• Thứ Hai, 28/12/2009 12:21 (GMT+7)

  CMC: Vượt qua “đại phẫu”

  Nếu so sánh tái cấu trúc (TCT) với công việc giải phẫu trong ngành y, thì những cuộc TCT lớn ví như những cuộc “đại phẫu thuật”. Khác với “tiểu phẫu” nhỏ lẻ về nhân sự, phòng ban… diễn ra liên tục trong quá trình vận động của DN, những cuộc “đại phẫu” như Tập đoàn CMC đã trải qua luôn đòi hỏi một quá trình chuẩn bị kỹ càng và bước thực hiện thận trọng.

  TGVT B đã có cuộc trao đổi với ông Hà Thế Minh, Chủ tịch Tập đoàn CMC về cuộc “đại phẫu”, được coi là bệ phóng quan trọng trên bước đường phát triển của Tập đoàn CMC.

  TGVT B: Có người quan niệm: “TCT không phải là vấn đề gì quá to tát mà mỗi lần thay đổi dù nhỏ trong DN cũng được coi là TCT”. Quan điểm của ông về vấn đề này?

  Ông Hà thế Minh: TCT là một công việc quan trọng của quản trị công ty, liên quan đến những vấn đề lớn như pháp lý, cấu trúc sở hữu, định vị lại chiến lược sản phẩm/dịch vụ hay đơn giản là vấn đề hoạt động điều hành nhằm tăng lợi nhuận công ty. TCT cũng có thể cần thiết trong trường hợp có khủng hoảng.

  "TCT là một công việc quan trọng của quản trị công ty, liên quan đến những vấn đề lớn như pháp lý, cấu trúc sở hữu, định vị lại chiến lược sản phẩm/dịch vụ hay đơn giản là vấn đề hoạt động điều hành nhằm tăng lợi nhuận công ty. TCT cũng có thể cần thiết trong trường hợp có khủng hoảng”. Ông Hà Thế Minh

  Nếu nhìn vào khía cạnh TCT hoạt động (reengineering) thì nó không phải là vấn đề quá to tát nhưng cũng là hoạt động quan trọng của DN. Tuy nhiên, nên gọi loại hoạt động TCT này là hoạt động cải tiến quy trình, hoạt động này có tính thường xuyên và liên tục.

  Khá nhiều DN lựa chọn biện pháp TCT khi đã lâm vào khủng hoảng. Theo ông, DN có cần phải coi vấn đề TCT như là một hoạt động “vận động thường xuyên” để có một “cơ thể” luôn khỏe mạnh?

  Thực tế, nhiều lãnh đạo DN cũng nhìn nhận được các vấn đề của mình nhưng không quyết tâm thay đổi. Theo tôi, có 2 lý do chính: Một là, chưa nhận thức được rõ những hậu quả họ sẽ phải đối mặt nếu không thay đổi; Hai là, lãnh đạo DN thiếu nguồn lực để thực hiện vì các nguồn lực chính đang phải dồn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày.

  Tôi cho rằng TCT DN cũng như cải tiến hoạt động là một việc rất cần thiết, là một trong những nhiệm vụ quan trọng của hội đồng quản trị và ban điều hành

  Tại CMC, vấn đề TCT có thường xuyên được đặt ra không và thường được đặt ra khi nào?

  Sau khi tái cấu trúc, Tập đoàn Công nghệ CMC hoạt động theo mô hình công ty mẹ, công ty con.

  Tại CMC, vấn đề TCT DN và cải tiến hoạt động được đặt ra thường xuyên. Các hoạt động này là nền tảng quan trọng để thực hiện các chiến lược của tập đoàn. Có rất nhiều vấn đề mà CMC phải đối mặt trong quá trình phát triển và tăng trưởng mạnh mẽ của mình, như: Vốn và cơ cấu chủ sở hữu; Quản trị theo mô hình tập đoàn; Chiến lược kinh doanh hiệu quả; Các thể chế, quy chế chung; Mô hình tổ chức hiệu quả ở các công ty thành viên…

  Cuộc “đại phẫu thuật” nào được xác định là có tầm quan trọng lớn nhất với tập đoàn?

  Công cuộc TCT quan trọng nhất mà CMC thực hiện là vào năm 2006 - 2007. CMC đã thay đổi mô hình công ty từ 3 công ty trách nhiệm hữu hạn riêng biệt thành công ty cổ phần họat động theo mô hình công ty mẹ - con. Với 4 cổ đông cũ, CMC hiện nay có hơn 1.000 cổ đông với 3 cổ đông chiến lược lớn là tập đoàn Geleximco, tập đoàn Bảo Việt và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank).

  Khi chuyển đổi lên mô hình tập đoàn hiện nay, chiến lược TCT của CMC được đặt ra như thế nào? Hạt nhân của công cuộc TCT này là gì?

  Việc chuyển đổi mô hình tập đoàn được đặt ra khi ban lãnh đạo thông qua định hướng chiến lược mới với các mục tiêu chiến lược rất tham vọng. Tập đoàn được hình thành với các mục tiêu chính về TCT được xác định vào cuối năm 2006 như sau:

  • Hình thành tập đoàn CNTT mạnh, có sự liên kết chặt chẽ về chiến lược, tổ chức, tài chính, nhân lực.

