• Thứ Sáu, 15/04/2011 09:49 (GMT+7)

  Bình Dương: 10 năm thực hiện Chỉ thị 58

  Phạm Hồng
  Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị 58 của Bộ Chính trị, ứng dụng và phát triển CNTT trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã trưởng thành vượt bậc. Nhận thức, trình độ CNTT của công viên chức, người dân tăng, CNTT được ứng dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực…

  Ông Vũ Minh Sang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương

  Ứng dụng trong cơ quan Đảng, Nhà nước

  Trong các cơ quan Đảng ở Bình Dương, nhận thức của các cấp uỷ, cán bộ, đảng viên về ứng dụng CNTT đã được cải thiện đáng kể, thói quen và lề lối làm việc cũ được thay đổi chuyển dần sang phong cách làm việc mới: trao đổi thông tin qua mạng. Tỉnh uỷ Bình Dương đã xây dựng hệ thống thông tin (HTTT) chỉ đạo điều hành hoàn chỉnh, thông suốt từ cấp tỉnh đến xã; 100% cơ quan Đảng trực thuộc Tỉnh/huyện/thị ủy đều có mạng LAN, kết nối thông suốt, vận hành liên tục 24/7; Các phần mềm dùng chung được triển khai tạo thuận lợi cho quản lý, điều hành; Hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp, hệ thống email được khai thác, sử dụng hiệu quả từ Tỉnh đến cơ sở; Hệ thống trao đổi thông tin trực tuyến LCS (Live Communication System) được triển khai, hỗ trợ các dịch vụ: văn bản, âm thanh qua chat, gửi/nhận file…; Phần mềm tài chính – ngân sách cơ quan Đảng (Phần mềm kế toán IMAS 8.0) được đưa vào sử dụng… Trong các cơ quan quản lý nhà nước, CNTT đã phục vụ đắc lực công tác chỉ đạo, điều hành…

  Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương Vũ Minh Sang biểu dương nỗ lực của các ngành, các cấp và các doanh nghiệp (DN) trong ứng dụng và phát triển CNTT trên địa bàn Tỉnh trong thời gian qua. Thời gian tới, từng đảng bộ, chi bộ cần quán triệt sâu sắc Chỉ thị 58 của Bộ Chính trị, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho từng cán bộ, đảng viên về tầm quan trọng của ứng dụng CNTT, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong khối các cơ quan Đảng, Nhà nước để phục vụ cải cách hành chính (CCHC) và nâng cao hiệu quả công việc, đồng thời đẩy nhanh ứng dụng CNTT trong sản xuất kinh doanh của các DN. Tỉnh cũng khuyến khích phát triển hạ tầng kỹ thuật CNTT ở các vùng sâu, vùng xa; tập trung phát triển nguồn nhân lực CNTT có chất lượng, trình độ chuyên môn cao để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, CNH-HĐH.

  Đảm bảo mọi nguồn lực

  Bình Dương đã triển khai cơ sở hạ tầng CNTT-VT và một số CSDL tương đối hoàn chỉnh phục vụ quản lý điều hành, lợi ích công cộng. Công tác tuyên truyền cho CNTT được đẩy mạnh. Công tác đào tạo, chính sách ưu đãi cho công viên chức chuyên ngành CNTT-VT luôn được quan tâm: Bình Dương nhiều năm liền trong tốp 5 về Chỉ số sẵn sàng ứng dụng CNTT.

  Đến nay, mạng viễn thông chuyên dùng cho cơ quan Đảng, Nhà nước do Bưu điện (thuộc VNPT) triển khai đã đưa vào sử dụng 94 điểm với băng thông và dung lượng lớn, đủ tiêu chuẩn để triển khai các ứng dụng và cung cấp hạ tầng mạng liên thông giữa các đơn vị trong Tỉnh. Tỷ lệ máy tính/công chức đạt 85%, 100% đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện có mạng cục bộ; 100% đơn vị hành chính từ cấp tỉnh đến cấp xã được kết nối Internet băng rộng; 100% công chức cấp tỉnh, cấp huyện, 100% các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và UBND cấp xã được cấp email.

  Trong chiến lược phát triển CNTT, Bình Dương xác định nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng. Những năm qua, Tỉnh quan tâm, thu hút, giữ chân cán bộ giỏi trong CQNN nhờ chính sách ưu đãi cho nhân sự CNTT-VT. Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo được trang bị tốt. Nguồn nhân lực CNTT vì thế đã tăng về chất và lượng, ngày càng đáp ứng được nhu cầu phát triển của xã hội.

