• Thứ Hai, 14/03/2011 10:00 (GMT+7)

  CNTT ngành tài nguyên môi trường: Cần địa phương phối hợp đồng bộ

  Hồng Vinh
  Ứng dụng CNTT trong ngành tài nguyên môi trường (TNMT) rất cần để hỗ trợ công tác thu thập, khai thác và quản lý khối luợng lớn dữ liệu về TNMT. Tuy nhiên, việc triển khai ứng dụng của ngành này đang cần giải pháp thích hợp…

   
  Dữ liệu về TNMT bao gồm: Đất đai, tài nguyên nước, địa chất và khoáng sản, dữ liệu về môi trường, khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ, TNMT biển và đảo, các tiêu chuẩn, kết quả dự án, đề tài nghiên cứu khoa học, dữ liệu quản lý nhà nước…


  Dữ liệu manh mún, chưa đồng bộ


  Chiến lược ứng dụng và phát triển CNTT ngành TNMT đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 đã được Chính phủ ban hành vào tháng 10/2005 nhằm tin học hóa hệ thống quản lý hành chính nhà nước về TNMT.

  Từ đó đến nay, ngành TNMT đã từng bước triển khai đổi mới thiết bị, công nghệ hỗ trợ công việc điều tra, khảo sát, quan trắc, đo đạc từ thủ công sang ứng dụng công nghệ số. Bộ TNMT đã đầu tư máy móc, thiết bị tin học, đào tạo và chuyển giao công nghệ, sử dụng thiết bị và phần mềm chuyên dụng cho 59/63 tỉnh/thành. Đầu tư này được đánh giá khá hiệu quả, đã hỗ trợ cho các chương trình lớn tại các địa phương như: Chương trình Tổng kiểm kê đất đai 5 năm/lần; xây dựng quy hoạch kế hoạch sử dụng đất hàng năm; xây dựng các cơ sở dữ liệu (CSDL) chuyên ngành (đất đai, nước, khoáng sản)... Cụ thể, một số giải pháp đã được xây dựng và triển khai tại địa phương như: WebGIS trên nền tảng công nghệ Silverlight (Sở TNMT TP.HCM); Hệ thống chuẩn dữ liệu; Cổng thông tin dữ liệu không gian Metadata; Hệ thống quản lý và tra cứu hồ sơ địa giới hành chính (tỉnh Long An); Hệ thống mạng thông tin TNMT; CSDL GIS phục vụ quản lý cơ sở hạ tầng (tỉnh Đồng Tháp)…

  Bên cạnh đó, ngành TNMT cũng tiến hành xây dựng hệ thống CSDL quốc gia phục vụ cho công tác quản lý nhà nước, hoạt động kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, nghiên cứu khoa học, giáo dục đào tạo… Dữ liệu về TNMT sau khi thu thập được chuyển sang dạng số và lưu trữ theo quy định, quy trình, tiêu chuẩn kỹ thuật để đảm bảo an toàn, dễ quản lý và thuận lợi cho việc truy nhập, tìm kiếm thông tin.

  Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Hữu Chính, Cục trưởng Cục CNTT Bộ TNMT việc xây dựng cơ sở hạ tầng chưa theo kiến trúc thống nhất, chưa đủ mạnh để đáp ứng yêu cầu ứng dụng CNTT cho ngành.

  "Việc xây dựng CSDL còn manh mún, đôi khi còn chồng chéo nên việc khai thác chưa hiệu quả. Mặt khác, ở nhiều địa phương, các thủ tục hành chính của ngành TNMT còn mang tính hình thức, giải quyết công việc còn bán thủ công, chưa tin học hóa triệt để hỗ trợ công tác quản lý điều hành… Những trở ngại này khiến cho ứng dụng CNTT đồng bộ của ngành bị chậm", ông Chính cho biết.

  "Ở nhiều địa phương, các thủ tục hành chính ngành TNMT còn mang tính hình thức, giải quyết công việc còn bán thủ công, chưa tin học hóa triệt để hỗ trợ công tác quản lý điều hành… khiến việc triển khai ứng dụng CNTT đồng bộ cho toàn ngành bị chậm", ông Nguyễn Hữu Chính.

  Tổ chức chưa đồng nhất, nhân sự mỏng

  Tại hội nghị “Ứng dụng CNTT trong lĩnh vực TNMT các tỉnh, thành phố phía Nam” được tổ chức vào cuối tháng 9/2010 tại Bình Dương, đại diện của Cục CNTT, Bộ TNMT đã cho biết vẫn tồn tại một số hạn chế cần khắc phục trong khâu tổ chức, xây dựng kế hoạch tổng thể từ Trung ương đến địa phương khi triển khai ứng dụng CNTT. Cụ thể là các tỉnh chưa xây dựng được kế hoạch dài hạn và ngắn hạn cho việc ứng dụng CNTT. Ứng dụng CNTT của các sở chưa đồng đều, còn tùy thuộc vào sự quan tâm của lãnh đạo và mức độ đầu tư cho CNTT: nhân lực, thiết bị, kinh phí…

  Theo báo cáo của Cục CNTT – Bộ TNMT, hiện cả nước mới có 30 tỉnh/thành thành lập trung tâm CNTT; 21 tỉnh/thành hoạt động theo mô hình trung tâm thông tin TNMT và 12 tỉnh/thành còn lại mới ở mức trung tâm TNMT thuộc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất của sở TNMT. Ở một số tỉnh, do nguồn nhân lực hạn chế, nhân sự chuyên ngành TNMT thường kiêm luôn mảng CNTT tại các trung tâm CNTT nên gặp nhiều khó khăn trong triển khai nhiệm vụ CNTT.

  Cần đơn vị chuyên trách tại địa phương

  Theo ông Chính, trong thời gian tới, các sở TNMT cần sớm củng cố kiện toàn tổ chức trung tâm CNTT. Cụ thể, giao nhiệm vụ chuyên trách về CNTT cho trung tâm CNTT, không nên ghép với các tổ chức khác, dẫn đến không tập trung trong triển khai nhiệm vụ về CNTT, tư liệu. Ngoài ra, các sở cũng cần phải kiện toàn, bổ sung về nhân lực được đào tạo CNTT, tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ, công chức của trung tâm và của sở về CNTT chuyên ngành TNMT để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Hơn nữa, chú ý đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất kỹ thuật, tạo điều kiện cho trung tâm CNTT hoạt động hiệu quả.

  Trước thực tế đó, Cục CNTT - Bộ TNMT đã kiến nghị các sở cần tổ chức mô hình trung tâm CNTT chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của sở, triển khai các hoạt động ứng dụng CNTT trong ngành. Đồng thời, các sở cũng cần phân công rõ nhiệm vụ chủ trì của trung tâm CNTT và phối hợp với các đơn vị khác: thu thập, xử lý lưu trữ, quản lý, cập nhật, khai thác và bảo quản thông tin, tư liệu thuộc phạm vi quản lý của sở.

  Ngoài ra, Cục CNTT cũng đề xuất các địa phương xây dựng hệ thống mạng thông tin, CSDL TNMT (năm 2011 sẽ triển khai), công bố các thủ tục hành chính công trên website của sở; chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng CNTT; xây dựng kế hoạch ứng dụng và phát triển CNTT ngành TNMT giai đoạn 2011-2015...

  ID: B1011_64