• Thứ Tư, 26/01/2011 15:11 (GMT+7)

  Nghiên cứu khoa học có địa chỉ

  Huyền Sa
  Theo Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Trung Tín, đã qua rồi thời các đề tài khoa học chỉ có tính nghiên cứu mà hoạt động KHCN ngày nay phải hướng tới tính kinh tế, tính ứng dụng...

  Mở rộng cơ chế đặt hàng...

  Tại Hội nghị tổng kết Hoạt động KHCN năm 2011 và Nhiệm vụ năm 2011 do Sở KHCN TP.HCM tổ chức ngày 25/1/2011, các đại biểu đều đồng tình với nhận định KHCN tới đây phải thể hiện được tính hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh, đời sống.

  Thứ Trưởng Bộ KHCN Trần Việt Thanh: "Doanh nghiệp cần nhận thức đổi mới KHCN để giảm tổn thất sản xuất, tăng năng suất và chất lượng".
  Thứ trưởng Bộ KHCN Trần Việt Thanh nêu một ví dụ cụ thể: Công ty Gạch Đồng Tâm Long An trước đây mua dây chuyền của Ý hàng chục triệu đồng, nhưng khi nghiên cứu hiện trạng hoạt động mới thấy tổn thất sản xuất lên đến gần 26%, trong khi tại các tập đoàn nước ngoài, tổn thất trong sản xuất chỉ là 1%. “Làm thế nào doanh nghiệp Việt Nam có thể cạnh tranh với tỷ lệ tổn thất lớn như vậy?”, Thứ trưởng đặt câu hỏi và cho biết thêm, “Công ty Gạch Đồng Tâm long An hiện nay đã quyết định phải đầu tư Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển (R&D) để đưa KHCN vào sản xuất, giúp giảm tổn thất, tăng năng suất và chất lượng”.

  Ông Phan Minh Tân, Giám đốc Sở KHCN TP.HCM cho biết: Nghiên cứu khoa học “có địa chỉ ứng dụng”, có tính hiệu quả là nhiệm vụ trọng tâm mà Sở KHCN đã xác định phải thực hiện. Chính vì vậy trong năm 2010, tỷ lệ các đề tài/dự án dưới dạng “đặt hàng” của Sở đạt trung bình khoảng 30% - 40%/năm. Đầu mối đặt hàng là lãnh đạo UBND TP.HCM, Thành uỷ, các sở, ban, ngành, quận, huyện và các hội doanh nghiệp... Các đề tài/dự án đặt hàng đã góp phần giải quyết những vấn đề nóng của TP.HCM như giao thông, môi trường, xử lý rác thải... cũng như hỗ trợ các hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp.

  Thế mạnh của các đề tài/dự án đặt hàng là đã có địa chỉ ứng dụng kết quả. Cơ chế đặt hàng có thể được coi như một giải pháp gắn kết chặt chẽ giữa nghiên cứu khoa học và thực tiễn, nâng cao hiệu quả ứng dụng các kết quả đề tài/dự án nghiên cứu. “Thông qua cơ chế đặt hàng, Sở KHCN TP.HCM đã tập hợp tốt đội ngũ KHCN để giải quyết các vấn đề bức xúc của TP.HCM như: dịch cúm H5N1, giao thông, động đất, ô nhiễm môi trường lưu vực sông Đồng Nai, quy hoạch tổng thể hệ thống quản lý chất thải rắn công nghiệp và chất thải nguy hại...”, ông Tân tổng kết.  

  Năm 2010, Sở KHCN TP.HCM đã tổ chức triển khai 310 đề tài, dự án, trong đó 104 đề tài, dự án KHCN được nghiệm thu và 206 đề tài, dự án đang thực hiện.Tỷ lệ đặt hàng nghiên cứu 32,3%; tỷ lệ ứng dụng sau nghiệm thu là 26%. Đến ngày 31/12/2010 đã hoàn tất giải ngân kinh phí cấp cho nghiên cứu khoa học và đạt 98,95% chi sự nghiệp KHCN TP.HCM năm 2010.

  KHCN phải là chuyện thường ngày...

  Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Trung Tín thay mặt Thủ Tướng Chính Phủ trao Bằng khen của Thủ tướng cho ông Phan Minh Tân, Giám đốc Sở KHCN TP.HCM có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2005 - 2009, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
  Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Trung Tín cho biết, trước thành quả hoạt động của Sở TP.HCM, UBND TP.HCM đã giao 6 nhiệm vụ lớn về KHCN cho Sở trong giai đoạn 2011 - 2012 với những chỉ tiêu cụ thể như: Đầu tư cho KHCN từ ngân sách TP.HCM tăng trung bình 20% hàng năm, huy động đầu tư từ xã hội cho KHCN tăng 30% hàng năm; Tỷ lệ ứng dụng đề tài KHCN vào thực tế  đến năm 2015 là 35% và 40% vào 2020; Doanh thu từ các đề tài KHCN được ứng dụng đến năm 2015 là 500 tỷ đồng và là 1.000 tỷ đồng đến năm 2020; Số lượng DN sản xuất công nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ đạt 60% với mức đầu tư chiếm 5% lợi nhận trước thuế vào năm 2015 và đạt 70% với mức đầu tư chiếm 10% lợi nhuận trước thuế vào năm 2020...

  Theo thứ trưởng Trần Việt Thanh, KHCN có vị trí rất quan trọng trong đời sống và hoạt động sản xuất - kinh doanh. Đặc biệt, năm 2011, trình độ KHCN của doanh nghiệp phải được nâng lên để đảm bảo cạnh tranh khi Việt Nam ngày càng hội nhập. Do vậy DN phải được xem như chủ thể, với KHCN là lực lượng sản xuất trực tiếp. Bộ KHCN hiện đang xây dựng Quỹ Đổi mới công nghệ để DN có thể dựa vào Quỹ tìm kiếm, giải mã, ươm tạo KHCN trong hoạt động của mình.

  Tại TP.HCM, theo Phó Chủ tịch Nguyễn Trung Tín, các doanh nghiệp có thể dựa vào chương trình vay vốn ngân hàng để đổi mới công nghệ. Với Sở KHCN TP.HCM, ông Phan Minh Tân đặt mục tiêu DN sẽ là trọng tâm của KHCN và KHCN phải trở thành “chuyện thường ngày” của DN. Với vai trò là đầu mối của TP.HCM về hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng, phát triển công nghệ; quản lý nhà nước cũng như hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng KHCN, năm 2011, Sở KHCN sẽ tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo TP.HCM về chính sách thu hút chất xám KHCN, phát huy công tác quản lý KHCN cũng như có nhiều chương trình hỗ trợ DN đổi mới KHCN trong năm 2011.

  Từ khóa: Sở KHCN TPHCM