• Thứ Sáu, 27/08/2010 10:05 (GMT+7)

  Ưu tiên hàng đầu của các CIO đã thay đổi

  NND
  Theo nghiên cứu do KPMG thực hiện mới đây, ưu tiên của các CIO trong giai đoạn hậu khủng hoảng đã thay đổi mạnh. Vấn đề liên quan giá và chất lượng chiếm vị trí hàng đầu.

  Hình minh hoạ.
  Theo kết quả nghiên cứu do KPMG thực hiện, ưu tiên hàng đầu của các CIO trong giai đoạn hậu khủng hoảng đã thay đổi mạnh. Những vấn đề liên quan đến giá và chất lượng đang chiếm vị trí hàng đầu. Chúng cũng được coi là tối quan trọng cho việc sử dụng CNTT như công cụ thành lập doanh nghiệp, tạo các điều kiện để ứng dụng sáng kiến và tăng năng suất lao động.

  81% CIO cho biết ưu tiên hàng đầu phải là sử dụng tối đa khả năng của CNTT để tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp. 59% coi tối ưu các chi phí là ưu tiên hàng đầu, còn 51% thì coi ưu tiên hàng đầu là quản lý các gói tài sản. Tuy nhiên, hoàn toàn có khả năng những khuynh hướng này được xem xét như những thành phần của một mục tiêu chung - nhận được lợi ích cao nhất từ đầu tư vào CNTT.

  Những kết quả nghiên cứu khẳng định sự dịch chuyển trọng tâm sang khía cạnh “tạo dựng”, nhấn mạnh vai trò sáng tạo của CNTT. Theo 65% người được hỏi, CNTT có thể đảm bảo sự phát triển sáng tạo của doanh nghiệp. Cũng chừng đó CIO thấy CNTT có khả năng nâng cao năng suất lao động. Hơn một nửa số họ cũng cho biết CNTT có khả năng nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng.

  Tuy nhiên, không phải ở đâu ưu tiên hàng đầu cũng thay đổi với cùng tốc độ. Nhiều CIO các công ty tài chính (thường nằm ở vùng giữa về tận dụng sáng kiến) vẫn thích các vấn đề đảm bảo tác nghiệp - quản lý rủi ro và theo sát các nhu cầu. Đồng nghiệp của họ trong các công ty sản xuất thì ngược lại, chú ý nhiều hơn đến tìm kiếm các phương pháp áp dụng sáng kiến và hoàn thiện hoạt động của công ty mình với việc tận dụng các khả năng của CNTT. Nghĩa là nếu như ưu tiên hàng đầu của các CIO không mâu thuẫn với nhau thì chúng cũng đã đang nằm trên những bề mặt khác nhau.

  Từ khóa: CIO
  Nguồn: IDG News Service Nga, 20/8/2010