  Ông Hà Thế Minh

  • Nâng cao tính cạnh tranh của DN bằng cách phát triển các tiềm lực thành công của DN: vị thế thị trường, năng lực quản lý, nhân lực ...

  • Tái cơ cấu hệ thống sản phẩm và dịch vụ của CMC nhằm phát triển một cách bền vững sản phẩm và dịch vụ của CMC, có khả năng cạnh tranh quốc gia và khu vực.

  • Nâng cao năng lực huy động vốn từ các nhà đầu tư tài chính, thị trường chứng khoán. Không chậm hơn 2009, CMC Corp có thể lên sàn giao dịch chứng khoán.

  • Tạo động lực làm việc, thu hút người tài bằng cách bán cổ phần của công ty cho các nhà quản lí giỏi, các chuyên gia xuất sắc, nhân viên...

  Để thực hiện thành công việc TCT, chúng tôi phân công các lãnh đạo chỉ đạo từng tổ công tác, thực hiện quyết liệt các mục tiêu đặt ra dưới sự chỉ đạo của hội đồng quản trị và ban điều hành.

  Cho đến thời điểm này, các công việc TCT về cơ bản đã hoàn thành mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, các công việc cải tiến vẫn được thực hiện thường xuyên vì ngành CNTT-TT luôn phải đối mặt với các biến động về công nghệ, thị trường và cả nhân lực.

  Đề phòng rủi ro, nhiều công ty đã lựa chọn hình thức thuê tư vấn đối với những cuộc “đại phẫu thuật”, CMC thì sao?

  Vào thời điểm chuyển đổi mô hình công ty, tháng 2/2007, chúng tôi đã có hơn một năm nghiên cứu, thảo luận nội bộ cũng như nhờ chuyên gia tư vấn. Thời điểm này, mô hình quản trị tập đoàn đang được các nhà kinh tế tranh luận rất nhiều nhưng lại không có một mô hình chuẩn mực, nhất là cho khu vực tư nhân. Các công ty tư vấn có tầm cỡ như E&Y, PWC cũng chỉ thực hiện được một mảng trong một bức tranh chung này. Chính vì thế, chúng tôi lựa chọn con đường tự nghiên cứu cùng kết hợp tư vấn chuyên gia với mục tiêu đáp ứng tốt nhất những yêu cầu của thực tế mà chúng tôi đang đối mặt, cũng như phù hợp với chiến lược phát triển đã lựa chọn.

  Tái cấu trúc lớn cần sự ủng hộ và quyết tâm rất cao từ ban lãnh đạo công ty.

  Theo tôi, việc thuê tư vấn là cần thiết nhưng không thể thay thế nỗ lực của ban lãnh đạo công ty. Chính ban lãnh đạo phải hiểu rõ nhất thực tế của mình, năng lực cạnh tranh của mình và lựa chọn các mô hình, giải pháp phù hợp.

  Điểm khó giải quyết nhất trong hoạt động TCT với CMC là gì? Ông có thể chia sẻ kinh nghiệm giải quyết khó khăn?

  Việc thay đổi lớn trong công ty (liên quan đến cấu trúc, chiến lược, cơ cấu chủ sở hữu và quy chế) đều không dễ dàng vì độ tin cậy về hiệu quả của sự thay đổi đó sẽ mang lại trong tương lai không phải lúc nào cũng cao. Cần có sự quyết tâm rất cao của lãnh đạo công ty trong bối cảnh nguồn lực của công ty đang tập trung vào các nhiệm vụ, mục tiêu của năm. Bên cạnh đó, cần thực hiện công tác tuyên truyền để thay đổi nhận thức của mọi người vì thay đổi bao giờ cũng khó khăn.

  Từ kinh nghiệm của CMC, ông đánh giá thế nào về vai trò cũng như mức độ ảnh hưởng của các giải pháp CNTT đối với công cuộc TCT?

  Các công ty đã áp dụng giải pháp CNTT sẽ có lợi thế trong quá trình TCT. Việc chụp hình hiện trạng sẽ dễ dàng hơn, giúp cho các lãnh đạo nắm bắt một cách chính xác kết quả hoạt động của từng lĩnh vực, tính hiệu quả của các khoản đầu tư và kết quả của hoạt động TCT cũng như hoạt động cải tiến. Giải pháp CNTT cũng giúp cho việc quản trị nhân lực hiệu quả hơn, gắn với mục tiêu hơn.

  Tuy nhiên, kịch bản của tương lai luôn là vấn đề khó khăn đối với tất cả DN, đòi hỏi những nghiên cứu sâu sắc về thị trường, về cạnh tranh, về sự phù hợp của một mô hình tổ chức đối với DN chứ không thể chỉ dựa vào công cụ thông tin.

  Kết quả sau khi thực hiện hoạt động tái cấu trúc: Doanh thu năm 2009 (dự kiến) của CMC đạt trên 3.600 tỷ đồng, gấp 5 lần năm 2006; Lợi nhuận đạt 145 tỷ đồng, gấp hơn 6,5 lần so với năm 2006; số lượng nhân viên trên 1.600 người, tăng gấp 2 lần so với năm 2006.


  Thu Hiền
  ID: B0912_42