• Thứ Sáu, 29/10/2010 07:09 (GMT+7)

  Thêm một giải thưởng về nghiên cứu khoa học

  V.L
  Đây là giải thưởng thường niên dành cho các cá nhân, các nhà khoa học với những đóng góp có giá trị cho xã hội. Giải thưởng do quỹ Bảo Sơn phát động và tài trợ.

  ĐH Kinh tế - ĐHQG Hà Nội là Cơ quan Thường trực nhiệm kỳ đầu tiên của Giải thưởng.
  Giải thưởng Bảo Sơn là giải thưởng thuộc hệ thống giải thưởng doanh nghiệp - doanh nhân do Tập đoàn Bảo Sơn lập ra và điều hành, được Bộ GDĐT đồng tình tại văn bản số 03/2009/CV-QBS ngày 17/11/2009.

  Theo đó, giải thưởng sẽ tôn vinh các cá nhân, nhà khoa học và cộng sự chủ trì các công trình, nhóm công trình khoa học - công nghệ xuất sắc, có giá trị khoa học và thực tiễn, mang tính ứng dụng cao, có đóng góp nổi bật vào sự nghiệp phát triển của đất nước; quảng bá và phổ biến các công trình khoa học, khuyến khích việc ứng dụng kết quả nghiên cứu phù hợp với thực tiễn Việt Nam, đem lại giá trị kinh tế, văn hoá, xã hội.

  Mỗi năm có 5 giải thưởng đồng hạng được trao tặng cho các lĩnh vực: Phát triển bền vững, Xóa đói giảm nghèo, Giáo dục – Đào tạo, Văn học - Nghệ thuật, và Y học. Mỗi giải thưởng có giá trị 20.000 USD (năm 2010), và sau mỗi năm, giải thưởng sẽ có giá trị tăng thêm 10.000 USD.
   
  Trường ĐH Kinh tế - ĐH Quốc gia Hà Nội giữ vai trò làm Cơ quan Thường trực giải thưởng này trong nhiệm kỳ 5 năm, có trách nhiệm tham mưu trong công tác tổ chức và điều hành Giải thưởng.
   
  Các cá nhân nộp hồ sơ đăng ký xét tặng giải thưởng cho Cơ quan Thường trực từ ngày 30/9 đến hết ngày 30/12 hàng năm.
   
  Công tác chấm giải thực hiện từ ngày 5/1 đến ngày 5/3 năm tiếp theo. Thời gian trao giải thưởng sẽ được quyết định và thông báo 1 tháng trước Lễ trao giải.
   
  Hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng gồm có:
   
  1. Lý lịch khoa học của tác giả (có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền)
  2. Đơn đăng ký xin tham gia dự tuyển giải thưởng
  3. Bản tóm tắc giới thiệu công trình, trong đó thuyết minh rõ giá trị học thuật và giá trị thực tiễn nổi bật
  4. Toàn văn công trình và các sản phẩm
  5. Các nhận xét, đánh giá của các hội đồng khoa học đã từng đánh giá về công trình (nếu có)
  6. Các tài liệu khác như Bằng sáng chế, Sở hữu trí tuệ, Xác nhận, đánh giá của các đơn vị đã ứng dụng công trình đó vào thực tiễn (nếu có).