• Thứ Sáu, 29/10/2004 16:07 (GMT+7)

  Giải bài toán nhân lực CNTT: Hai giải pháp

  Tiếp sau chủ điểm "Nhân lực CNTT-Nỗi lo phát triển" trên TGVT-PCW B 9/2004, mời bạn đọc cùng suy nghĩ về hai giải pháp phát triển nguồn nhân lực CNTT trích từ báo cáo toàn cảnh CNTT Việt Nam của Hội Tin Học TP.HCM tại Diễn Đàn CNTT VN 2004 (tháng 7/2004, TP.HCM).


  Tiếp sau chủ điểm "Nhân lực CNTT - Nỗi lo phát triển" trên TGVT-PCW B 9/2004 mời bạn đọc cùng suy nghĩ về hai giải pháp phát triển nguồn nhân lực CNTT trích từ báo cáo Toàn Cảnh CNTT Việt Nam của Hội Tin Học TP.HCM tại Diễn Đàn CNTT VN 2004 (tháng 7.2004, TP.HCM).

  Một số biện pháp từ phía Nhà Nước nhằm đẩy mạnh việc đào tạo nhân lực CNTT đã được thực hiện, nổi bật hơn cả là QĐ số 331/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính Phủ ngày 6/4/2004 về kế hoạch phát triển nguồn nhân lực về CNTT từ nay (2004) đến năm 2010. Ngoài ra là một động thái khác như:

  - Thành lập ĐH Quốc tế TP.HCM với mong muốn tạo bước đột phá với chỉ tiêu 100 sinhviên CNTT năm 2004.

  - Quyết tâm của Bộ GDĐT với yêu cầu dạy và học bằng tiếng Anh tại 10 khoa CNTT trọng điểm. Công việc này hiện đang được triển khai.

  - Ngày 1/9/2004, Bộ BCVT và KOKIA (Cơ Quan Hợp Tác Quốc Tế Hàn Quốc) ký biên bản thảo luận về dự án xây dựng trường Cao Đẳng CNTT Việt - Hàn tại Đà Nẵng. Dự án sẽ triển khai từ 2004-2007, đào tạo 2.400 sinh viên bậc cao đẳng (800 SV/năm với thời hạn 3 năm) góp phần phát triển nguồn nhân lực CNTT ở miền Trung.

  Phải chờ 4-5 nữa mới có thể hưởng được những kết quả mà các QĐ trên mang lại. Trong thời gian này, hai giải pháp tổng thể quan trọng nhất để phát triển nguồn nhân lực CNTT chính là:

  1. Hình thành cơ quan quản lý nhà nước về đào tạo nhân lực CNTT

  Đào tạo nghề CNTT hiện vẫn do nhiều ngành cùng quản lý

   

  Tình trạng hiện nay là "liên ngành chung tay chung sức": ở cấp Bộ là các Bộ BCVT, Bộ GDĐT và Bộ LĐ-TB-XH; ở cấp địa phương là các Sở GDĐT, Sở LĐ-TB-XH và Sở KHCN, sắp tới sẽ thêm Sở BCVT vào cuộc. Nhiều người chung lo trong khi không phân trách nhiệm rõ ràng thì khó hy vọng công việc tiến triển tốt.

  Về mặt tổ chức, CNTT - Truyền thông như cái bàn 4 chân: cơ sở hạ tầng, công nghiệp, ứng dụng và nguồn nhân lực. Trong Bộ BCVT đã có 3 vụ chịu trách nhiệm quản lý nhà nước với 3 thành phần: Vụ Viễn Thông quản lý cơ sở hạ tầng, Vụ Công Nghiệp CNTT quản lý công nghiệp CNTT, Vụ Khoa Học Công Nghệ quản lý ứng dụng CNTT. Nếu như chức năng quản lý công nghiệp CNTT đã được chuyển khỏi Bộ Công nghiệp, chức năng quản lý ứng dụng CNTT được chuyển khỏi Bộ KHCN để hình thành các vụ tương ứng trong Bộ BCVT nhằm tập trung quản lý về một đầu mối, thì không hiểu sao việc quản lý nhà nước về đào tạo nguồn nhân lực CNTT vẫn do 3 bộ cùng chịu trách nhiệm? Tại sao không thành lập Vụ Phát Triển Nguồn Nhân Lực CNTT tại Bộ BCVT để cái bàn có đủ 4 chân - khỏi phải đứng trên 3 chân còn một chân thì dựa "lung tung" như hiện nay.

  2. Xã hội hóa việc đào tạo nguồn nhân lực CNTT

  Đây là một trong các giải pháp giải quyết vấn đề nhân lực cho ngành CNTT từng được Bộ Chính Trị nêu từ năm 2000 trong chỉ thị 58 ("xã hội hoá mạnh mẽ việc đào tạo CNTT"), và được Chính Phủ khẳng định lại nhiều lần trong các QĐ 128, QĐ 81, QĐ 95, đồng thời giao cho Bộ GDĐT phải "Xây dựng các biện pháp cụ thể nhằm khuyến khích các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế, các chuyên gia về CNTT nước ngoài tham gia đào tạo nhân lực về CNTT" (QĐ 81/2001/TTg). Không những thế, tháng 9/2003, trong Hội Thảo Quốc Gia về CNTT - Viễn Thông lần I tổ chức tại TP.HCM,

   

  Số lượng cơ sở đào tạo CNTT liên tục tăng trong các năm qua vẫn chưa đủ đáp ứng nhu cầu xã hội

  Bộ GDĐT trình bày Định Hướng Phát Triển Nguồn Nhân Lực Về CNTT đến năm 2010 gồm nêu 6 dự án trọng tâm, trong đó dự án 3 là "Đa dạng hoá, xã hội hoá đào tạo nguồn nhân lực CNTT".
  Song chủ trương đúng đắn này không được thực hiện một cách nghiêm túc, ngay trong QĐ số331/QĐ, dự án số 3 nêu trên đã bị bỏ đi và thay thế bằng dự án khác "nhẹ nhàng" hơn: "Nâng cao chất lượng đào tạo về CNTT ở bậc trung học và dạy nghề".

  Lê Trường Tùng

  ID: B0410_35