• Thứ Ba, 10/05/2011 10:44 (GMT+7)

  Giải thưởng lãnh đạo CNTT Đông Nam Á tiêu biểu 2011

  NND
  Ban tổ chức Giải thưởng lãnh đạo CNTT Đông Nam Á tiêu biểu 2011 (CIO ASEAN Awards 2011) sẽ nhận thư đề cử đến ngày 29/7, nhận hồ sơ ứng viên đến 19/8, và trao giải vào ngày 21/9/2011.

   12 lãnh đạo CNTT Đông Nam Á tiêu biểu năm 2010.

  Giải thưởng Lãnh đạo CNTT tiêu biểu được tổ chức hàng năm nhằm tìm kiếm và tôn vinh các lãnh đạo CNTT (CIO) có những đóng góp xuất sắc và tiêu biểu tại Việt Nam và ASEAN. Quy trình lựa chọn các CIO tiêu biểu - dựa trên nguyên tắc đề cử và phỏng vấn trực tiếp - năm nay gồm các bước sau.

  • Thư đề cử từ các đơn vị đề cử và cá nhân tự ứng cử sẽ được gửi tới Ban thư ký trước ngày 29/7/2011. Hội đồng bình chọn sẽ xét duyệt và đề xuất các ứng viên tiềm năng cho danh sách Lãnh đạo CNTT Đông Nam Á tiêu biểu năm 2011
  • Ứng cử viên có nhiều đóng góp và sáng kiến thiết thực cho sự phát triển của CNTT điền đầy đủ các thông tin theo hồ sơ do BTC cung cấp (tại website: www.cio.org.vn) và gửi tới Ban Thư ký hạn chót là ngày 19/8/2011
  • Hội đồng bình chọn đánh giá, thẩm định, bình chọn lãnh Lãnh đạo CNTT tiêu biểu năm 2011. Căn cứ xét duyệt là Hồ sơ ứng viên với 21 bộ câu hỏi và quá trình phỏng vấn thẩm định do Ban thư ký và Hội đồng bình chọn thực hiện
  • Lễ trao Giải thưởng lãnh đạo CNTT Đông Nam Á tiêu biểu năm 2011 sẽ được diễn ra ngày 21/9/2011 tại Hà Nội.

  Các mốc thời gian quan trọng

  • 22/4/2011: Thành lập HĐBC, Công bố Giải thưởng
  • 29/7/2011: Hạn chót nhận thư đề cử
  • 5/8/2011: Họp HĐBC lần 2
  • 19/8/2011: Hạn chót nhận hồ sơ ứng viên
  • 9-10/9/2011: Họp HĐBC lần 3
  • 21/9/2011: Trao giải.

  Thư đề cử

  Thư đề cử/ứng cử dùng để giới thiệu ứng viên cho Giải thưởng Lãnh đạo CNTT Đông Nam Á tiêu biểu 2011. Ứng viên yêu cầu phải có ít nhất 2 năm làm ở vị trí hiện tại. Sau khi nhận được Thư đề cử/ứng cử, Ban tổ chức sẽ thông báo đến ứng viên để yêu cầu cung cấp thông tin chi tiết theo mẫu Hồ sơ Ứng viên. Hồ sơ Ứng viên là tài liệu Hội đồng bình chọn căn cứ xem xét cho danh hiệu Lãnh đạo CNTT Đông Nam Á tiêu biểu 2011.

  Thông tin về đơn vị/cá nhân đề cử

  (Ứng viên tự ứng cử đề nghị cung cấp thông tin về người lãnh đạo trực tiếp) 

  1. Tên đơn vị/cá nhân
  2. Địa chỉ
  3. Điện thoại
  4. E-mail.

  Thông tin về ứng viên

  1. Họ và tên  Năm sinh
  2. Chức vụ
  3. Tên đơn vị
  4. Địa chỉ
  5. Địa chỉ trang web của đơn vị
  6. E-mail
  7. Điện thoại liên hệ
  8. Lĩnh vực hoạt động
  9. Họ tên của người chịu trách nhiệm cao nhất trong đơn vị
  10. Thành tích và lý do giới thiệu ứng viên (tối đa 600 chữ)

  Hội đồng bình chọn

  Hội đồng bình chọn là những người đại diện của cơ quan quản lý nhà nước và các công ty công nghệ hàng đầu, các tổ chức xã hội và cộng đồng CNTT sẽ tìm kiếm và đề cử các lãnh đạo CNTT trong khu vực có thành tích xuất sắc trong việc ứng dụng CNTT mang lại hiệu quả cho tổ chức/đơn vị và cho cộng đồng. Hội đồng bình chọn Giải thưởng Lãnh đạo CNTT Đông Nam Á tiêu biểu 2011 gồm:

