• Thứ Ba, 12/07/2011 22:28 (GMT+7)

  Phát hành Sách trắng về CNTT-TT Việt Nam 2011

  V.L
  Ngày 12/7/2011, Sách trắng về CNTT-TT Việt Nam 2011 chính thức được Bộ TTTT công bố tại Hà Nội. Đây là năm thứ 3 cuốn sách được xuất bản.

  Năm nay, nội dung Sách trắng CNTT-TT Việt Nam 2011 được cập nhật, bổ sung thêm một số nội dung mới. Trong đó, đáng chú ý là phần Tiêu điểm với đánh giá tổng kết sự phát triển của CNTT-TT trong 10 năm thực hiện Chỉ thị 58-CT/TW, giới thiệu về Đề án Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT-TT đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2010, các báo cáo phân tích đánh giá tình hình phát triển của các lĩnh vực…

  Sách trắng gồm 11 phần nội dung chính, là bức tranh tổng thể về hiện trạng phát triển của ngành CNTT-TT Việt Nam trên các lĩnh vực: Cơ sở hạ tầng CNTT-TT, Công nghiệp CNTT, Bưu chính - Viễn thông, Ứng dụng CNTT, Nguồn nhân lực CNTT, An toàn Thông tin. Bên cạnh đó, cuốn sách còn cung cấp thông tin các văn bản pháp luật về CNTT-TT, các hoạt động hợp tác quốc tế của Việt Nam về CNTT-TT, các sự kiện CNTT-TT nổi bật, các tổ chức, doanh nghiệp CNTT-TT hàng đầu Việt Nam.

  Sách trắng được phát hành đến các Bộ, ngành địa phương, các cơ quan chuyên trách về CNTT, các tham tán thương mại có quan hệ hợp tác về CNTT với Việt Nam, các tổ chức nghiên cứu trong và ngoài nước hoạt động liên quan, các CIO và các doanh nghiệp CNTT lớn.

  Sách trắng về CNTT-TT Việt Nam được xuất bản lần đầu tiên vào năm 2009 và được xuất bản hàng năm. Sách do Ban chỉ đạo quốc gia về CNTT, Bộ TTTT phối hợp với các Bộ, ngành liên quan, các Sở TTTT, các hiệp hội trên cả nước tiến hành thu thập và tổng hợp thông tin xây dựng nội dung.