• Thứ Hai, 20/06/2011 18:09 (GMT+7)

    Những nhà công nghệ tiên phong

    Nguyễn Hà
    Ngày Chủ nhật thứ 3 của tháng 6 hàng năm, thế giới công nghệ tưởng nhớ những nhà công nghệ tiên phong góp phần sản sinh những công nghệ hữu ích.
    Nguồn: PC Magazine