• Thứ Năm, 05/07/2018 00:09 (GMT+7)

  Giải pháp đặc thù của TPHCM là phát huy sáng tạo để phát triển

  B.T
  Hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa X đã khai mạc sáng 4/7. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân chủ trì hội nghị.

  Khơi dậy sự sáng tạo của mỗi công dân Thành phố

  Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết, hội nghị lần này đánh giá toàn diện kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2015 - 2020 trên cơ sở các quan điểm, mục tiêu và giải pháp của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; phân tích, đánh giá sâu sắc những kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân của hạn chế, một số kinh nghiệm thực tiễn; đề xuất giải pháp khắc phục hạn chế, bất cập, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ Thành phố, Kết luận số 21-KL/TW ngày 24 tháng 10 năm 2017 của Bộ Chính trị về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP.HCM đến năm 2020, Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Trên từng lĩnh vực liên quan kết hợp có kiểm điểm việc thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4, 5, 6 khóa XII và các mục tiêu, giải pháp hành động của Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ Thành phố và bổ sung một số giải pháp lớn giai đoạn tiếp theo để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ Thành phố đã đề ra.

  Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu khai mạc hội nghị.

  Đề cập đến nội dung xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng của Đảng bộ Thành phố. Hội nghị lần này sẽ thảo luận 6 chuyên đề về công tác xây dựng Đảng, trong đó có Báo cáo chuyên đề về “Khơi dậy và phát huy truyền thống sáng tạo để phát triển thành phố giai đoạn 2018 - 2020 đáp ứng yêu cầu của Kết luận số 21-KL/TW ngày 24 tháng 10 năm 2017 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố”.

  Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, đây là chuyên đề có ý nghĩa chiến lược về sáng tạo. Muốn phát triển thành phố phải phát huy cho được nguồn lực quan trọng mà Thành phố có nhiều nhất cả nước là 10 triệu dân. Một trong những nguồn lực Thành phố đang có là 5 triệu lao động, đây là lao động sáng tạo và thành phố có nhiều nhất cả nước nhưng phát huy chưa tốt.

  Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu, các đơn vị liên quan cần hệ thống lại bài học sáng tạo của Thành phố từ năm 1975 đến nay, để khẳng định sức sáng tạo của Thành phố; đồng thời tập hợp các bài học về sáng tạo của thế giới để học hỏi kinh nghiệm. Từ các bài học này khơi dậy sự sáng tạo của mỗi công dân Thành phố, mỗi cán bộ, công chức, mỗi kỹ sư, mỗi doanh nghiệp… Đây sẽ trở thành một trong những giải pháp đặc thù của Thành phố là phát huy sáng tạo để phát triển.

  Toàn cảnh hội nghị.

  Cũng về phát huy vai trò của người dân, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đề nghị, các đại biểu tập trung thảo luận về Báo cáo về xây dựng báo cáo định kỳ về tình hình nhân dân. Theo đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, với Thành phố có 10 triệu dân, đa dạng về dân cư, giao lưu quốc tế mạnh mẽ phải có hệ thống thu thập, đánh giá tình hình nhân dân một cách đầy đủ, chặt chẽ làm cơ sở cho công tác truyền thông, công tác dự báo và các công tác khác. Vấn đề là phải xây dựng một quy trình mới với sự tham gia của các cơ quan về công tác này; phải có đánh giá, dự báo tình hình nhân dân sát hơn.

  Tạo đột phá trong phương thức

  Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết, một trong những kết quả nổi bật của Thành phố trong 2,5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X và Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII là Thành phố duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và ổn định, năm sau cao hơn năm trước (năm 2016 đạt 8,05%, năm 2017 đạt 8,25%, năm 2018 ước tăng 8,35%) bình quân 8,2%/năm, gấp khoảng 1,3 lần so với cả nước. Kinh tế Thành phố có dấu hiệu tốc độ tăng trưởng theo chiều sâu; giữ vững vai trò trung tâm tài chính của cả nước. Từ năm 2015 đến nay, đã có gần 124.000 doanh nghiệp được cấp phép.

  Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho biết, từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X đến nay, ngoài 7 chương trình đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X, Thành phố đã triển khai thêm 3 nhóm giải pháp: triển khai Nghị quyết số 54 của Quốc hội; Đề án xây dựng trở thành đô thị thông minh; xem xét lại quy hoạch Thành phố để xây dựng khu vực phía Đông thành khu đô thị sáng tạo. Để nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế của Thành phố, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, phải nâng cao hơn nữa tính cạnh tranh của môi trường đầu tư của Thành phố; Thành phố mỗi năm phải lên 1 hạng về cải cách hành chính trong bảng xếp hạng của cả nước; nâng cao tỷ lệ xuất khẩu so với cả nước.

  Riêng về kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện 7 Chương trình đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho biết, nhìn chung các chương trình này đã đạt kết quả tốt nhưng không ít chương trình còn nhiều lo lắng. Nổi bật 3 khó khăn khi thực hiện các nội dung này: thiếu vốn; giải phóng mặt bằng chậm; trật tự kỷ cương trong quản lý Nhà nước, trách nhiệm tham gia của người dân vẫn chưa được đảm bảo.

  Biểu quyết thông qua chương trình hội nghị.

  Theo đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, giải pháp để thực hiện các chương trình đột phá của Thành phố là thay đổi và tạo đột phá trong phương thức tổ chức triển khai các chương trình; xem xét ứng dụng công nghệ mới trong các lĩnh vực này; cần đảm bảo vốn; nâng cao vai trò của người dân vào các chương trình đột phá, thay đổi có tính đột phá về trật tự kỷ cương trong quản lý Nhà nước. 

  Tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Tất Thành Cang cho biết, Hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa X làm việc trong 3 ngày 4, 5 và 6/7.

  Hội nghị sẽ bàn các nội dung quan trọng, trong đó thảo luận và cho ý kiến về các nội dung: Báo cáo chung đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ Thành phố và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội, về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; 7 báo cáo chuyên đề đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện 7 Chương trình đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X; Báo cáo chuyên đề về “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên kết hợp tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 2 tháng 2 năm 2008 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X và Chương trình hành động số 39-CTrHĐ/TU ngày 8 tháng 7 năm 2008 của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”; Báo cáo chuyên đề về bố trí lại cán bộ khi người đứng đầu vi phạm các quy định của Đảng, Nhà nước về trách nhiệm người đứng đầu và có các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018; Báo cáo Sơ kết giữa nhiệm kỳ về “Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp giai đoạn 2016 - 2020”; Báo cáo về “Kết quả phòng chống tham nhũng, lãng phí giữa nhiệm kỳ và bài học”; Báo cáo giám sát kết quả thực hiện cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư của Thành phố và báo cáo về sự hài lòng của nhân dân và các nhà đầu tư; Báo cáo về phát huy vai trò, trách nhiệm và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp, nhất là trong thực hiện Nghị quyết số 54 của Quốc hội; Báo cáo sơ kết tình hình thực hiện Quy định số 1374-QĐ/TU ngày 1 tháng 12 năm 2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và bài học; Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Quy chế chất vấn trong Đảng ban hành theo Quyết định số 158-QĐ/TW ngày 12 tháng 5 năm 2008 của Bộ Chính trị,…

  Theo thanhuytphcm.vn