• Thứ Sáu, 19/11/2010 19:06 (GMT+7)

  Ba hướng phát triển của Google

  NND
  Hỗ trợ chuẩn HTML5, điện toán mây, phát triển nhanh Internet di động và đặc biệt là nền tảng Android - đó là 3 hướng phát triển cơ bản mới nhất của Google, công bố trong Ngày hội các nhà phát triển Google tại Moskva (Nga).

  Năm nay, gần 4.000 người đã tham dự sự kiện Google Developer Day ở Moskva. Công ty Google không thể đón tiếp tất cả các đối tượng đăng ký tham gia và hứa hẹn sẽ cải thiện việc này trong lần tổ chức vào năm tới.

  Khai mạc sự kiện, Eric Tholomé - Giám đốc Google về sản phẩm cho các nhà phát triển, khái quát các hướng phát triển mới cơ bản nhất của Công ty như sau: Thứ nhất, hỗ trợ chuẩn HTML5; thứ hai, điện toán mây; thứ ba, phát triển nhanh Internet di động và đặc biệt là nền tảng Android.

  Hướng phát triển HTML5 nhắm đến tạo các ứng dụng web tương tác - điều này cần để chuyển hoá hoàn toàn trình duyệt thành giao diện vạn năng cho điện toán mây. Ngôn ngữ mô tả giao diện này đang ngày càng chính xác hơn và bao gồm các chức năng trước kia được thực hiện nhờ các mô-đun mở rộng của các trình duyệt web. Cụ thể, những thẻ mô tả âm thanh và hình ảnh bây giờ cho phép sử dụng các thành phần multimedia không cần các mô-đun bổ sung vì những chức năng này sẽ được lồng vào chính trình duyệt nên việc thực thi chúng có thể sẽ hiệu quả hơn.

  Còn một nhân tố mới trong HTML5 là những thẻ ngữ nghĩa; trong chúng, tên tương ứng với nội dung. Ví dụ, với thẻ <user> có thể ghi nhận mọi thông tin về người dùng. Việc sử dụng những thẻ đó sẽ làm cho những dữ liệu lưu trên môi trường web trở nên có cấu trúc và tiện dùng cho tự động xử lý và tìm kiếm. Trình duyệt sẽ phản ánh những chi tiết tương tự tương ứng với các tầng theo tiêu chuẩn CSS3 (Cascading Style Sheets 3). Cụ thể, ngay bây giờ, Công ty đã đề xuất cho các nhà thiết kế web triển khai các chi tiết để phục vụ tìm kiếm dễ dàng hơn như thời điểm, thời hạn, địa chỉ, tên riêng và nhiều chi tiết khác nhờ sự trợ giúp của các mẫu nhỏ chuyên dụng và việc sử dụng các thẻ ngữ nghĩa sẽ cải thiện khả năng phân tích cấu trúc dữ liệu của web.

  Chi tiết quan trọng gắn liền với việc hỗ trợ HTML là lưu trữ dữ liệu cục bộ. Để thiết lập các ứng dụng web đầy đủ giá trị cần nhớ một phần các dữ liệu kịch bản và giữ chúng trên một bên của trình duyệt. Cho nên, trong số các khả năng của Google Chrome đã xuất hiện chức năng lưu trữ dữ liệu tạm thời. Những dữ liệu này sẽ được lưu trữ thậm chí cả khi đóng trình duyệt nên cho phép ứng dụng web giữ được một số thông tin ở mức độ cục bộ. Kết quả là, các ứng dụng như biên tập web có thể thực hiện hoàn toàn tương tự biên tập cục bộ cùng lưu giữ các phiên bản trung gian của tài liệu trong vùng chứa dữ liệu mà không nhất thiết phải đấu nối với máy chủ. Ngoài ra, Chrome sẽ truy cập tới các hệ thống cục bộ như xác định vị trí địa lý và công cụ gia tốc. Nhìn chung, những chức năng này được phát triển cho ĐTDĐ và cả trên các máy tính di động cũng có thể tác động từ trình duyệt.

  Tuy nhiên, quan trọng hơn đối với Công ty là phát triển các công cụ để thiết lập các ứng dụng đám mây. Tại sự kiện, giải pháp SpringRoo đã được giới thiệu. Google đã tích hợp nó vào nền tảng đám mây App Engine của mình cùng với SpringSource là thứ đã trở thành một thành phần của VMware. SpringRoo là công cụ để tương tác tạo lập các cấu trúc dữ liệu trên đám mây App Engine. Khi sử dụng công cụ này, nhờ những lệnh xác định, có thể nhanh chóng tạo tổ hợp cần thiết các trường ứng dụng web. Tại đó, các phân loại Java là kết quả công việc với SpringRoo, chúng có thể sử dụng để điền đầy trình tự kinh doanh. Google đã trình diễn cả vỏ bọc đồ hoạ cho Eclipse, cái này cho phép tích hợp với SpringRoo và tạo nên các trường cần thiết nhờ giao diện đồ hoạ.

  Còn 1 công cụ phát triển các ứng dụng web nữa cho nền tảng App Engine - ngôn ngữ xử lý dữ liệu GQL, gợi nhớ SQL theo logic vận hành. Đặc điểm ngôn ngữ của Google là khả năng làm việc với dữ liệu trên đám mây, cơ sở dữ liệu phân bổ ở đó và người dùng không luôn luôn biết được dữ liệu lưu trữ ở chính xác nơi nào. Mặc dù, để truy cập và xử lý dữ liệu trong các hệ thống thông tin phân tán, người ta sử dụng các cơ chế Map-Reduce. Logic của Map-Reduce khác nhiều so với các phương pháp lập trình quen thuộc trên SQL. Với các nhà phát triển đã quen làm việc với cơ sở dữ liệu phân tán, Google đề xuất công cụ GQL, đơn giản hoá việc chuyển dịch các ứng dụng SQL sang đám mây App Engine. Như vậy, Google đang đề xuất các nhà phát triển những công cụ cho việc chuyển các ứng dụng web truyền thống lên hạ tầng đám mây trên đám mây App Engine của Google.

  Nguồn: IDG News Service Nga, 18/11/2010