• Thứ Bảy, 05/11/2011 10:33 (GMT+7)

  Đồng Tháp Ứng dụng CNTT bài bản

  Hồng Châu
  Ứng dụng CNTT phát triển chính phủ điện tử (CPĐT) ở Đồng Tháp (ĐT) đang có những chuyển biến tốt, đã cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức hai, từng bước triển khai ở mức 3 và 4.

  Giám đốc Sở TTTT ĐT, ông Ngô Quang Tuyên cho biết tỉnh có 1,67 triệu người, hơn 80% sống ở nông thôn, 72% lao động làm việc và sinh sống nhờ các hoạt động sản xuất nông – lâm nghiệp – thủy sản. Lãnh đạo tỉnh xem việc phát triển CNTT-TT phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn là hết sức cần thiết.

  Từ Website “Bạn nhà nông”…

   

  ĐT đang thực hiện CPĐT ở mức hai trong các lĩnh vực: Đất đai, quản lý, đăng ký kinh doanh, tài nguyên môi trường, hộ tịch hộ khẩu, chứng minh nhân dân. Tất cả 1.038 thủ tục đều hiện diện trên cổng thông tin, người dân dễ dàng tải về hướng dẫn kê khai mẫu biểu. Tất cả biểu mẫu đều có giá trị , được cung cấp trực tiếp. Tỉnh cũng đang từng bước triển khai ở mức 3 và xây dựng 10 - 15 thủ tục ở cấp độ 3. Ông Tuyên cũng cho hay, từ khi xây dựng hệ thống một cửa, công việc được giải quyết nhanh hơn, tổ chức tốt hơn, minh bạch, hiệu lực và hiệu quả hơn, đáp ứng đúng nhu cầu cho nông dân.

  Ở khối doanh nghiệp, CNTT đã được đẩy mạnh ứng dụng trong các lĩnh vực tài chính ngân hàng, kho bạc, thuế, hải quan, tài nguyên môi trường, xây dựng, y tế, giáo dục. Ở khối ngân hàng, các ứng dụng đã được triển khai trong thu chi, quản lý nguồn tín dụng, quản lý khách hàng, quản lý các dịch vụ của ngân hàng. Với lĩnh vực giáo dục, hầu khắp các trường THPT đều đã triển khai CNTT, ứng dụng vào dạy học, giáo án điện tử, hướng dẫn cho học sinh học trên mạng.

  Tỉnh đã xây dựng website “Bạn nhà nông” (http://www.bannhanong.vn/), thường xuyên cung cấp những thông tin về giá cả, kiến thức nhà nông, tin tức khuyến nông, chính sách, hỏi – đáp. Từ đó, người nông dân dễ dàng tiếp cận những thông tin cần thiết và có thể tiếp nhận kinh nghiệm từ các nhà khoa học.

  Phổ cập tin học cho 3 đối tượng

  Năm 2010, ĐT đã phổ cập tin học cho hơn 1.500 hội viên của Hội Phụ nữ, Hội Nông dân. Năm 2011, Tỉnh cũng đã phổ cập thêm cho hơn 500 người. Đặc biệt, trong 4 năm, Tỉnh đã phổ cập tin học và ứng dụng CNTT vào cuộc sống cho 140.000 thanh niên nông thôn. Đến cuối năm 2012, ĐT sẽ phấn đấu có 80% thanh niên nông thôn từ 15 - 35 tuổi được phổ cập tin học. Hiện nay, ở ĐT đã có rất nhiều nông dân biết sử dụng CNTT và Internet để tìm hiểu các thông tin khoa học trong sản xuất nông nghiệp phục vụ công việc hàng ngày.

   
  Các mô hình “Tổ nông dân hội nhập” sẽ được xây dựng thí điểm để tổng kết, hoàn thiện và nhân ra diện rộng.

