy nhiên, vẫn còn những mặt hạn chế như phong trào thi đua ở một số đơn vị chưa đồng đều về chất lượng, có đơn vị triển khai phong trào còn chậm, kết quả chưa cao; Công tác tuyên truyền về thi đua, khen thưởng và nêu gương những đơn vị, tập thể, cá nhân còn mang tính hình thức, việc phát hiện, bồi dưỡng nhân viên điển hình tiên tiến chưa đáp ứng được yêu cầu; Công tác kiểm tra việc thực hiện tiến độ, chính sách về thi đua, khen thưởng đối với cơ sở chưa được thực hiện thường xuyên, chủ yếu thông qua báo cáo…

  Tại buổi tổng kết, Sở KHCN đã nêu những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và phát huy vai trò của các đoàn thể nhân dân đối với công tác thi đua, khen thưởng.

  Ông Phan Minh Tân, Giám đốc Sở KHCN nhấn mạnh, cần đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, đưa ứng dụng CNTT vào quản lý hành chính nhà nước, đáp ứng yêu cầu đổi mới của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và sự nghiệp phát triển của thành phố; cần những nhân tố mới, ý tưởng sáng tạo mới vào thực tiễn khoa học…

  Bên cạnh đó, Sở KHCN TP.HCM cũng đề xuất với UBND TP.HCM cần quan tâm đúng mức đến việc phát hiện nuôi dưỡng, vun đắp, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến để kích thích phong trào thi đua và tạo nòng cốt cho phong trào thi đua phát triển; Tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng; Ban thi đua khen thưởng nên tổ chức các lớp tập huấn và hướng dẫn cho cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng cấp Sở…

  Kết quả khen thưởng của Sở KHCN TP.HCM năm 2010
  • Lao động tiên tiến cấp Sở:  368 người
  • Chiến sĩ thi đua cấp Sở: 166 người
  • Tập thể lao động tiên tiến cấp Sở: 47 tập thể
  • Chiến sĩ thi đua cấp thành phố: 17 người
  • Tập thể lao động xuất sắc: 14 tập thể
  • Bằng khen của UBND TP.HCM cho 11 tập thể đã có thành tích hoàn thành nhiệm vụ 2i năm liên tục (2009-2010), góp phần tích cực trong phong trao thi đua tại TP.HCM
  • Cờ thi đua năm 2010 cho 4 tập thể thuộc Sở KHCN TP.HCM đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2010, góp phần tích cực trong phong trào thi đua của TP.HCM
  • Danh hiệu thi đua cấp Nhà nước năm 2010 cho 6 đơn vị được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, 1 đơn vị Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba và 5 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen
  • Danh hiệu thi đua cấp thành phố: UBND TP.HCM tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 6 cá nhân đạt thành tích xuất sắc tiêu biểu trong các phong trào thi đua 5 năm (2005-2010)
  • Khen thưởng về thành tích trong công tác tổ chức, thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2001 - 2010, Sở được Chủ tịch UBND TP.HCM tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 3 cá nhân
  • Bằng khen của Bộ trưởng Bộ KHCN cho tập thể Sở đã có thành tích xuất sắc trong đợt thanh tra chuyên đề An toàn bức xạ, hạt nhân năm 2010.