• Thứ Ba, 02/01/2018 11:33 (GMT+7)

  Nhiều ưu đãi cho cá nhân – tổ chức KHCN tham gia Chương trình 592

  Hoàng Kim
  Sở KHCN TP.HCM ngày 29/12/2017 phối hợp với Ban Chủ nhiệm Chương trình 592 tổ chức buổi hội nghị giới thiệu và hướng dẫn đề xuất dự án tham gia Chương trình 592.

  Tại hội nghị, đại diện Ban Chủ nhiệm Chương trình 592 đã giới thiệu những nội dung hỗ trợ mới của Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KHCN và tổ chức KHCN công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Quyết định số 1381/QĐ-TTg ngày 12/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời hướng dẫn quy trình đề xuất dự án tham gia Chương trình 592.

  Ban Chủ nhiệm Chương trình 592 giới thiệu những nội dung hỗ trợ mới.

  Theo đó, doanh nghiệp hoặc tổ chức KHCN có thể đề xuất dự án thuộc 1 trong 4 nhóm: Nhóm dự án hỗ trợ cơ sở ươm tạo doanh nghiệp KHCN; Nhóm dự án hỗ trợ ươm tạo doanh nghiệp KHCN; Nhóm dự án hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KHCN; Nhóm đề tài, dự án hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực tự chủ của tổ chức KHCN công lập.

  Ban Chủ nhiệm Chương trình 592 cho biết sẽ ưu tiên hỗ trợ nhóm đối tượng là các cơ sở ươm tạo doanh nghiệp KHCN được thành lập tại các viện nghiên cứu, trường đại học, khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, khu CNTT tập trung… với điều kiện có phương án tổ chức ươm tạo và kinh doanh, có đội ngũ chuyên gia tư vấn (trong các lĩnh vực: công nghệ, pháp luật, tài chính, thị trường, quản trị doanh nghiệp phù hợp với lĩnh vực công nghệ mà cơ sở ươm tạo thực hiện).

  Bên cạnh đó, Ban Chủ nhiệm Chương trình 592 cũng sẽ lựa chọn hỗ trợ các tổ chức, cá nhân sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp kết quả KHCNcó khả năng ứng dụng vào sản xuất kinh doanh, tạo ra sản phẩm mới có khả năng thương mại hóa, có sức cạnh tranh trên thị trường để làm cơ sở thành lập doanh nghiệp KHCN hoặc chuyển giao kết quả KHCN đó cho tổ chức, cá nhân khác để thành lập doanh nghiệp KHCN với điều kiện có phương án thành lập doanh nghiệp KHCN, nguồn lực tài chính (vốn đối ứng) và năng lực tổ chức thực hiện dự án.

  Ngoài ra, Ban Chủ nhiệm Chương trình 592 còn hỗ trợ cho doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp KHCN với điều kiện có phương án tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện công nghệ để đa dạng hóa sản phẩm hoặc đổi mới, phát triển công nghệ trên cơ sở công nghệ do doanh nghiệp sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp.

  Theo Ban Chủ nhiệm Chương trình 592, những cá nhân – tổ chức tham gia Chương trình sẽ được nhận nhiều ưu đãi, cụ thể gồm:

  • Hỗ trợ đến tối đa 80 triệu đồng cho hoạt động tư vấn của các dự án (gồm hỗ trợ thành lập cơ sở và đầu mối ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp KHCN; dự án hỗ trợ hoạt động ươm doanh nghiệp KHCN; dự án hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KHCN);
  • Hỗ trợ 50% kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn ngắn hạn trong nước (cho cán bộ quản lý và người làm việc tại các cơ sở, đầu mối ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp KHCN; các doanh nghiệp KHCN và các tổ chức KHCN công);
  • Hỗ trợ 100% kinh phí nghiên cứu, giải mã công nghệ để ra vật mẫu, thiết kế kỹ thuật;
  • Hỗ trợ tối đa 50% kinh phí cho hoạt động hoàn thiện công nghệ để tạo ra sản phẩm mới;
  • Hỗ trợ tối đa 50% tổng mức kinh phí đầu tư (không bao gồm giá trị còn lại hoặc chi phí khấu hao trang thiết bị, nhà xưởng đã có vào tổng mức kinh phí đầu tư) xho dự án sản xuất thử nghiệm từ việc ứng dụng các sáng chế, giải pháp hữu ích để thành lập doanh nghiệp KHCN;
  • Hỗ trợ tối đa 50% kinh phí thực hiện hoạt động liên kết với tổ chức hoặc chuyên gia ở nước ngoài của dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt để ươm tạo, phát triển doanh nghiệp KHCN.