  Ông Ngô Quang Tuyên

   

  Năm 2010, trong chương trình “Hỗ trợ máy tính vì cộng đồng”, ĐT đã được hỗ trợ 50 máy tính cho tất cả các huyện. Chương trình của Hiệp hội Lương thực Việt Nam đã hỗ trợ máy tính cho Hội Nông dân theo tiêu chí mỗi xã đều có máy tính, máy đặt ở UBND xã. Thời gian tới sẽ đảm bảo mỗi xã đều có máy tính và mạng kết nối. 

  Sở TTTT đã nỗ lực trong đào tạo người sử dụng CNTT. Sở tập trung đào tạo các đối tượng chính thuộc các hội nông dân, phụ nữ, thanh niên. Sở trực tiếp phối hợp với hội nông dân và Hội Phụ nữ để đào tạo hội viên về kiến thức tin học. Với Đoàn Thanh niên thì Sở biên soạn giáo trình, xây dựng kế hoạch phối hợp với Đoàn tổ chức thực hiện, đồng thời kiểm tra chất lượng phối hợp giữa Sở, Đoàn Thanh niên và Trường Đại học ĐT (Trường Đại học ĐT có khoa CNTT). Đến kỳ nghỉ hè, các sinh viên tham gia chiến dịch Mùa hè xanh, tập trung hỗ trợ phổ cập tin học cho thanh niên ở nông thôn. Người được hỗ trợ từng bước truy cập vào website, thực hiện nhắn tin qua tổng đài, nhắn tin SMS và nhận trả lời.

  Về đào tạo nguồn nhân lực CNTT, Tỉnh tập trung vào 3 đối tượng: Một là đào tạo các chuyên gia. Có 2 chương trình: “Mekong 1.000” và chương trình “Phát triển nguồn nhân lực CNTT” của Bộ GDĐT. Hai là, chương trình 165 của Trung ương Đảng gửi các lao động ưu tú đi đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ khoa học công nghệ trong và ngoài nước. Ba là tập trung đào tạo người dùng diện rộng (ưu tiên hội viên hội phụ nữ, nông dân, thanh niên trong độ tuổi lao động) có thể tiếp cận áp dụng CNTT vào cuộc sống.

  2012: Đa dạng hóa các dịch vụ

  ĐT hiện có 90% cán bộ chuyên môn đã được trang bị máy tính, 100% các cơ quan đã nối mạng diện rộng. CNTT được ứng dụng trong công tác văn phòng, xử lý hồ sơ công việc, quản lý công chức. Tỉnh đã tổ chức Cổng thông tin một cửa điện tử ở thị xã Sa - Đéc, TP. Cao Lãnh và 3 huyện: Lấp Vò, Thanh Bình, Tháp Mười.

  Dự định 2012, ĐT sẽ có ứng dụng CPĐT ở mức 4, tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện hệ thống thông tin phục vụ nông dân và tổ chức tốt hơn. Tỉnh sẽ rút ngắn quá trình giải quyết hồ sơ, thông tin đến người dân cũng như quá trình giải quyết vướng mắc kịp thời. Trong quá trình vận hành một cửa điện tử, Tỉnh sẽ nghiên cứu và tìm ra các yếu tố tác động đến hệ thống thông tin, tập trung giải quyết những yếu tố tác động mạnh nhất để đảm bảo cho hệ thống thông tin phát huy hiệu quả, phục vụ 24/7/365. Tỉnh sẽ đẩy mạnh các ứng dụng, đa dạng hóa các dịch vụ thông qua các phương tiện, loại hình thông tin hiện đại, phù hợp, chất lượng tốt và hấp dẫn, kịp thời đưa thông tin đến nông dân. Tỉnh sẽ đào tạo nguồn nhân lực thông tin và truyền thông đủ mạnh…

  Ông Tuyên cũng cho biết, để đạt các mục tiêu trên, Sở TTTT ĐT sẽ tăng cường nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của TTTT, đẩy mạnh xã hội hóa - đa dạng hóa các nguồn vốn để thực hiện, lồng ghép các chương trình, thực hiện đồng bộ nhằm tiết kiệm chi phí. Tỉnh coi trọng việc đẩy mạnh phổ cập tin học, đào tạo người dùng là nông dân, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, các đối tượng nông dân hộ nghèo.

  ID: B1110_36