• Thứ Tư, 21/04/2004 15:38 (GMT+7)

  Sẽ tin học hoá toàn bộ ngành kho bạc vào năm 2010

  Năm 1990 được đánh giá là cột mốc đầu tiên trong công cuộc đưa tin học vào ứng dụng trong ngành kho bạc. Khi đó, ngoài đội ngũ cán bộ có chuyên môn ngân hàng, các kho bạc đã bắt đầu tuyển dụng cán bộ có chuyên môn tin học. Bằng nguồn vốn hạn hẹp, hệ thống các kho bạc đã được Kho Bạc Nhà Nước đầu tư, trang bị thêm các máy tính và thiết bị tin học khác.

  12 năm qua, công nghệ thông tin (CNTT) đã trợ giúp đắc lực việc nâng cao hiệu quả công tác nghiệp vụ trong ngành kho bạc, góp phần hiện đại hoá công nghệ ngành kho bạc trên nhiều mặt. Có thể kể đến một số bài toán nghiệp vụ quan trọng trong ngành kho bạc đã được giải quyết bởi ứng dụng công nghệ thông tin như: kế toán kho bạc, thanh toán liên kho bạc, quản lý trái phiếu, chương trình điện báo điện tử theo mô hình web… 

  Tại Hội nghị Tin học Kho Bạc Nhà Nước lần thứ 3, ngày 29 và 30/8/2002, lãnh đạo ngành kho bạc đã khẳng định: nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong thời gian tới là đầu tư, phát triển các ứng dụng tin học theo cả chiều rộng lẫn bề sâu. Các mục tiêu cụ thể đã được đề ra trong  Đề Án Chiến Lược Phát Triển CNTT Kho Bạc Nhà Nước giai đoạn 2002- 2010.

  Theo đề án, ngay trong giai đoạn từ nay đến năm 2005 ngành kho bạc sẽ:

  •  Xây dựng một hệ thống thông tin kế toán hợp nhất, quản lý ngân sách nhà nước, quản lý điều hành vốn tập trung.

  •  Xây dựng mới và nâng cấp các ứng dụng CNTT vào hoạt động quản lý điều hành và tác nghiệp của các nghiêp vụ chính như. thu - chi ngân sách, nghiệp vụ cấp phát và thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản, nghiệp vụ huy động vốn và cho vay tín dụng nhà nước.

    Thiết lập một số dịch vụ công như: dich vụ thanh toán tự động tiền điện thoại, tiền nước; cung cấp dịch vụ vấn tin cho khách hàng và các kênh giao dịch từ xa.

    Xây dựng hệ thống thông tin nội bộ intranet để quản lý văn bản và tự động hoá văn phòng phục vụ tổng hợp thông tin, quản lý báo cáo và điều hành.

    Tiếp tục phát triển hạ tầng cơ sở CNTT để triển khai các ứng dụng trên mạng diện rộng trong ngành.

  Về nguyên tắc triển khai, ngành kho bạc thống nhất có 3 phương án: tự xây dựng; mua trọn gói của nhà cung cấp chuyên nghiệp trong và ngoài nước; đặt hàng (theo kiểu "may đo") các công ty tin học trong nước. Để xây dựng hệ thống thông tin trong ngành, trước mắt, Kho Bạc Trung Ương dự kiến sẽ triển khai theo phương án thứ 3. Nhưng để ứng dụng với quy mô lớn như: hệ thống kế toán tập trung, hệ thống thông tin khách hàng, đại diện Kho Bạc Trung Ương cho rằng cần phải chọn phương án 2 mới đảm bảo các chuẩn liên kết, bởi hiện nay 4 ngân hàng quốc doanh lớn đang triển khai hệ thống ngân hàng theo các hình thức này.

  Thu Hiền

   

   

  ID: B0210_34