  Ông Lê Văn Hoàng, Phó bí thư thường trực Thị ủy Dĩ An (Bình Dương)"

  Khó khăn và hướng đi

  Bình Dương hiện còn khó khăn trong đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT. Các đề án, dự án trọng điểm chưa liên thông, triển khai chậm do năng lực của chủ đầu tư, sự phức tạp trong các thủ tục… Hiện chưa có các chuẩn dùng chung cho các HTTT; hệ thống cơ sở dữ liệu (CSDL) chưa tương thích, đồng bộ để đáp ứng được nhu cầu đa ngành. Một điểm quan trọng, nguồn nhân lực cho việc phát triển CNTT của Tỉnh mỏng. Một số cấp ủy, chính quyền chưa nhận thức đầy đủ về vai trò, tầm quan trọng của việc ứng dụng và phát triển CNTT để đổi mới lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả công việc. Hệ thống tổ chức, văn bản quản lý nhà nước về CNTT chậm được kiện toàn; ứng dụng CNTT trong dịch vụ công và phục vụ CCHC còn hạn chế; còn nhiều khó khăn và lúng túng trong triển khai thương mại điện tử; ứng dụng CNTT chưa mang tính đột phá trong hoạt động sản xuất kinh doanh, cơ cấu đầu tư CNTT chưa hợp lý (tập trung vào phần cứng, chưa chú trọng đến các ứng dụng phần mềm cũng như sử dụng nguồn nhân lực CNTT).

  Ông Sang đã đề nghị Tỉnh đẩy mạnh công tác ứng dụng CNTT trong hoạt động của hệ thống chính trị, trong sản xuất, kinh doanh và trong đời sống xã hội; nhân rộng các mô hình ứng dụng CNTT thành công; khuyến khích mọi thành phần kinh tế đầu tư phát triển ứng dụng CNTT; đẩy mạnh đầu tư, đưa CNTT vào giáo dục và đào tạo. Ông Lai Xuân Thành, Phó Giám đốc Sở TTTT tỉnh Bình Dương cho biết: “Trong giai đoạn 2011 - 2015, ngoài những nhiệm vụ đẩy mạnh, duy trì và phát huy thành quả giai đoạn trước, Bình Dương chú trọng xây dựng thành công chính quyền điện tử nhằm nâng cao năng lực quản lý, điều hành tác nghiệp từ Tỉnh đến các cấp huyện, xã”.

  Bình Dương cũng thực hiện xã hội hóa đào tạo nguồn nhân lực CNTT nhằm thu hút các thành phần kinh tế, các tổ chức, cá nhân trực tiếp đầu tư phát triển nhân lực; thực hiện các chương trình đào tạo trong nước và quốc tế; thực hiện các đề án hỗ trợ DN ứng dụng CNTT; thu hút đầu tư nước ngoài vào phát triển công nghiệp CNTT…

  Ban Tuyên giáo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương đã tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 58-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH vào ngày 15/3/2011.

  Mục tiêu kế hoạch 2011 - 2015

  Trong giai đoạn 2011-2015, Bình Dương đề ra các chỉ tiêu sau:

  Giữ vững vị trí trong tốp 5 về Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT, chuẩn bị các điều kiện trở thành thành phố điện tử năm 2020

  100% sở ngành trực thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện sử dụng phần mềm quản lý văn bản nội bộ và liên thông

  60% văn bản được gửi qua môi trường mạng và được xác thực bằng chữ ký số

  70% thông tin chỉ đạo điều hành của UBND Tỉnh được đưa lên cổng thông tin điện tử của Tỉnh

  20% CQNN triển khai hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn bảo mật ISO/IEC 27001:2009

  Xây dựng xong ít nhất 14 CSDL trọng điểm, các CSDL dùng chung và được phân cấp, phần quyền thích hợp trong vận hành, cập nhật và khai thác

  50% sở, ngành và 100% UBND cấp huyện triển khai ứng dụng phần mềm một cửa điện tử, phục vụ quản lý, chỉ đạo điều hành và theo dõi hồ sơ của người dân và doanh nghiệp

  100% CQNN từ cấp huyện trở lên có trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử, cổng giao dịch điện tử, cung cấp tất cả các dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 trở lên, ít nhất 12 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: 30% hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng được nộp qua mạng, 50% hồ sơ khai thuế được nộp qua mạng, 100% hộ chiếu cấp cho công dân là hộ chiếu điện tử…

  Bình Dương đầu tư mạnh cho CNTT

  Giai đoạn 2008 - 2010, Bình Dương đã có 22 dự án ứng dụng CNTT tại các sở, ngành được phê duyệt với tổng mức đầu tư 99,351 tỷ đồng. Số dự án hoàn thành là 9 dự án với kinh phí giải ngân 18,7 tỷ đồng. Dự kiến, kinh phí CNTT cho giai đoạn 2011 - 2015 là 211,82 tỷ đồng từ ngân sách Tỉnh, bao gồm kinh phí thực hiện các hạng mục công việc không yêu cầu lập dự án 27,20 tỷ đồng và kinh phí thực hiện các dự án là 184,62 tỷ đồng

  (Nguồn: Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 11/3/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh
  Bình Dương).

  Bình Dương hiện có trên 12.000 DN với trên 151.600 máy tính; số doanh nghiệp có kết nối Internet băng rộng là 9.975 (94,4%). Bình Dương có 466.043 hộ dân, số hộ có máy tính đạt 61.592 (13,2%); 108.673 hộ có điện thoại cố định (23,3%); 28.370 hộ (chiếm 6,08%) kết nối Internet băng rộng; tổng số thuê bao di động là 3.875.691

  (Nguồn: Báo cáo số 22-BC/TU của Tỉnh uỷ Bình Dương Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 58-CT/TW).

   

  ID: B1104_31