• Thứ Sáu, 10/09/2010 18:26 (GMT+7)

  Họp trù bị lần 1 tiến tới thành lập CLB Nhà quản lý CNTT

  Như Dũng
  Ngày 10/9/2010, tại TP.HCM, Tạp chí Thế Giới Vi Tính - PC World Vietnam và các nhà quản lý CNTT của nhiều doanh nghiệp đã họp trù bị lần 1 nhằm tiến tới thành lập CLB Nhà quản lý CNTT.

  Câu lạc bộ (CLB) Nhà quản lý CNTT có mục tiêu khẳng định giá trị của CNTT như một thành phần chiến lược trong doanh nghiệp, tổ chức. CLB sẽ tạo điều kiện để cộng đồng quản lý CNTT hoạt động có tổ chức, xây dựng môi trường giao lưu, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm quản lý CNTT giữa các nhà quản lý CNTT với nhau; giữa các nhà quản lý CNTT với các nhà quản lý doanh nghiệp; thành lập “lò luyện công” của người quản lý CNTT…

  Thành viên tương lai của CLB Nhà quản lý CNTT đang thảo luận các vấn đề cần làm trước mắt.

  Tạp chí Thế Giới Vi Tính sẽ đóng vai cầu nối, xúc tiến thành lập CLB Nhà quản lý CNTT với mong muốn để CLB trở thành “đại sứ” của cộng đồng quản lý CNTT Việt Nam trong 5 năm tới. Lợi ích mà CLB mang lại cho cộng đồng quản lý trước mắt sẽ bao gồm: CLB là “lớp học” để trao đổi chuyên môn (qua website hay ngoại tuyến); CLB là “Bộ não tập thể” để giải quyết những khó khăn về quản lý CNTT ở Việt Nam; Tinh thần của người quản lý CNTT được chăm lo nhiều hơn; Giá trị của CNTT tác động đến chiến lược phát triển doanh nghiệp; Xuất hiện, bồi dưỡng lớp quản lý CNTT kế thừa; Hình thành “sổ tay” (tập hợp các kiến thức và kỹ năng hữu ích) cho cộng đồng quản lý CNTT…

  Đối tượng tham gia CLB Nhà quản lý CNTT dự kiến là các giám đốc CNTT, Trưởng phòng quản lý CNTT của doanh nghiệp, tổ chức; Nhà nghiên cứu/chuyên gia CNTT; Giám đốc điều hành doanh nghiệp CEO; Giám đốc, trưởng phòng tài chính - CFO; Trưởng phòng nghiên cứu, phát triển doanh nghiệp; Nhà phát triển; Giảng viên CNTT; Sinh viên CNTT. Trong phiên họp trù bị lần 1, đã có đại diện quản lý CNTT từ các công ty như GlobalCyberSoft; Ví điện tử Payoo; Logigear; Hội Tin học TP.HCM; VDC2; TMA; Microsoft VN; Công ty đầu tư tài chính Vietnam Partner; Athena; Trung Nguyên; Bigbang...

  Các đại biểu đã nghe trình bày về mục tiêu, tổ chức, cơ chế hoạt động, chương trình hoạt động; bàn bạc các chủ đề sinh hoạt ngoại tuyến cho năm 2011. CLB sẽ còn trù bị lần 2 trong tháng 10 để dự kiến ra mắt CLB vào tháng 11/2010.