• Thứ Tư, 22/12/2010 22:53 (GMT+7)

  Adobe lần đầu tiên đạt doanh thu 1 tỷ USD/quý

  Huy Thắng
  Lần đầu tiên trong lịch sử của Adobe Systems, hãng này đã đạt doanh thu hơn 1 tỷ USD (~20 nghìn tỷ đồng) trong một quý tài chính, theo báo cáo hôm 20/12/2010.

  Trong quý 4 của năm tài chính 2010, Adobe đạt mức doanh thu 1,008 tỷ USD (~20,16 nghìn tỷ đồng), tăng 33% so với mức 757,3 triệu USD (~15,14 nghìn tỷ đồng) mà hãng đã báo cáo cho quý 4 của năm tài chính 2009. Trong quý 3 của năm nay, Adobe đã đạt 990,3 triệu USD (~19,80 nghìn tỷ đồng).

  Chỉ có một vài hãng CNTT hàng đầu mới có thể đạt doanh thu hơn 1 tỷ USD trong một quý, thí dụ Microsoft báo cáo đạt doanh thu 12,92 tỷ USD (~258,4 nghìn tỷ đồng) cho quý tài chính đầu tiên của năm 2010.

  Nói chung, cho cả năm tài chính 2010, Adobe đạt doanh thu 3,8 tỷ USD (~76 nghìn tỷ đồng), tăng 29% so với năm tài chính 2009 với mức gần 2,9 tỷ USD (~58 nghìn tỷ đồng).

  Chủ tịch kiêm CEO Shantanu Narayen của Adobe cho biết, mức doanh thu tăng trưởng nhờ vào loạt công cụ sáng tạo kỹ thuật số của hãng. Theo tuyên bố của ông Narayen, Adobe là một trong các hãng phần mềm đa dạng nhất trên thế giới, và họ đang bước vào năm 2011 với nỗ lực mạnh mẽ.

  Adobe cho biết, hãng đã đạt mức thu nhập ròng GAAP (generally accepted accounting principles) là 268,9 triệu USD (~5.378 tỷ đồng) cho quý tài chính này, so với mức lỗ ròng GAAP là 32 triệu USD (~640 tỷ đồng) đã báo cáo một năm trước đây.

  Thu nhập ròng không tính theo nguyên tắc GAAP (non-GAAP) cho quý này đạt 285,7 triệu USD (~5.714 tỷ đồng), so với mức 206,8 triệu USD (~4.136 tỷ đồng) của quý 4/2009. Adobe cho biết, có chênh lệch giữa mức thu nhập ròng GAAP và non-GAAP là do giám sát thuế và bồi thường cổ phần trả chậm.

  Adobe vẫn lạc quan sẽ duy trì được vị trí của họ trong nhóm các hãng đạt doanh thu tỷ đô. Hãng dự đoán, doanh thu cho quý 1/2011 sẽ đạt từ 1 đến 1,05 tỷ USD.

  Từ khóa: Adobe, Huy Thắng
  Nguồn: IDG News, 20/12/2010