• Thứ Tư, 18/05/2011 10:30 (GMT+7)

  CNTT trong công tác thống kê KHCN

  Minh Hoàng
  Các cơ quan nhà nước về KHCN, trường đại học, viện nghiên cứu, cơ quan liên quan tổ chức triển khai thống kê KHCN cần tiếp cận phương pháp luận tiên tiến về thống kê KHCN.

  Công tác thống kê KCCN có vai trò quan trọng đặc biệt và nhận được sự quan tâm của hầu hết các quốc gia phát triển, đang phát triển cũng như các tổ chức quốc tế. Tổ chức OECD có một đơn vị chuyên phụ trách thống kê KHCN và đổi mới, là tổ chức tiên phong về phương pháp luận thống kê KHCN hiện đại. UNESCO có viện nghiên cứu về thống kê, trong đó có một đơn vị chuyên trách về thống kê KHCN với các chương trình nghiên cứu, phát triển phương pháp luận định hướng ứng dụng cho các nước đang phát triển.

  Với mục đích nâng cao năng lực thống kê KHCN và đổi mới sáng tạo của Việt Nam làm nền tảng thúc đẩy phát triển Hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia (NIS), sáng 17/5/2011 tại Hà Nội, Cục Thông tin KHCN Quốc Gia phối hợp với Chương trình Đối tác Đổi mới Sáng tạo Việt Nam - Phần Lan (IPP) tổ chức Hội thảo “Phương pháp luận Thống kê KHCN của OECD, kinh nghiệm của Phần Lan và thực tiễn của Việt Nam”.

  Tiến sỹ Lê Xuân Định - Phó Cục trưởng Cục Thông tin KHCN Quốc gia.

  Tham dự Hội thảo có ông Ari Leppalahti - chuyên gia cao cấp phụ trách thống kê KHCN và đổi mới của Phần Lan, thành viên Nhóm chuyên gia về chỉ tiêu thống kê KHCN của OECD; ông Hannu Kokko, Cố vấn trưởng Dự án IPP; ông Lê Xuân Định, Phó Cục trưởng Cục Thông tin KHCN Quốc gia; đại diện lãnh đạo các bộ KHCN, Công Thương, Giao thông Vận tải, Y tế, Tài nguyên Môi trường, Văn hoá - Thể thao - Du lịch…; các sở KHCN các tỉnh; các trường đại học; viện nghiên cứu; cơ quan quản lý nhà nước về KHCN; các cơ quan liên quan trong việc tổ chức và triển khai thống kê KHCN.

  Ông Hannu Kokko, Cố vấn trưởng Dự án IPP chia sẻ kinh nghiệm.

  Hội thảo tập trung vào các chủ đề: Phương pháp luận của OECD về thống kê KHCN và đổi mới; Kinh nghiệm của Phần Lan trong việc sử dụng phương pháp luận thống kê của OECD; Khả năng ứng dụng phương pháp luận của OECD vào thực tiễn của Việt Nam.

  Đặc biệt, trong Hội thảo lần này, các đại biểu được nghe chuyên gia cao cấp phụ trách thống kê KHCN và đổi mới của Phần Lan, thành viên của Nhóm chuyên gia về chỉ tiêu thống kê KHCN của OECD (NESTI) trực tiếp trình bày và trao đổi tại Hội thảo.

  Đây là cơ hội để các cơ quan quản lý nhà nước về KHCN, các trường đại học, viện nghiên cứu, các cơ quan liên quan trong việc tổ chức triển khai thống kê KHCN tiếp cận phương pháp luận tiên tiến về thống kê khoa học, công nghệ và đổi mới.

  Thông qua Hội thảo, các chuyên gia trong nước và quốc tế đều nhận định vai trò to lớn của công nghệ thông tin trong việc ứng dụng, triển khai nhiệm vụ thống kê KHCN cũng như ý nghĩa của lĩnh vực CNTT trong việc tiếp cận các phương pháp luận đổi mới về KHCN.

  Ở Việt Nam, ngoài hệ thống thống kê tập trung thì việc xây dựng hệ thống thống kê ngành về KHCN đã được xác định là nhiệm vụ cấp thiết. Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản luật và dưới luật có quy định liên quan đến thống kê KHCN.