• Thứ Năm, 06/09/2007 16:47 (GMT+7)

  Nghiệm thu ERP tại Mía Đường Lam Sơn

  Công ty cổ phần Mía Đường Lam Sơn Thanh Hoá (LASUCO) và công ty Hệ Thống Thông Tin FPT, ngày 21/8/2007 đã tổ chức nghiệm thu hệ thống ERP sau 24 tháng triển khai.

  Công ty cổ phần Mía Đường Lam Sơn Thanh Hoá (LASUCO) và công ty Hệ Thống Thông Tin FPT, ngày 21/8/2007 đã tổ chức nghiệm thu hệ thống ERP sau 24 tháng triển khai.

  Hệ thống ERP được áp dụng tại LASUCO là sự kết hợp giữa bộ phần mềm Oracle eBussiness Suite với các phân hệ đặc thù khác do công ty FPT phát triển. Các phân hệ triển khai gồm: tài chính kế toán, mua sắm, bán hàng, kho hàng, sản xuất, quản lý cổ đông, hệ thống báo cáo quản trị (MIS- Management Information System) và 2 module mang tính đặc thù của ngành mía đường được tích hợp thêm là: quản lý vùng nguyên liệu và quản lý trạm cân điện tử.

  Sự kiện này đã đưa LASUCO thành công ty mía đường đầu tiên của Việt Nam (VN) nghiệm thu dự án ERP. Thành công của dự án chứng tỏ nỗ lực của cả nhà triển khai và đơn vị ứng dụng vì đã vượt quá nhiều trở ngại thử thách lòng kiên trì như: địa điểm xa trung tâm, không có hạ tầng và đường truyền, thiếu nhân lực.

  Tuy thời gian ứng dụng chưa nhiều nhưng hệ thống bước đầu đã đem lại hiệu quả nhiều mặt cho LASUCO: hoạt động sản xuất kinh doanh tăng trưởng rõ rệt; các yếu tố đầu vào, đầu ra trong quá trình sản xuất kinh doanh được kiểm soát chặt chẽ hơn, tiết kiệm hơn; giá thành sản phẩm được tiết giảm đáng kể, nộp ngân sách và cổ tức hàng năm tăng. Đặc biệt công tác quản trị, điều hành được cải tiến, giúp lãnh đạo nắm chắc được các diễn biến trong quá trình sản xuất kinh doanh, đưa ra các quyết định kịp thời hơn, hiệu quả hơn.

  Ông Lê Văn Tam, chủ tịch HĐQT, giám đốc dự án ERP của LASUCO ghi nhận: Ích lợi đầu tiên mà hệ thống đem lại là thay đổi tư duy làm việc. Hệ thống giúp khắc phục tình trạng phân tán thông tin mà trước đây không có cách nào hợp nhất, tạo được nguồn thông tin chính xác, đầy đủ và kịp thời. Hệ thống đã chuẩn hóa được quy trình và phương pháp hạch toán cho toàn công ty; tích hợp và tổng hợp thông tin của 4 nhà máy và xí nghiệp của LASUCO. Đây là vấn đề khá quan trọng vì trước đây LASUCO vẫn quen kiểm soát số liệu theo kiểu đối ứng. Còn nay, khi ứng dụng hệ ERP các bút toán được kiểm soát qua nhiều tầng thông qua quá trình phê duyệt, vì thế những sai sót về định khoản hầu như không xảy ra.

  Tuy nhiên, việc áp dụng ERP vào cũng gặp một số khó khăn, như sự khác biệt giữa phương pháp hạch toán kế toán trong hệ thống ERP (kế toán Mỹ) và các phương pháp tổ chức hạch toán kế toán truyền thống của các DNVN (đối chiếu qua tài khoản trung gian). Đây là vấn đề chung mà hầu hết các DN VN khi sử dụng giải pháp ERP của nước ngoài thường phải đối mặt. Ông Tam cho rằng “quy trình nghiệp vụ của bản thân các công ty chưa được chuẩn hóa, nếu buộc ERP phải “gò ép” theo sẽ không mang lại hiệu quả mong muốn. Để hệ thống ERP phát huy hết khả năng và phản ánh trung thực nhất các hoạt động kinh tế phát sinh trong công ty, có độ tin cậy cao đối với các cổ đông cũng như các đối tác bên ngoài, theo kinh nghiệm của ông Tam, các DN cần phải vượt qua khó khăn này, thay đổi phương thức hạch toán kế toán và chấp nhận sự giám sát của hệ thống ERP.

  Hạnh Lê

   

  Xem thêm bài: “Công ty Mía Đường Lam Sơn: Nhìn xa khi ứng dụng ERP”, trên TGVT series B tháng 7/2007, hoặc trên website www.pcworld.com.vn, tìm kiếm với ID: B0707_54

   

  ID: B0709_44