• Thứ Năm, 31/03/2011 14:25 (GMT+7)

  Microsoft: 39% công ty nhỏ và vừa lên "mây" vào năm 2014

  NND
  Hiện tại, số công ty vừa và nhỏ trả tiền cho các dịch vụ điện toán mây là 29%. Năm 2014, số này tăng lên 39%, trong đó, 43% nhiệm vụ sẽ được chuyển lên các đám mây thương mại...

  28% sẽ giải quyết nhu cầu điện toán mây bằng nguồn lực riêng; 29% sử dụng điện toán mây nhờ các dịch vụ miễn phí...

  39% doanh nghiệp được hỏi nói trong vòng 3 năm tới sẽ trả tiền cho ít nhất 1 dịch vụ điện toán đám mây.

  Trang CNews.ru cho biết, Công ty Microsoft đã giới thiệu kết quả cuộc khảo sát toàn cầu "Nghiên cứu sự tiếp nhận điện toán đám mây của các doanh nghiệp vừa và nhỏ - 2011" dựa trên khảo sát 3.258 tổ chức từ 16 quốc gia gồm Nga, Australia, Anh, Đức, Ấn Độ, Tây Ban Nha, Canada, Trung Quốc, Hà Lan, Na Uy, Singapore, Mỹ, Pháp, Nam Phi, Hàn Quốc, Nhật Bản.

  Theo kết quả thu nhận được, 39% doanh nghiệp được hỏi nói trong vòng 3 năm tới sẽ trả tiền cho ít nhất 1 dịch vụ điện toán đám mây. Hiện tại, số công ty đã trả tiền cho các dịch vụ điện toán đám mây đang là 29%. Số trung bình các dịch vụ điện toán đám mây được sử dụng trong 1 công ty đến năm 2014 là 3,3 (hiện thời nhỏ hơn 2 một chút).

  Việc lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây ở doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ chủ yếu dựa vào kinh nghiệm hợp tác trước đó giữa các bên, các tác giả của bản báo cáo cho biết. Đặc biệt, 82% doanh nghiệp được hỏi thích chọn các doanh nghiệp bản địa hoặc các doanh nghiệp có đại diện tại địa phương hơn.

  Theo quan sát của các tác giả nghiên cứu, sự sẵn sàng với các dịch vụ điện toán đám mây lớn dần theo quy mô của tổ chức: Ví dụ, trong các công ty có số nhân viên từ 51 đến 250 người thì có đến 56% công ty sẽ thuê trung bình 3,7 dịch vụ điện toán đám mây. Trong 3 năm tới, 43% nhiệm vụ sẽ được chuyển lên nền tảng đám mây điện toán thương mại, 28% sẽ được giải quyết bằng nguồn lực của riêng doanh nghiệp, 29% nhờ vào các dịch vụ điện toán đám mây miễn phí hoặc được giới thiệu kèm trong các dịch vụ khác.

  Theo Marco Limera, Phó Chủ tịch Microsoft phụ trách Bộ phận doanh nghiệp kết nối toàn cầu, các công ty nhỏ sẽ ứng dụng điện toán đám mây theo từng bước, duy trì mô hình điện toán lai. "Khi công nghệ đám mây trở nên phổ biến và các hệ thống CNTT của doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày càng lạc hậu, nhịp độ chuyển lên "mây" sẽ gia tăng nhanh chóng".

  Microsoft cho rằng, các kết quả nghiên cứu chứng tỏ những triển vọng lớn lao đang mở ra trước mắt các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây trong lĩnh vực làm việc cộng tác, sao lưu dự phòng dữ liệu cũng như thư điện tử doanh nghiệp.