• Thứ Hai, 09/05/2005 14:39 (GMT+7)

  ERP - giống như điện thoại bàn!

  Từ này nghe nhiều, nhưng thấy cách hiểu và cách đặt tên của một số sản phẩm chưa phù hợp, nên Cỏ May có hỏi Hai Lúa rồi viết bài này để những ai chưa hiểu có thể tham khảo, và để các sản phẩm phần mềm tìm được đúng mác phù hợp hơn

  Từ này nghe nhiều, nhưng thấy cách hiểu và cách đặt tên của một số sản phẩm chưa phù hợp, nên Cỏ May có hỏi Hai Lúa rồi viết bài này để những ai chưa hiểu có thể tham khảo, và để các sản phẩm phần mềm tìm được đúng mác phù hợp hơn.

  Đầu tiên, người ta có nhu cầu tính toán, ghi nhận và lên kế hoạch cung ứng nguyên vật liệu cần thiết cho sản xuất, và từ đó có một loại phần mềm là MRP: Material Requirement Planning.

  Sau đó xuất hiện thêm nhu cầu tính toán, hoạch định các nguồn lực cho sản xuất là máy móc, thiết bị và nhân lực, cái này được gọi là CRP: Capacity Requirement Planning.

  Để tiếp tục tăng độ chính xác của MRP và CRP, người ta kết hợp cả hai cái lại, từ đó ra đời một hệ thống mới là MRP-II. Chính xác hơn là do việc hoạch định nhu cầu vật tư được gắn với từng giai đoạn trong quy trình sản xuất, chứ không chỉ chung cho cả quy trình, nôm na cũng là cần nhưng có cái cần trước, cần sau. Hoạch định được chính xác thì có thể giảm bớt tồn kho nguyên vật liệu, mà tồn kho có nghĩa là đọng vốn, có nghĩa là thiệt hại.

  Nhưng cả hai cái trên đều hướng tới việc sản xuất, chưa quan tâm đến hoạch định nguồn vốn.

  Cuối cùng, hệ thống phát triển hơn nữa với việc gắn thêm phân hệ FRP (Financial Requirement Planning) dùng để hoạch định nguồn vốn. FRP bao gồm tính toán nhu cầu vốn: khi nào cần bao nhiêu tiền, nếu thiếu thì lấy đâu ra, nếu dư thì đầu tư vào đâu; ghi nhận dòng ngân lưu và chuyển động của các nguồn tài sản, điều chỉnh kế hoạch đồng vốn để việc thực hiện kế hoạch chung không bị đình trệ. Một hệ thống đầy đủ như thế này được gọi là ERP (Enterprise Resoure Planning).

  Chúng ta cần hiểu là kế toán hầu như không nằm trong khái niệm ERP. Lý do đơn giản vì hệ thống ERP hướng tới quản lý, còn kế toán ghi nhận và tính toán trên cơ sở những cái đã xảy ra và được chứng minh là hợp lệ, mà thực tế thì không như vậy. Kế toán đóng vai trò thụ động trong quy trình quản lý, dữ liệu từ các phân hệ khác sẽ được dồn về nó để ghi nhận, tính thuế...

  Vậy: ERP = MRPII+FRP

  MRPII = MRP+CRP

   

   

  ERP Cho Doanh Nghiệp Sản Xuất

   

   

   

  Ngày 6/5/2005, tại TP.HCM, công ty ATI sẽ tổ chức buổi hội thảo giới thiệu giải pháp hoạch định nguồn lực doanh nghiệp ERP MFG/PRO của tập đoàn phần mềm QAD (Mỹ). Giải pháp hoạt động trên nền Web, hỗ trợ quản trị DN mô hình công ty mẹ - con hoặc có nhiều đơn vị thành viên; gồm các phân hệ quản trị: Tài chính, phân phối, sản xuất, hệ thống quản lý dây chuyền cung ứng, thống kê, theo dõi hoạt động doanh nghiệp (Business Intelligence – BI), nhà kho và dịch vụ khách hàng.
  QAD đã có hơn 5.200 khách hàng ở 80 quốc gia trên thế giới, chủ yếu là DN ngành tự động hóa, sản xuất hàng tiêu dùng, điện - điện tử, thực phẩm... Tại Việt Nam, ATI là đối tác cung cấp, tư vấn triển khai, bảo hành, bảo trì giải pháp này. (www.ativn.com, www.erpvalue.com, www.qad.com).

   

  Lưu ý 1: để là ERP ít nhất phải có những chức năng MRP, CRP, FRP. Nghĩa là hệ thống trên cơ sở đơn hàng, hoặc dự báo, hoặc kế hoạch sản xuất, phải tính được nhu cầu nguyên vật liệu, nhu cầu máy móc thiết bị, nhu cầu về nhân lực, từ đó phải lên được kế hoạch sản xuất và điều động các nguồn lực, sau đó phải ghi nhận được chuyển động của các nguồn lực này và cuối cùng, cho phép người dùng trên cơ sở các thông tin nêu trên thực hiện các tính toán cần thiết và điều chỉnh kế hoạch. ERP nôm na là vậy.

  Lưu ý 2: Thực ra tên gì không quan trọng, miễn là khách hàng dùng và sau một vài năm còn đến cảm ơn nhà cung cấp. Đừng để họ dùng vài tháng, một năm rồi gặp ai cũng than trời vì mua phải cái không dùng được.

  Còn nữa: Hai Lúa có nhắc Cỏ May một chuyện, đó là ERP ở các nước phát triển là cái đã có từ lâu. Cũng giống như cái điện thoại bàn vậy, nếu chưa có, bạn cần phải sắm, nhưng bạn cũng có thể lựa chọn thêm điện thoại di động.

  Còn điện thoại di động tương ứng với hệ thống nào? Đợi Cỏ May hỏi thêm Hai Lúa rồi trả lời sau vậy.

  Cỏ may

  ID: B0505_35