• Thứ Tư, 27/10/2010 17:14 (GMT+7)

  Viễn thông phát triển nhanh nhưng chưa bền vững

  Vũ Nga
  Doanh thu ngành viễn thông năm 2009 đạt 140.000 tỷ đồng (~7 tỷ USD) được đánh giá là cao, song việc phát triển đang chạy theo chỉ tiêu, lợi nhuận, nên doanh thu tính trên mỗi thuê bao ngày càng giảm, chất lượng mạng lưới, dịch vụ, an ninh thông tin trên mạng chưa cao...

  Tọa đàm tổng kết 10 năm ngành Viễn thông - Internet thực hiện Chỉ thị 58 với sự tham gia của các nhà quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp và báo giới.
  Theo Thứ trưởng Lê Nam Thắng, qua 10 năm thực hiện Chỉ thị 58, một số điều ghi trong Chỉ thị “phát huy nội lực, thúc đẩy cạnh tranh, tạo điều kiện cho mọi ngành kinh tế phát triển viễn thông” đã được hiện thực hóa. Tuy nhiên, song song với đó, Thứ trưởng không khỏi lo ngại ngành viễn thông đang bộc lộ nhiều điểm thể hiện phát triển chưa bền vững.

  Những biểu hiện của việc phát triển chưa bền vững theo Thứ trưởng là: Hiệu quả kinh doanh: có biểu hiện của tình trạng chạy theo chỉ tiêu, lợi nhuận nên doanh thu tính trên mỗi thuê bao ngày càng giảm; Năng suất lao động cũng chưa cao. Một doanh nghiệp viễn thông ở Hàn Quốc có 4.000 lao động, 40 triệu thuê bao, đạt doanh thu 4 tỷ USD.

  Một doanh nghiệp viễn thông Việt Nam cũng có chừng đó thuê bao, chừng đó doanh thu nhưng số lao động cao gấp 10 lần. Chất lượng mạng lưới, dịch vụ, an ninh thông tin trên mạng chưa cao. Nhiều người dùng chưa tin tưởng vào hạ tầng mạng. Khoảng cách thông tin (khoảng cách số) giữa người giàu – người nghèo; giữa nông thôn – thành thị vẫn quá xa.

  Vì vậy, thứ trưởng cho rằng, trong giai đoạn 10 năm tới, ngành viễn thông phải tăng cường phát triển theo hướng bền vững, tập trung giải quyết các vấn đề năng suất, chất lượng, hiệu quả.