  1. Ông Đỗ Trung Tá Chủ tịch Hội đồng quốc gia về Chính sách và Khoa học công nghệ, Chủ tịch
  2. Ông Lê Thanh Tâm Tổng giám đốc Tập đoàn dữ liệu quốc tế Đông Nam Á, Phó Chủ tịch thường trực
  3. Ông Trần Minh Tiến Phó trưởng Ban thường trực, Ban chỉ đạo CNTT các cơ quan Đảng, Phó Chủ tịch
  4. Ông Vũ Quốc Khánh Giám đốc VNCERT, thành viên
  5. Ông Đặng Đức Mai Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê Tài chính, Bộ Tài chính, thành viên
  6. Ông Thang Văn Phúc Chủ tịch Hội đồng, Viện trưởng Viện những vấn đề phát triển, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, thành viên
  7. Ông Phùng Khắc Kế Nguyên Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước, thành viên
  8. Ông Lê Mạnh Hà Giám đốc Sở TTTT TP.HCM, thành viên
  9. Ông Đỗ Xuân Thọ Chủ tịch Hội Tin học Việt Nam, thành viên
  10. Ông Võ Hồng Nam Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Giám đốc điều hành và Giám đốc CNTT, thành viên
  11. Ông Dương Dũng Triều Tổng giám đốc FPT Information System, thành viên
  12. Ông Hồ Thanh Tùng Tổng giám đốc Oracle Việt Nam, thành viên
  13. Ông Lê Xuân Lan Viện trưởng Viện chiến lược TTTT, thành viên
  14. Ông Đặng Mạnh Phổ CIO – Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam (CIO ASEAN 2010), thành viên.


  Tiêu chí đánh giá

  Giải thưởng Lãnh đạo CNTT Đông Nam Á tiêu biểu 2011 đề cao tầm ảnh hưởng của các Chương trình/Hệ thống/Dự án CNTT đã triển khai và mang lại hiệu quả thiết thực cho hoạt động của đơn vị. Năm nay bổ sung thêm tiêu chí về tầm nhìn chiến lược, những đóng góp mang tính sáng tạo của ứng cử viên Lãnh đạo CNTT tiêu biểu. Bộ tiêu chí đánh giá được dùng chung cho các nhóm ứng viên. Tổng điểm tối đa là 80, hệ số theo mức độ quan trọng của tiêu chí.

  Ứng viên được chia thành 2 nhóm để chấm điểm:

  1. Cơ quan & tổ chức xã hội
  2. Doanh nghiệp: phân thành 6 nhóm ngành:  Ngân hàng, tài chính, bảo hiểm; CNTT & VT; Sản xuất, vận tải, năng lượng; Y tế - Giáo dục; Dịch vụ - Thương mại; Ngành khác.

  Quan điểm đánh giá chung

  CIO tiêu biểu trong các cơ quan/ tổ chức/ doanh nghiệp phải là người đã triển khai Chương trình/Hệ thống/Dự án ứng dụng CNTT thành công, có tầm nhìn chiến lược, tính sáng tạo và có ảnh hưởng quan trọng đến nhiều mặt hoạt động của cơ quan/tổ chức/doanh nghiệp.

  Các tiêu chí cụ thể bao gồm

  1.Quy mô của Tổ chức/doanh nghiệp: Qua đó đánh giá mức độ phức tạp của công việc của Ứng viên. Hệ số điểm: 1

  2. Năng lực của Ứng viên: Qua đó đánh giá vai trò và tầm ảnh hưởng của Ứng viên trong doanh nghiệp

  • 2-a. Trình độ- kinh nghiệm. Hệ số điểm: 1
  • 2-b. Tầm nhìn chiến lược- Tính sáng tạo. Hệ số điểm: 1

  3. Dự án do Ứng viên triển khai: Qua đó đánh giá khả năng thiết kế, điều hành triển khai Dự án CNTT của Ứng viên

  • 3-a. Quy mô của Chương trình/ Hệ thống/Dự án (đánh giá sự phức tạp của dự án). Hệ số: 1
  • 3-b. Tính đột phá của Chương trình/Hệ thống/Dự án (đánh giá mục tiêu, tính sáng tạo và tầm ảnh hưởng của dự án). Hệ số: 2
  • 3-c. Kết quả của Chương trình/Hệ thống/Dự án (đánh giá hiệu quả của dự án so với mục tiêu đề ra). Hệ số: 2.

  Mọi câu hỏi liên quan đến Giải thưởng, liên hệ:
  Cô Nguyễn Thị Mai Anh | Mobile: (+84) 988 366 106 | Fax: (+84 4) 3933 5610
  E-mail: maianh_nguyen@idg.com.vn | Địa chỉ: Phòng 202, số 20 Trần Hưng Đạo, Hà Nội.

  Giới thiệu về Giải thưởng

  Từ năm 2004, Giải thưởng CIO - Lãnh đạo CNTT tiêu biểu, theo sáng kiến của Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế tại Việt Nam phối hợp với Ban Chỉ đạo Quốc Gia về CNTT, Bộ TTTT, Bộ Nội vụ và Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã công nhận và tôn vinh các CIO - những người có nhiều đóng góp và sáng kiến thiết thực cho sự phát triển của các doanh nghiệp nói riêng và đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội nói chung.

  Tham gia giải thưởng CIO, ứng viên có cơ hội thể hiện những đóng góp đổi mới khi triển khai các ứng dụng CNTT cũng như vai trò của người lãnh đạo CNTT. Với những tiêu chí đánh giá quy chuẩn, sát thực và Hội đồng bình chọn chuyên nghiệp, công minh, Giải thưởng sẽ đánh giá, lựa chọn và ghi nhận những Lãnh đạo CNTT tiêu biểu năm 2011 trong khu vực.

  Ban tổ chức Giải thưởng Lãnh đạo CNTT Đông Nam Á tiêu biểu 2011 đánh giá cao sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các cơ quan, tổ chức, ban ngành và doanh nghiệp trong nước và khu vực ASEAN.

   

   

  Nguồn: IDG Việt Nam