• Thứ Sáu, 02/02/2018 18:24 (GMT+7)

  Xã hội đang quan tâm nhiều hơn về sở hữu trí tuệ

  Hoàng Kim
  Trong năm 2017, Cục Sở hữu trí tuệ đã tiếp nhận 102.337 đơn các loại, trong đó có 58.877 đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp (tăng 1,1% so với năm 2016).

  Tại buổi tọa đàm “Công tác thông tin, truyền thông về Sở hữu trí tuệ” ngày 30/01/2018, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) Đinh Hữu Phí cho biết hoạt động tổ chức triển khai Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 (Chương trình 68) tiếp tục được thực hiện khẩn trương theo kế hoạch. Chương trình được triển khai với định hướng mục tiêu đổi mới, tập trung vào các nhiệm vụ hỗ trợ bảo hộ, áp dụng sáng chế; quản lý và khai thác tài sản trí tuệ của doanh nghiệp; hỗ trợ kiểm soát nguồn gốc và chất lượng sản phẩm được bảo hộ quyền SHTT.

  Cục trưởng Cục SHTT Đinh Hữu Phí phát biểu tại tọa đàm.

  Trong năm 2017 Cục SHTT đã tiếp nhận 102.337 đơn các loại, trong đó có 58.877 đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp (tăng 1,1% so với năm 2016). Cục đã xử lý 80.599 đơn các loại, trong đó có 39.250 đơn đăng ký xác lập quyền SHCN (tăng 1,0% so với năm 2016) và cấp văn bằng bảo hộ cho 28.314 đối tượng SHCN (tăng 9,4% so với năm 2016), bao gồm 1.745 Bằng độc quyền sáng chế, 146 Bằng độc quyền GPHI, 2.267 Bằng độc quyền KDCN, 19.401 GCN đăng ký nhãn hiệu quốc gia và chấp nhận bảo hộ 4.745 nhãn hiệu quốc tế; 06 GCN đăng ký chỉ dẫn địa lý và 04 GCN đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn.

  Hoạt động hợp tác quốc tế về SHTT năm 2017 có nhiều điểm sáng, đặc biệt là việc tổ chức thành công chuyến thăm Việt Nam của Tổng Giám đốc WIPO, việc Đại sứ Dương Chí Dũng đã được bầu làm Chủ tịch Đại hội đồng WIPO nhiệm kỳ 2018 – 2019 và Tổ chức thành công các Phiên họp lần thứ 44 và 45 Nhóm Chuyên gia SHTT của APEC và các hoạt động có liên quan khác, góp phần vào sự thành công chung của Năm APEC Việt Nam 2017.

  Phát biểu tại tọa đàm, ông Đinh Hữu Phí rất phấn khởi vì xã hội, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ngày càng nhận thức được vai trò quan trọng của SHTT, bởi đến một cửa hiệu nhỏ cũng đăng ký nhãn hiệu.

  Bên cạnh đó, Cục trưởng Cục SHTT cũng chia sẻ Cục đang triển khai một loạt các nhiệm vụ khác liên quan đến xây dựng chính sách, pháp luật và quản lý nhà nước về SHTT, đồng thời đẩy mạnh triển khai các dịch vụ công SHTT để hỗ trợ chuyển hóa quyền SHTT của doanh nghiệp, tổ chức thành tài sản quan trọng, đóng góp cho sự phát triển của doanh nghiệp và nền kinh tế với trọng tâm là hỗ trợ doanh nghiệp phát triển thương hiệu và khai thác sáng chế, nhất là trong phong trào khởi nghiệp sáng tạo trên phạm vi cả nước.

  Về kế hoạch năm 2018, Cục trưởng Đinh Hữu Phí cho biết sẽ hoàn thiện để trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược SHTT quốc gia trong quý 2/2018; tập trung triển khai nhiệm vụ liên quan đến sửa đổi Luật SHTT. Cục cũng sẽ đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế để hỗ trợ cho công tác của Cục và hệ thống SHTT của Việt Nam; hoàn tất thủ tục gia nhập Thỏa ước La-hay về đăng ký quốc tế KDCN; chuẩn bị để thực hiện tốt vai trò Chủ tịch Đại hội đồng WIPO nhiệm kỳ 2018 - 2019.

  Ngoài ra, cục cũng tiếp tục nâng cao năng lực CNTT để đáp ứng yêu cầu của công việc; thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính theo Nghị quyết số 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử; nâng cao năng lực và hiệu quả công tác xử lý đơn SHCN thông qua nâng cao năng lực và việc hoàn thiện các quy trình, thủ tục thẩm định đơn SHCN; tập trung xử lý các đơn SHCN tồn sâu. 

   (theo most.gov.vn)